Džejkoviny III: Kultická nečistota a měsíčky...

19. červenec 2009 | 15.22 |

Dejme opět slovo našemu podivnému příteli Džejkovi, aby mohl položit svou, v pořadí již třetí, otázku:

"Vím, že se nesmim dotknout žádné ženy, je-li ve stavu menstruační nečistoty (Leviticus 15,19-24). Problém je v tom, jak se to o ní dovědět. Zkoušel jsem se ptát, ale většina žen reaguje na dotaz podrážděně..."

Tolik náš přítel Džejk.

Úvodem odpovědi na tuto otázku mi dovolte říci pár obecných vět. Učení o kultické nečistotě tvořil souhrn norem a požadavků v oblasti hygieny: Hygieny tělesné, duševní i duchovní. Jejich smyslem tedy bylo ochránit židovskou pospolitost před epidemií, ať už fyzikální, nebo morální. Také v sobě zahrnovalo poselství: Bůh nikdy nepřijme nic nedokonalého. Bůh nikdy nepřijme nic vadného. 

Obvykle tedy přikázání o kultické nečistotě chránilo pospolitost. Někdy však i jednotlivce. Jako například zde.

Doba, o které zde mluvíme, je dobou silně patriarchální. Židé v té době byli barbarským národem, který právě vyšel z egyptského otroctví, ve kterém strávil několik staletí. Národem, který ještě nemá ani svou domovinu, zatím sídlící na poušti. Národem tvrdým, krvavým, obávaným. Tento národ se teprve teď začíná vzdělávat z Boží ruky. Bůh jej teprve teď začíná vést a vychovávat. Používám přirovnání s naším vzdělávacím a výchovným systémem: Totiž, že Bůh je Židovskému národu porodní bábou (skrze Abrahama), učitelem na mateřské a základní škole (skrze Mojžíše), profesorem na střední (skrze proroky) a docentem na vysoké (v osobě Ježíše Krista). Nyní jsme tedy v období, ve kterém je židovský národ přijat do mateřské a základní školy.

Tudíž tento národ v té době nemůžeme srovnávat třeba s řeky nebo římany v jejich klasickém, vrholném období jejich civillizace. Jejich civilizačnístupeň můžeme nazvat slůvkem: Barbarský. A jako barbaři se také chovali. A to nejenom k okolním národům, ale i k sobě navzájem. A také i ke svým ženám. Vidíme zde národ, který se teprve teď začíná civilizovat. A k civilizování mu napomáhají i tyto přikázání, které dneska možná znějí směšně...

Ono totiž přikázání, na které Džejk naráží, v podstatě ochraňuje ženu před nepřijemnou pozorností muže v době její změněné citlivosti. Vzpomínám na jednoho svého spolužáka ze střední školy, který si vedl kalendář s měsíčním cyklem své partnerky. Když jsem se ho zeptal, proč tak činí, odpověděl mi, že v určitých dnech ani nesmí své milé na oči...

Jsou ženy, které jsou v určitém odbobí citlivější než v obdobím jiném a v odbobí citlivosti jim může být nepříjemná sexuchtivá pozornost muže. Ještě jednou si zopakujme: Mluvíme o barbarském národě patriarchálního typu, kde žena neměla významného postavení. Za toto nařízení se žena mohla schovat, byla - li ji pozornost jejího muže nepříjemná...

Druhou rovinu, kterou nesmíme přehlédnout, je rovina hygienická. Zopakujme si, kdy se setkáváme s tímto židovským národem: Je to doba, kdy putuje pouští. Doba, kdy každá kapka vody měla velkou cenu. V době, kdy neexistovaly firmy zabývající se "Allways s křidýlky." V té době přirozená lidská snaha o čistotu byla velmi komplikovaná. Proto i takováto ochrana pomocí náboženských předpisů.

Přikázání, na které tedy Džejk naráží, nás učí citlivosti vůči ženě a základním hygienickým předpisům. Je tedy velice moderní a má co říci i nám, civlizovaému českému národu jednadvacátého století...

Na závěr si uveďme Džejkem citované místo:

Když má žena výtok, totiž svůj pravidelný krvavý výtok, bude v období svého krvácení nečistá sedm dní. Každý, kdo by se jí dotkl, bude nečistý až do večera. Všechno, na čem by ležela v období svého krvácení, bude nečisté, a všechno, na čem by seděla, bude nečisté. Každý, kdo by se dotkl jejího lůžka, vypere si šaty, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. Každý, kdo by se dotkl jakéhokoli předmětu, na kterém seděla, vypere si šaty, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. Jestliže se dotkne něčeho, co bylo na lůžku či na předmětu, na němž seděla, bude nečistý až do večera. Jestliže s ní bude muž obcovat a ulpí na něm její krvácení, bude nečistý sedm dní a každé lůžko, na němž by ležel, bude nečisté.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře