Izajáš: Kde pobýváme?

3. září 2010 | 20.38 |

Slyšte, vzdálení, co činím,
poznejte, blízcí, mou bohatýrskou sílu!


Hříšníci na Sijónu dostali strach,
rouhačů se zmocnilo úzkostné chvění:
Kdo z nás může pobývat u sžírajícího ohně?
Kdo z nás může pobývat u věčného žáru?

Ten, kdo žije spravedlivě
a mluví, co je správné,
a zavrhuje zisk z vydírání,
ten, kdo třepe rukama,
že nevezme úplatek,
kdo si zacpe uši,
aby neslyšel výzvu
k prolévání krve,
kdo zavírá oči,
aby nepřihlížel ke zlu,


ten bude přebývat na výšinách;
nepřístupné vrcholky skal
mu budou nedobytným hradem,
bude mu dán chléb,
vody mu potečou neustále.

Tvoje oči uzří
krále v jeho kráse,
spatří zemi
rozprostírající se do dálky.


Tvé srdce bude rozjímat
o někdejší hrůze: Kde je ten,
kdo předpisoval daně?
Kde je výběrčí?
Kde ten, kdo počítával věže?

Nespatříš už nestoudný lid,
lid temné řeči,
která se poslouchat nedá,
směšného jazyka,
jemuž rozumět nelze.


Pohleď na Sijón,
město našich slavností!
Tvé oči spatří Jeruzalém,
nivu poklidnou, stan,
který nebude stržen,
jehož kolíky nikdy nebudou vytrženy
a z jehož provazů se žádný nepřetrhne.

Neboť tam je náš Vznešený, Hospodin.
Je to místo, kde jsou řeky,
říční ramena přeširoká;
nevydá se tam veslice
a vznosný koráb tam nepřepluje.

Hospodin je náš soudce,
Hospodin je náš zákonodárce,
Hospodin je náš král, on nás spasí.

Tvé provazy povolily,
nebudou schopné udržet
stěžeň ani napnout plachtu.


Tehdy bude rozdělena hojná kořist,
i kulhaví si naloupí lup.
Nikdo z obyvatel neřekne:
"Jsem nemocen."

Lidu,
který tam bydlí,
bude odpuštěna nepravost.

Z knihy proroka Izajáše,
33. kapitoly...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře