Křesťan nehřeší?.

19. srpen 2010 | 21.54 |

Neexistují hloupé otázky, existují jen hloupé odpovědi. V tomto mottu z mých středoškolských let (říkal ho tuším ten samý profesor, který nám často opakoval i větu: Ptejte se mne na co chcete, já na co chci odpovím :-) ) bych rád napsal dnešní článek. Původně jsem chtěl odpovědět na více otázek, ale nějak se dneska necítím zdravotně dobře, tak odpovím jen na jedinnou a zbytek nechám na články příští (dá-li Pán). Tak prosím za shovívavost (omlouvám se hlavně Filipovi a Kristýně).

Na webu granosalis položila uživatelka Jaela následující otázku

A kolikrát ti ještě máme říkat, že křesťané nehřeší? Milionkrát?

Jeden protestant mi v komentáři napsal: A kolikrát ti ještě máme říkat, že křesťané nehřeší? Milionkrát?

Prosím Vás, můžete mi to někdo vysvětlit? Já jsem římskokatolička, křesťanka a hřeším.
Kde ještě máme nějaké křesťany, kteří nehřeší?
Kde jsou?
Proč nejsou vidět?
Proč o nich není slyšet?
Proč někde nedělají dobré skutky?
Proč nevedou lidi k Bohu?
Kde mají bohoslužby?
Kolik jich je?
Jakého Boha uctívají?
Důvěřují Hospodinu?
Věří v Ježíše Krista?
Vzývají Ducha svatého?

Prosím o vysvětlení.

Moje osobní "vysvětlení": Ano. I já jsem křesťan, i já věřím, že křesťan zhřešit nemůže a přesto i já hřeším. Jak to? Protože ve chvíli hříchu prostě křesťanem nejsem. Když zhřeším, tak v té chvíli nedůvěřuji Kristu jako Svému Pánu a Spasiteli, kdybych mu důvěřoval, nezhřešil bych. Ve chvíli hříchu jsem tedy nevěřící zaprodán smrti a musím se znovu vrátit k Bohu. Návrat k Bohu znamená pokání.

1. Jan píše:

  • Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není.
  • 9Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.
  • 10Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.

Všimněme si, že píše v přítomném čase. Říká - li někdo, že je bez hříchu. Nenapsal: Říká - li někdo, že byl bez hříchu (třeba před obrácením), píše: Říkáme - li, že jsme... V přítomném čase. Pak klameme sami sebe. Podle kazatele Paula Washera toto představuje další test našeho znovuzrození: Jestli jsme citliví na naši hříšnost, nebo ne. Kdy nám Bůh skrze Ducha Svatého naposledy ukázal, že tam či onde jsme zhřešili?  Podle toho můžeme poznat, jak blízko jsme k Bohu. Říkáme - li, že jsme (DNES, TEĎ. NYNÍ) bez hříchu, klameme sami sebe.

SKrze pokání je otevřena cesta zpět k Bohu. Cesta životně důležitá. Křesťan nehřeší ani zhřešit nemůže, protože ve chvíli hříchu křesťanem není. Musí se zpět vrátit k Bohu...

Zdravím tě, Jaelo. Uvědomuješ - li si svoji hříšnost, pak je to jeden (nikoliv jedinný) ze znaků, že máš zdravý vztah s Bohem...

Ještě mi dovolte přidat k tématu jeden link (O farizejské vděčnosti - Děkuji ti Pane za Nový, Bezhříšný, Obácený život): http://bohu-a.svetu.cz/17456-farizejska-vdecnost.html

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: Křesťan nehřeší?. filip 20. 08. 2010 - 18:49
RE: Křesťan nehřeší?. ivan 02. 05. 2012 - 11:30
RE(2x): Křesťan nehřeší?. bohu-a 18. 07. 2012 - 18:49