Džejkoviny II: Prodám svou dceru...

28. červen 2009 | 19.51 |

Za druhe: Rád bych prodal svou dceru do otroctvi, jak to dovoluje Druhá kniha Mojžíšova (Exodus 21,7). Jakou přiměřenou cenu bych dnes podle Vašeho názoru měl za ní chtít?

Takto zní druhá otázka, kterou položil náš podívný přítel Džejk. Opět jí chce dokázat zastaralost Starého zákona. A je-li zastaralá jedna část, uvažuje, pak je zastaralá celá a člověk se s ním nemusí zabývat. Dnes naráží na prodávání dcer potažmo dětí, do otroctví. Ale copak to dnešní společnost sama nečiní?

První se podívejme na místo, které Džejk cituje:  Když někdo prodá svou dceru za otrokyni, nebude s ní nakládáno jako s jinými otroky.

Džejk svou otázkou předpokládá, že dnes již v naší demokratické solečnosti otroctví neexistuje. Ale to je omyl. Existuje. Existuje otroctví pánu, který se jmenuje hřích. Který se jmenuje satan. Tomuto pánu každý z nás slouží či sloužil, do tohoto otroctví jsme se narodili. A žádný otrok se sám o sobě nemůže osvobodit. Ano, může utéci, ale tím, že uteče, nepřestane být otrokem. A pánu jménem hřích, pánu jménem sätan, nelze utéci. Proč? Neboť samo naše tělo mu prostě sloužit a otročit chce. Je mu to sladké. Je mu to příjemné. A když nemáme nic jiného než tělo, tak kdo pak vůbec zatouží utéci? Zvlášť, když tento otrokář jej živí, šatí. Dáva mu obydlí, falešné bezpečí. Avšak: Otročit mu znamená smrt. Ten, kdo slouží zlu, toho zlo zničí. Za jídlo otrok Zla dostává zlo, dostává jed, neboť Zlo nic jiného než zlo dát neumí. Oblečení, kterým Zlo  svého otroka odívá, pochází z Andersenovi pohádky "Císařovi nové šaty", neboť Zlo neumí dát nic jiného, než lež, než iluzi, než faleš. A bezpečí, kterým Zlo svého otroka ohrazuje, je bezpečí zajíce zajatétého pohledem Kobry.  

Je jen jedna cesta, jak z otroctví vyjít. A to ta, že přijde Někdo druhý, kdo nás vykoupí a daruje nám svobodu. Ježíš Kristus. Jestliže jsme s ním umřeli na kříži, umřeli jsme i  našemu otrokáři. Otrokář nad mrtvým otrokem nemá moc. Může mu sice rozkazovat, ale to je všechno. Ještě žádný mrtvý otrok svému otrokáři neposloužil. Jestliže tedy ve křtu zemřeme spolu s Kristem, budeme spolu s Kristem i žít, protože pak jsme od tohoto Satana svobodní. Již nám nemůže přikazovat. Jsme z otroctví vykoupení Životem Ježíše Krista. Ježíš Kristus za nás zaplatil naši cenu, škodu, kterou jsme naší službou Zlu způsobili, převzal na svá bedra naši odměnu, kterou nás Zlo obdarovávalo. Smrt. Přecházíme z pasntví temnoty do Králoství Božího. A tento předchod nelze přejít z lidskýh sil. Jenom Milost Boží nás může vzít z temné strany neživota do Světla Krïstovy vlády.

A dnešní společnost prodává své děti tomuto otrokáři - satanovi - pravidelně. Už od narození mu je předává. Prodává jej za chvíle u televize, za kariéru, za moc, peníze. Denodenně. Denodenně rodiče dělají tzv. výhodné obchody se satanem. Místo, aby své děti odevzdali Bohu, věnují je jemu.  Ze slepoty či vypočítavosti. Mnohdy jsou rodiče raději, aby se jejich dítě opíjelo, drogovalo či sexovalo, než aby se stalo křesťanem.  Džejka pohoršuje, že v Bibli je psáno o tom, že se dcery prodávaly do otroctví a sám činí totéž. Jenom to ve své slepotě nevidí.

Je však třeba zdůraznit, že toto biblické místo výše uvedenou praxi -prodávání dcer do otroctví - NEPOVOLUJE. Nikoliv.  Věta: Když někdo prodá svou dceru za otroka.. jednoduše popisuje jev, který byl tehdy častý. Ano, nezakazuje jej. Ale ani jej neposvěcuje a nepovoluje. Naopak zásadně jej omezuje. Čtěme dál: S takovouto dívkou nebude nakládáno, jako s ostatními otroky. Nebo-li jinak řečeno, bude mít jiné postavení. Toto biblické místo tedy naopak dané dívky ochraňuje.

Neboť bibli v prvé řadě nejde o změnu společenských řádů, byť nespravedlivých. Bohu však záleží na mnohem více: Na změně duchovní skutečnosti, duchovního řádu. Svoboda v duchovním světě je mnohem důležitější než svoboda ve světě fyzickém. Mnozí dnešní lidé pro svobodu, kterou máme v hmotném světě, nevidí své otroctví na duchovní úrovni. Nevidí, že slouží Zlu. A že konečnou odměnou za tuto službu Zlu je samo Zlo, sama smrt. Konečná a nezvratná Smrt. Satan tento svět na fyzické úrovni uplácí, zaplácá srdce tukem, očím dává rúžové brýle a do uší naslouchátka lží, aby oko nevidělo, ucho neslyšelo a srdce nezatoužilo. Aby Kristus nebyl viděn, aby dobrá zpráva nešla slyšet, aby uplacené zkorumpované srdce po změně ani nezabušilo.

Pokoj s Vámi. Ne pokoj, jaký dává svět, otrávené jídlo, neexistují šaty a bezpečí pohledu kobry. Ale pokoj Boží. Pokoj, který zneklidňuje, který dává otázky a nutí hledat odpovědi...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře