Nač číst Písmo?

20. srpen 2010 | 15.02 |

Neexistují hloupé otázky, existují jen hloupé odpovědi.  Na internetu bylo položeno několik zajímavých otázek. Na první z nich jsme se podívali už včera, poďjme na druhou...

Uživatel Christneru Petr Kolář se zeptal "svých neřímskokatolických bratří" touto otázkou: 

Často se tu hovoří o tom, kdo má právo vykládat bibli a že ti, či oni učí, či neučí, žijí, nebo nežijí v souladu s biblickými texty. A že někteří (řkc) se staví nad bibli a že Písmo vlastně vůbec neznají.

Já přemýšlím o jedné věci. Je nutno znát Písmo? JE POTŘEBA PÍSMO ČÍST? Je někde přímo v Písmu psáno, že je máme číst? Máme to někde přímo Bohem nařízeno? Dá se to z Písma doložit?

Čekám na vaše reakce, bratři!

Ano, je velmi důležité číst Bibli. Z několik důvodů, při čemž vyjmenuji některé, na které si vzpomenu :-)

1) Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu... Toto napsal Apoštol Pavel svému učedníku Timtheovi ve třetí kapitole. A je v něm uvedeno hned několik důvodů, proč je potřebné číst Písmo: Protože pochází z Božího ducha, protože nás učí, usvědčuje, napravuje, vychovává a připravuje.

2) Protože Bůh chválí znalost Písma. Boží Duch skrze Apoštola Pavla pochválil Timotea, že už od dětství zná "svatá Písma."  (2Tm 3,15). A je dobré dělat věci, které se Bohu líbí!

3) Protože v nich je život: Amen, amen, pravím vám, že kdo slyší mé Slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života. Jan 5,24... Všimněme si, že Jan nepoužívá zde slovo "Zaslechnoiut", nebo "poslechnout si," ale kdo "slyší." Tedy ten, na koho Boží Slovo působí, reaguje a jedná podle Něj. Abychom však mohli jednat podle Božího Slova, pak jej první prostě musíme znát. Musíme jej stuidovat. Žádný kněz či kazatel to nenastuduje za mně, žádný takový "to nebude slyšet za mně." Já sám to musím slyšet a jednat podle toho. Jistě, není špatné se jít třeba ptát ke knězi, kazateli, či staršímu křesťanovi, co znamená to či ono, nšechat se jím vést při učení. Ale pořád nezapomínat, že ten či onen je prostě jenom člověk, tak musím zkoumat v Písmu, jestli mne ten či onen vede správným směrem, jestli mne vyučuje Božímu Slovu, anebo pouze svému pochopemí Božího Slova. To bývají dvě věci, které někteří často zaměňují.

4) Abychom dovedli ropzeznat satanovi úskoky. Když satan pokoušel Krista, On mu odpovídal Slovem Božím. Vše, co stan řekl, Kristus poměřil Božím Slovem a skrze To SLovo zcela jasně uviděl jeho úskočnost. Nerozeznáme hlas Boží od hlasu Satana, nebudeme li Boží Slovo Číst...

Bůh Vám žehnej!

VM...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře