Láska Boha Hospodina k Izraeli

24. červen 2009 | 07.00 |

Z proroctví Ezechielova, 16 kapitoly:

I stalo se ke mně slovo Hospodinovo:
"Lidský synu, seznam Jeruzalém s jeho ohavnostmi.
Řekni: Toto praví Panovník Hospodin dceři jeruzalémské:
Původem a rodištěm jsi z kenaanské země,
tvůj otec byl Emorejec a tvá matka Chetejka.
A tvoje narození?
V den tvého narození nebyla odříznuta tvá pupeční šňůra,
nebyla jsi umyta vodou, abys byla čistá,
nebyla jsi potřeba solí ani zavinuta do plének.
Žádné oko nad tebou nepojala lítost,
aby ti aspoň něco z toho udělali ze soucitu s tebou.
V den svého narození jsi byla pohozena v poli,
protože jsi vzbuzovala hnus.
Tu jsem šel kolem tebe a uviděl jsem tě,
jak se třepeš ve vlastní krvi, a řekl jsem ti,
když jsi ležela ve vlastní krvi: Žij!
Řekl jsem ti, když jsi ležela ve své krvi: Žij!
Dal jsem ti růst jako tomu,
co raší na poli, vyrostla jsi a jsi velká.
Rozvinula ses do plného půvabu,
tvé tělo rozkvetlo do dokonalé ženské krásy,
ale byla jsi docela nahá.
Šel jsem kolem tebe,
uviděl jsem tě, a hle,
byl právě tvůj čas, čas milování.
I rozprostřel jsem na tebe svůj plášť,
přikryl jsem tvou nahotu.
Pak jsem ti přísahal a vešel s tebou v smlouvu,
je výrok Panovníka Hospodina, a stala ses mou.
Umyl jsem tě vodou, smyl jsem z tebe tvoji krev a potřel jsem tě olejem.
Pak jsem tě oblékl do pestrého šatu,
obul ti opánky z tachaší kůže,
ovinul ti pás z jemného plátna
a zahalil tě hedvábím.
Ozdobil jsem tě ozdobami,
na ruce jsem ti dal náramky
a na hrdlo náhrdelník.
Navlékl jsem ti do chřípí kroužek
a do uší náušnice,
na hlavu jsem ti vložil překrásný věnec.
Byla jsi ozdobena zlatem a stříbrem,
tvé oděvy byly z jemného plátna, hedvábí a pestrých látek,
jedla jsi pokrmy z bílé mouky, medu a oleje.
Stala ses nesmírně krásnou
a dosáhla jsi královských poct.
Tvé jméno proniklo mezi pronárody pro tvou krásu;
byla dokonalá pro důstojnost,
kterou jsem na tebe vložil,
je výrok Panovníka Hospodina.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře