Otevřené dveře...

18. červen 2009 | 21.01 |

Můj šéf, respektivě šéf mého šéfa, mívá dveře do své naceláře otevřené. Dokořán otevřené. Dává tím najevo, že každý k němu může kdykoliv přijít. Bez zaklepání. Bez pohovoru se sekretářkou. A on, ať už dělá sebedůležitější a sebenaléhavější věc, on si čas udělá. On to, co právě teď dělá, odloží, aby se mohl věnovat Vám...

I Hospodín, Bůh, nechal dveře otevřené. Abychom my, lidéí, k němu mohli volně přicházet. Bez zaklepání, bez domlouvání si schůzky se sekretářkou. Bůh nechal dveře otevřené. Ježíš Kristus je těmito dvěřmi.  Ježíš Kristus, který zemřel a který byl vzkříšen V něm máme volný přístup k Bohu Otci, neboť On sedí po Otcově pravici. A přimlouvá se za nás...

Řekl jim tedy Ježíš znovu: "Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchaly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu." Jan 10, 7nn

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře