Bez Ducha Svatého nelze věrně spravovat úřad...

17. červen 2009 | 21.35 |

Bez Ducha Svatého nemůžemě věrně spravovat Bohem svěřený úřad. Ať už jsou naše vrozené dispozice jakokoliv požehnané, přesto nemůžeme svěřený úkol naplnit a nejsme schopni odvést to, co Sám Bůh od nás vyžaduje a očekává. Jsme si toho vědomi stejně tak, jako pisatel následujících řádků? Modleme se společně s autorem o Ducha Svatého! Z knihy moudrosti, osmé kapitoly...

Rozhodl jsem se tedy přivést si ji a žít s ní,
protože vím, že mi bude rádkyní k dobrému a
utěšitelkou v starostech a zármutku.
Pro ni dojdu slávy u zástupů
a úcty u starců, já mladík.
Budu shledán bystrým v úsudku
a v očích vládců vzbudím obdiv.
Budu-li mlčet, budou vyčkávat,
ozvu-li se, budou naslouchat,
a když se rozhovořím,
položí si ruku na ústa.
Skrze ni dojdu nesmrtelnosti
a těm, kteří přijdou po mně,
zanechám věčnou památku.
Budu vládnout lidem a pronárody se mi podrobí.
Obávaní vládcové dostanou strach, až o mně uslyší,
ve shromáždění lidu se ukáži dobrý a statečný na bojišti.
Až se vrátím domů, odpočinu si u ní;
pobývat s ní nepůsobí trpkost
a spolužití s ní není trápením,
ale potěchou a radostí.
Když jsem si to promyslil a svým srdcem uvážil,
že nesmrtelnost se váže s moudrostí,
že v jejím přátelství je pravé potěšení,
v práci jejích rukou nevyčerpatelné bohatství,
v její stálé společnosti že je rozumnost
a v účasti na jejích slovech proslulost,
chodil jsem sem a tam a hledal,
jak bych si ji přivlastnil.

Narodil jsem se jako nadaný hoch
a byl jsem obdařen citlivou duší;
že jsem byl nadto dobrý,
dostalo se mi neposkvrněného těla.
Když jsem však poznal,
že moudrosti se nezmocním jinak,
než dá-li mi ji Bůh,
– a to už byla známka,
že jsem pochopil,
čí je to milostivý dar –,
obrátil jsem se na Hospodina
a modlil jsem se k němu...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře