Kdo je Duch Svatý?

10. červen 2009 | 16.35 |

Kdo je Duch Svatý? Víme, že všechno může, že vše obnovuje? Jsme si vědomi, že Bůh miluje jen toho, kdo přebývá s Duchem Svatým? Že je to On, kdo vytváří z lidí Božé přátele a proroky? Zažíváme spolu s Autorem následujících řádků, že je nádhernější než Slunce a hvězdy, než Světlo dne, neboť nezhasíná?  Počítáme denodenně s tím, že Ducha Svatého nikdy nepřemůže žádné zlo, že On všechno mocně spravuje?  Kým je pro nás Duch Svatý?

Poznal jsem věci skryté i zjevné,
všemu naučila mne strůjkyně všeho – moudrost.
Neboť v Moudrosti je duch myslící a svatý, 
jedinečný a přitom mnohotvárný,
duch jemný, hbitý, pronikavý, neposkvrněný,
spolehlivý, neproměnný, milující dobro, činorodý,
nespoutaný, dobročinný, lidumilný, pevný, bezpečný,
klidný, všemohoucí, všeobzírající,
prostupující všechny duchy rozumné, čisté a přejemné.
Nad každý pohyb je moudrost pohyblivější,
svou ryzostí proniká a prostupuje všecko.
Je dechem Boží moci, čirým výronem slávy Všemohoucího;
proto nic poskvrněného se do ní nevloudí.
Je odleskem věčného světla,
nezkaleným zrcadlem Božího působení a obrazem jeho dobrotivosti.
Je jediná, ale může všechno,
setrvává v sobě samé, a přece vše obnovuje,
v každém pokolení vchází do svatých duší
a vytváří Boží přátele a proroky.
Bůh totiž miluje jen toho,
kdo přebývá spolu s moudrostí.
Ona je nádhernější než slunce
i než jakékoli postavení hvězd.
Je-li porovnána se světlem dne,
ukáže se, že je převyšuje.
Po něm totiž nastupuje noc,
kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost.
Moudrost se mocně šíří
od jednoho konce světa na druhý
a ušlechtile všechno spravuje...

Poznámka překladatelů Ekumenického překladu: Počet přídomků Ducha je dvacet jedna -> tři krát sedm, což je číslo velesvaté, aby byla vyzdvižen Jeho Božský původ..
 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře