Bůh se zjevuje i na "pohanské" půdě...

15. květen 2009 | 21.16 |

Třicátého roku ve čtvrtém měsíci, pátého dne toho měsíce, když jsem byl mezi přesídlenci u průplavu Kebaru, otevřela se nebesa a měl jsem různá vidění od Boha. Pátého dne toho měsíce, byl to pátý rok přestěhování krále Jójakína, událo se slovo Hospodinovo ke knězi Ezechielovi, synu Buzího, v kaldejské zemi u průplavu Kebaru. Tam na něm spočinula Hospodinova ruka.

Takto začíná prorocká kniha kněze Ezechiela. Přináší nás přibližně do roku 592 př. n. l. Judské králoství v té době ještě existovalo, ale bylo smrtelně zraněné a oslabené, vnitřními rozbroji a vnějším ohrožením ze strany Babylonské říše.  Před pěti lety byl Jeruzalém dobyt Nebúkadnesarem poprvé, král Jójakín byl odvlečen a na Davidův trůn babyloňané dosadili Sidkijáše. Spolu s Jojákínem byla odvedena do Babylónie i první vlna židovských přesídlenců, v ní i náš kněz Ezechiel.  O pět let později však se vzbouří i Sidkijáš a Jeruzalém opět podlehne babylonským vojskům, tentokrát konečně. Nebúkadnesar se poučil, nového krále již Judejcům nenabídne. Začíná babylonské zajetí...

Ocitáme se tedy v polovině doby umírání Judského králoství. Z pohledu tehdejšího světa však neumíralo jenom země bájného krále Davida, stejně tak umíral i Židovský Bůh. Pohanští bohové slavili velký trumf. V náboženských představách tehdejšího světa se babylonští bohové ukázali mocnějšími, většími, silnějšími, než Hospodin. Avšak v právě této době se dostává knězi Ezechielovi neobvyklé vidění. Neobvyklost tohoto vidění však nespočívá pouze v tom, co Ezechiel spatřil, ale také, kde to spatřil. Kaldejská zem. Pohanské půda, hřiště falešných model a bůžků. V pantsví Satanově. I tuto půdu však Bůh Hospodin drží ve svých rukou. A Satan, ať už se před světem naparoval, jak chtěl, se náhle odhaluje jako pidipáníček.

Také dnes se Boží Moc neomezuje pouze na kostely, sborovny, věřící. I dnes se Bůh zjevuje na Satanově půdě. Tam, kde bychom jej nečekali. Každé lidské srdce je podřízeno Bohu. V tom je naše naděje a víra. Že neexistuje důvod, proč by se Náš Pán neukázal i našim nevěřícím rodičům, dětem, sourozencům, přátelům. Tam, kde podle pohledu světa trumfuje satan. Tam, kde ho nikdo nečeká. Zjevení, které se dostalo Ezechielovi, nechť nás motivuje k dalším a dalším duchovním zápasům. Říká se, že Česká republika je jedna z nejateističtějších na světě. To však babylónie byla také. I Babylónie se stavěla proti Hospodinu.  Možná vidíme srdce našich nejbližší ztvrdlá a nepřístupná Božímu Slovu. Tam vládnou lvi, jak se psalo na staré římské mapy, tam vládne satan a hřích. Avšak před Božím Slovem padají hradby, jak u města Jericha.

Možná jsme vláčení do zajetí. Ať už nepřáteli, nebo nemocemi, ale ať jsme vláčeni kamkoliv, Bůh jde s náma. Ten Bůh, před Jeho Mocí musí i satan couvnout. Bůh se nenechá omezovat. Svazovat, přikazovat: Sem nesmíš, tam musíš. Bůh se Zjevuje jako Pán, Pán Všeho a Všech.Jeho působení se nedá zavřít do ohrady.  Bůh není svazán domácím hříštěm. On se prochází Zemí. Jako Svrchovaný Pán. Bůh dává Slunce svítit dobrým i zlým, Jeho déšť požehnaní prší na hodné i nehodné. Jen někteří před Ním zavírají své oči. Nenchává se omezit, ale Svrchovaně vstupuje i tam, kde již není očekáván, ba i tam, kde není vítán. Přináší požehnání. Přináší nastavenou pravici.Možná i ty umíráš. Stejně jako Juda v době Ezechielově. Možná i ty již hledíš jen do minulosti a né vzhůru a né vpřed. A přesto, Bůh se touží ukázat i Tobě, Bůh touží poznat, intimně poznat, i Tebe. Amen.

Chvalte služebníci, chvalte Hospodina! Haleluja.  

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 5 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře