Komu je adresováno učení na hoře?

8. červen 2009 | 19.10 |

Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům, dávným, těm, kdo byli na počátku... Matouš 5, 21
Já vám však pravím... Matouš 5, 22
Ale vám, kteří slyšíte, pravím... Lukáš 6, 27

Nikdo neutrhne záplatu z nového šatu a nepřišívá ji na starý šat; jinak i nový roztrhne a ke starému se záplata z nového nebude hodit. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů; jinak mladé víno měchy roztrhne, samo vyteče a měchy se zničí. Ale mladé víno se dává do nových měchů, a obojí zůstane zachováno. Lukáš 5, 35nn

Ježíš odpovídá i na otázku položenou v subjetku tohoto článečku. Pojďme se společně na tuto odpověď podívat, v tomto novém díle našeho malého seriálu...

Nejdříve si zopakujme jednu věc, kterou jsme si říkali v předešlých článcích. V jaké autoritě promlouvá Ježíš Kristus Učení na hoře? Mějme to na mysli, když budeme přemýšlet nad dnešním tématem, je to důležité. Ježíš Kristus neučil v autoritě nižší než autorita Mojžíšova, dokonce se Jeho autorita ani nerovná autoritě Mojžíšově. Kristus toto vše říká v autoritě toho, kdo je roven tomu, s kým rozmlouval Mojžíš. V autoritě rovné Bohu Otci. Slova, nad kterýma se společně již docela dlouhou dobu zamýšlíme, vyslovuje Sám Zákonodárce. Jedinný, kdo může kodifikovat, novelizovat, rušit a přidávat ke Zákonu. Řečeno nepřesně...

... řečeno nepřesně. Neboť jsme si již také ukázali, že žádné, ani to nejmenší, přikázání nebylo zrušeno, nýbrž je obsaženo, naplněno, ve Smlouvě Nové, v Ježíši Kristu. K tomu nám promlouvá podobenství zaznamenané v Lukášově evangeliu, v páté kapitole. Ježíš zde názorně ukazuje, že s ním přichází Nová Doba. Že Bůh chce po křesťanech Nové Smlouvy něco jiného, než chtěl po jejich předchůdcích, po židech Smlouvy Staré. Tyto dvě věci nelze smíchat dohromady. Nelze sešít díru na starém hadru látkou vypáranou z nového obleku, koupeném v luxusním obchodě za třicet tisíc korun. Neboť obojí ztrácí hodnotu. Také nové víno se starým měchem nejde dohromady, neboť nové víno ničí starý měch.

Stejně tak musíme od sebe oddělovat to, co Bůh chce "po předcích" a tím, co chce po těch lidech, kteří "slyší Ježíše Krista." Učení na hoře není směrováno dávným, předkům, otcům, těm z počátku židovského národa. Tedy židům staré smlouvy. O tom, co bylo řečeno jim, Kristovi posluchači "slyšeli." Všimněme si, že Kristus zde neříká, že to, co bylo určeno pro předky, bylo špatné, nedobré, že to nebylo od Boha. Nic takového. Nezpochybňuje Božský původ Staré smlouvy. Ale dnes, dnes nastala doba nová, doba nové látky, doba mladého vína.

Přichází doba Nové Smlouvy. V předešlých dílech jsme si již ukázali i to, že Ježíš Kristus nepřinesl nějakou Novou Smlouvu, On SÁM JE touto Novou Smlouvou. Vše, co tedy říká, patří ke Smlouvě Nové. Učení, kázání na hoře, je určeno těm, "kdo jej slyší." To nejsou židé Staré Smlouvy. Jen křesťan Nové Smlouvy slyší Kristův hlas, z Milosti Boží skrze Ducha Svatého. Slyšet neznamená jenom vnímat zvuk. Ale vnímat a přijímat obsah. Rozumět jej. Nechat se jím proměňovat a občerstvovat.

A co my? Co ty, milý čtenáři, milá čtenářko. A co já? Slyšíme Ježíše Krista? Anebo jenom zvuk Jeho slov?

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře