Dar Ducha Svatého je nade všechny dary...

6. červen 2009 | 13.04 |

Dar Ducha Svatého je nade všechny dary. Vážíme si jej stejně jako pisatel následujících řádků daru moudrosti? Je nám Duch Svatý dražší nade všechny poklady světa? Vážíme si Jej více než vlastní krásy a vlastního zdraví? Jsme si vědomi toho, že jen skrze Něj k nám přichází vše dobré? Že On je rodičkou všech věcí? Dělíme se bez závisti o poznání, které přichází od Něho? Neukrýváme Jeho bohatství? Děkujeme za to, že skrze Něj jsme získali přátelství s Bohem?

Proto jsem se modlil, a byla mi dána rozumnost,
vzýval jsem Boha, a přišel ke mně Duch Moudrosti.
Jí jsem dal přednost před žezly a trůny,
bohatství jsem pokládal za nic ve srovnání s Ní,
nepostavil jsem Jí naroveň nejdražší kámen.
Všechno zlato je vzhledem k Ní jen hrst písku,
a všechno stříbro má proti Ní cenu bláta.
Miloval jsem Ji nad zdraví a krásu,
dal Jí přednost před světlem dne,
protože Její záře nepohasíná.
Všechno dobré mi přišlo spolu s Ní,
Jejím prostřednictvím nezměrné bohatství.
Radoval jsem se ze všech věcí, protože je řídí Moudrost,
ale nevěděl jsem, že Ona je jejich rodičkou.
V dobrém úmyslu jsem se Jí naučil, bez závisti se o Ni dělím,
Její bohatství pro sebe neukrývám.
Ona je pro lidi nevyčerpatelným pokladem;
kdo Jej získali, připravili si přátelství s Bohem,
doporučeni dary, které s sebou nese výchova.

Z knihy moudrosti, 7. kapitola...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře