Ti, kdo svatě střeží, co je svaté...

5. červen 2009 | 21.11 |

Ti, kdo svatě střeží, co je svaté, budou uznání za svaté... (Mdr 6,10)

Dnes, v protestantském prostředí však zcela nezvykle, bude předmětem tohoto zamyšlení citát z Knihy moudrosti. Kniha moudrosti patří do tzv deuterokanonických knih. To jsou knihy, které protestantské církve neuznávají za Boží Slovo, za součást kánonu. Já osobně na tyto knihy nemám takto vyhraněný názor. Na jedné straně je zde pro mne klíčový názor mé církve, která tyto knihy také neuznává. Na druhé straně, však ani nesdílím názor jednoho mého brášky, od nás, ze sboru, který v žertu prohlásil, že tyto knihy nic neváží. Zvlášť, když osobnosti, kterých si vážím, také z těchto knih čerpali, citovali a stavěli na nich: Například Augustin nebo Petr Chelčický. Mne oosbně hodně uchvátili dvě z nich: Kniha moudrosti a Sírachovec. Myslím si, že je "prospěšné si z nich číst," jak to tuším zformulovala  pravoslavní církev. Podobně prospěšné, jako třeba knížky od Joshuy Harrise, C.S Lewise a jiné křesťanské knihy  a autory. Ale jistě, deuterokanonické knihy se musí číst v kontextu biblického učení. A vlastně totéž platí o všech knihách: Je chybou číst bibli očima jiných autorů, opačný postup je žádoucí, potřebujeme číst ostatní autory očima bible, jinak získáme špatný názor nejenom na ty dané autory, ale i na Bibli samotnou.

Knihu moudrosti tu hodně cituji. Jakoby mluvila o Pánu Ježíši Kristu. Jakoby mluvila o vztahu s Duchem Svatým. A úvodní verš, ten mně doslova udeřil do očí.

Ti, kdo svatě střeží, co je svaté. Je  málo pouze střežit to, co je svaté. Slavné heslo, údajně jezuitů, které říká, že účel světí prostředky, se tu odhaluje jako falešné. Je málo střežit, co je svaté, dnes jsme vyzívání, abychom tak činili Svatě.

Co to vlastně znamená, púojem svatost? Bezchybnost? Bezhříšnost? Když se řekne svatost, představíme si celý panteon vážených mrtvých, k tomu se modlit, když nás bolí zub, tamtomu, když kašleme, k onomu, když se jede po moří, k tamtomu, když po souši. Představíme si mrtvé obrazy a chladné sochy lidí, kteří na nás působí, jako bezchybné stroje, orloje. Ale věřím, že toto není pravý význam tohoto slova.

Svatý znamená oddělený. Oddělený pro Boha, oddělený pro Pána. Je málo střežit to, co je oddělené pro Boha, je třeba tak činit odděleně pro Boha.

Co konkrétně je svaté? Vztah s Bohem, vztah s bližními. Nevěsta Kristova, církev. Potřební. Manžel, manželka. Rodina. Děti. Svátosti. Křtu. Večeře Páně. Naše zaměstnání. Internetové diskuze. A vše, co nám Bůh svěřuje do péče A mnoho dalších věcí. Jsme vyzívání toto vše střežit. Budovat. Sloužit. Chránit náš vztah s Bohem,  naše společenství církevního sboru. Manželství. Naše děti. Peníze, co nám Bůh svěřuje do správy. To jsme pověřeni, pomázáni, abychom to střežili, chránili, budovali, milovali, modlili se za to... Ale nejenom to, jsme volání k tomu, abychom tak činili Svatě...

T.j. v souladu s Boží vůli. Jednou Otto Rusnok měl slovíčko v naší mládeži, v Koinonii. Mimo jiné hovořil o tom, že pro Boha není důležitý jenom cíl cesty, ale i samotná cesta k tomuto cíli. Máme bojovat tak, jak nás učí Bůh, jak to po nás žádá Ježíš Kristus. Svatě. Vše, co činíme, máme činit v oddělení se pro Boha. Jakobychom to činili Bohu. Jestliže třeba prodáváme preclíky, tak jakobychom každý náš preclík prodali Bohu. Děti, Střežit je a chránit je, pro Boha. Vše co činíme, čiňme pro Ježíše Krista. Aby On z našeho konání měl radost. Aby On na nás mohl být hrdý tak.

To lze samozřejně jenom z Boží Milosti, jenom z Pomazání Ducha Svatého. Volejme k Bohu. Tužme po tom. Jako žízniví na poušti po skleničce vody. Z celého srdce chtějme střežit to, co je svaté, svatě. A už tato žízeň, tato touha, toto chtění, je Boží dar, Boží Milost, Boží Pomazání. Cítíš li ve svém srdci žízeň, touhu, chtění po dobrých, svatých věcech, pak slyšíš Boží Hlas, který volá právě Tebe...

...ti, kdo se o tom dají poučit, naleznou před Bohem omluvu... Mdr 6, 10b.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře