Pojďme, projednejme to spolu...

4. červen 2009 | 22.46 |

Půjdou spolu dva, jestliže se nedohodli? Amos 3,3...

Možná jsme zvyklí,  teda minimálně já, že Bible řeší hluboké filozofické otázky. Avšak, mnohdy se genialita skrývá právě v jednoduchosti. Kápnul na to Kryštof Kolumbus, když si chystal vajíčko na snídani...

Půjdou dva spolu, jestliže se nedohodli? Zajimavá otázka. Můžete s někým někam jít, jestliže se dohodnete na společném cíli, který chcete dosáhnout. To platí v mnoha lidských vztazích. Od prosté procházky s kamarádem, či přítelkyní, přes manželství, vztah trenér - sportovec, a tak dále. Často pozorujeme, že se dříve společná cesta rozchází. Stáváme se svědky rozvodů manželství, rozpadů politických stran, přeběhlictví. Věrnost ustupuje. Nelze například pokračovat v manželství, jestli vzájemná dohoda již neexistuje.

Obdobně i život v církevních společenství. Mnohé spory se rozpadají, protože již není vůke po dohodě. Menšina se nechce podrobit většině, většina nechce naslouchat menšině, církevníci se nepodřizují starším a vedoucím církve, pastory, ti zase nerespektují své ovečky. Hulákají vzájemně na sebe cizími jazyky. Kvůli prkotinám se ničí Boží Chrám.  Hlavně, že se chlubíme duchovností, dary Ducha Svatého, jménem Ježíše Krista. Kážeme o tradičních křesťanských hodnotách a uvnitř, v našich sborech? Kážeme evangelium Kristovo, přičemž mnohdy naše vzájemné sestersko - bratrské vztahy nás usvědčují, že to evangelium v nás zůstává jaksi na povrchu...

Ale úvodní citát hlavně míří na náš vztah s Bohem. Nemůžeme jít s Bohem společnou cestou, jestliže se s ním nedohodneme. Bůh nám nabízí ruku, Smlouvu v Ježíši Kristu, v Jeho Drahé Krvi, v Jeho Lámaném Těle. Volá k nám: Usmiřme se spolu. Člověk Boha zrazuje, bojuje proti němu, zavírá před Jeho Existencí oči. Člověk vede s Bohem spor. Člověk upírá Bohu samotnou existenci. A Bůh? Nabízí svou pravici. Usmiřme se! 

Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. Izajáš 1, 18 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře