Duch Svatý se dává poznat...

2. červen 2009 | 20.10 |

Máme k Duchu Svatému odbobně důvěrný vztah, jaký má pisatel následujících řádků k moudrosti? Září Duch Svatý a nevadne v naší duši? Hledáme u Něj poučení? Víme, že počátek vztahu s Duchem Svatým je v pokoře a poddání se? Přemýšlíme o Něj, myslíme na Něj? Bdíme kvůli Němu?


Moudrost září a nevadne
ochotně se dává spatřit těm, kdo ji milují
a najít těm, kdo jí hledají


Všem, kdo ji dychtí poznat, sama vychází vstříc
Kdo ji hned z rána vyhledá, nebude se namáhat
Najde ji sedící u svých dveří
Přemýšlet o ní je ta pravá rozumnost
a kdo kvůli ní bdí, je brzy bez starosti.
Sama obchází a hledá, kdo jsou ji hodni.
na jejich stezkách se jim vlídně ukzuje
a v každé myšlence se s nimi setkává.
Počátek vztahu s ní je nejúpřimnější touha poučit se
a péče o poučení , to je láska k ní
Láska pak znamená zachovávat její zákony
dbát jejích zákonů je zárukou neporušitelnosti
A neporušitelnost přivádí člověka k Bohu
Tak touha po moudrosti přivádí až ke králoství.
Máte li tedy ve vážnostisvé trůny a svá žezla
vy vládcové nad lidem
musíte ctít moudrost, abyste panovali na věky...

Z knihy moudrosti, 6 kapitola, od 12. verše

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře