Bůh přestal mhouřit oči...

26. květen 2009 | 20.03 |

Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.  Matouš 5, 20...

Ježíš jim řekl: "Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal toto ustanovení... Marek 10, 5

Znáte rčení "přimhouřit nad něčím, nad někým" oko? Představme si, že vaše malé dítě, prvňáček, druháček, Vám poprvé v životě umyje nádobí. Výsledek sice není tak oslnivý jako reklama na Cif či mistra Propra, ale vy přesto vaše dítě hlasitě pochválíte a odměníte. Prostě nad výsledkem přivřete oči. Anebo učitel. Sice vidí, že zrovna v jeho předmětu ten či onen žák prostě plave, ale v ostatních předmětech má prospěch výborný. A tak náš učitel přimhouří oko, aby nepokazil vysvědčení... Odbobně i Bůh...

Úvodem článku si vysvětleme pojem "spravedlnost." Už jsme ho společně v minulých dílech rozebírali. Řekli jsme si, že existují dva významy tohoto slova: Význam běžný, jaký má v obecné, hovorově češtině a význam biblický. Význam slova Spravedlnost nese v Bibli trochu odlišný význam, než jak jej rozumíme my, vy, anebo možná jenom já. Já osobně, když v hovoru použiju tento výraz, myslím tím spravedlnost ve smyslu trestního práva: učinil jsi to, to, to a to, což má za důsledek tamto, ono a ještě toto. Za tohle provinění tenhle trest. Spravedlnost ve významu přiměřenosti. Za přměřenou vinu přiměřený trest,To známe. Často probíráme, jestli je spravedlivé, když ten či onen zločinec byl odsouzen k tomu či onomu trestu.

S odlišným významem však musíme toto slovo číst, je - li napsané v Bibli. Tam slovo Spravedlnost znamená, že to či ono odpovídá Boží vůli. Bůh v našem dnešním citátu oznamuje, že očekává od lidu Nové Smlouvy něco jiného než od lidu Smlouvy staré. Volá křesťany, ať naplňují Boží vůli, Boží představy, přesněji, důkladněji a důsledněji, než farizeové a zákoníci. Přestává nad svým lidem mhouřit oko. Smlouva, kterou Boží lid obdržel skrze Mojžíše, neodpovídá přesně Boží představě a Božímu přání. Bůh vyšel vstříc přirozenosti člověka, "tvrdosti jeho srdce." Prostě přimhouřil oko. Proč? Protože lid tehdy nebyl dostatečně vyzrálý. Bylo třeba jej vychovávat a vzdělávat obdobně jako my vzděláváme a vychovávme své děti. Také my máme jiné požadavky od žáčka první třídy a jiné  od vysokoškoláka.

Přestávám nad Svým lidem mhouřit oči, praví Bůh v osobě Ježíše Krista. Mhouřil jsem ho nad lidem staré smlouvy, ale né již nad lidem smlouvy Nové. Zde, v kázání na hoře, v učení na hoře, předkládám svou představu, svou Boží vůli. V Kristu s vámi uzavírám Smlouvu Novou. Nazvěme hřích hříchem. Lidu staré smlouvy, vašim otcům a předkům, jsem říkál to, to, to a to. Ale Vám, kdo mne slyšíte, po vás chci více. A to ne proto, že jsem se změnil já, ale proto, že jste jiní vy. Jste jiní, protože již nejste novorozeňata (Abraham,)  protože jste prošli věkem kojenců (praotcové), vyšli jste školu základní (Mojžíš), střední (proroci), složili jste maturitu (babylonské zajetí). Ale teď, teď Vás volám do školy vysoké. A co říkáte vy? Na základce nám bylo lépe, chovejme se, jako bychom do ní stále chodili... Přestávám mhouřit oči, zde, na hoře, Vám kážu, co je má vůle, nazývám hřích hříchem a spravedlnost spravedlností.

A uzavírám s Váma smlouvu. Já vám dám do srdce touhu následovat spravedlnost, já vám dám touhu Mne hledat, dotazovat se po Mé vůli. Já vám dám do srdce hlubokou lásku ke Mne, neboť i já Vás hluboce miluji. Dám Vám dokonce Svého Ducha, aby Vás stále usvědčoval, usměrňoval, ukazoval Mou vůli. A když zakopnete a způsobíte škodu, Já, říká Bůh, já to zaplatím, připište to na můj účet, co visí na Golgotě. Vše, co od Vás chci, učiním sám skrze Vás. Toužím však po jediném, abyste se mi poddal a oddali, jako se nevěsta poddává a oddává svému muži při manželském aktu. Jste moji nevěstou, praví Váš Bůh, a já po Vás toužím. Já Vás miluji. Chcete však vy mne? Já nejsem násilník, abych Vás znásilňoval, já toužím po Vás, po vašem dobrovolném oddání se. Amen.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře