Biblické poselství JE biblicky ukončeno...

24. květen 2009 | 17.51 |
› 

Na několika místech internetu se v poslední době objevily články, jejichž název zpochybňoval biblickou ukončenost biblické zvěsty. Přiznám se, žádný z nich jsem nečetl. Bývají dlouhé a nadto jsou psány slovensky. Pozoruji na sobě, že je pro mne těžké přečíst dlouhý souvislý text v cizím jazyku, byť v tak blízké řeči, jakou je slovenština. Přesto mne název článku nutíval se zamyslet, proč jsem přesvědčen o opaku, o tom, že biblická zvěst ukončena je. Nepřímám třeba jenom automaticky to, co někdo "přežvýkal" přede mnou? Tento článek je tedy výsledkem těchto úvah. Nejedná se přímo o polemiku s danými úvahami, ale spíše o snahu ucelit vlastní postoj v předmětné otázce...

Divím se, že se od toho, který vás povolal Kristovou milostí se tak rychle odvracíte k jinému evangeliu, k evangeliu odlišného typu. Není jiné evangelium, ale jsou někteří, kteří vás uvádějí ve zmatek a chtějí Kristovo evangelium překroutit. Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe zvěstoval v evangeliu něco jiného než to, co jsme vám předali, budiž proklet! Jak jsme řekli dříve, i nyní říkám znovu: Jestliže vám někdo zvěstuje jako evangelium něco jiného než to, co jste přijali, budiž proklet!

Toto silné vyjádření napsal apoštol Pavel v listu Galatským v první kapitole od šestého verše. Velmi sebevědomé, že. I kdyby sám anděl. Když to čtu, vždy si vzpomenu, jak vznikl Islám anebo třeba mormonství. Co ted nám Pavel říká? Že biblicky prokleto je každé poselství, které neobsahuje evangelium Ježíše Krista. Které k němu cokoliv doplňuje, nebo mu protiřečí. Zde tedy není prostor na cokoliv nového, co by v Bibli již nebylo obsaženo. Jakákoliv nová zvěst je biblicky prokleta, tudíž nemůže být od biblického Boha...

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna.

Druhý silný verš můžete nalézt v druhé epištole apoštola Jana, v devátém verši. Naleznete jej snadno, budete-li ho hledat, druhý list Janův se člení do pouhopouhé jedné kapitoly. Apoštol Jan zde souhlasí s Pavlem. Jinými slovy píše vlastně to samé. Kdo nezůstává v učení Kristově, nemá Boha. Opět, ani Jan nevidí žádný prostor pro nějaké nové zjevení, které by přinášelo cokoliv, co není obsaženo v Bibli. Přichází - li takové proroctví, pak není od Boha, neboť jej ani nemá. Bible zde hovoří nekompromisní, jasnou řečí.

Když však přijde On, Duch Pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší; oznámí, vyřídí vám i to, co má přijít.

Třetí, biblické místo, které si zde ukážeme, zapsal opět apoštol Jan do evangelia, 16. kapitole, do verše 13. Ježíš Kristus zde slibuje těm, kdo s ním jedli při Poslední Večeři, že je uvede, do veškeré pravdy.

T.J apoštoly, jedenáct z dvanácti. Veškerá pravda, kterou chce Bůh zjevit, zjevil svým Apoštolům. Jinými slovy, neexistuje pravda, kterou chce Bůh zjevit, kterou apoštolové neznali. A to, co apoštolové znali, nám předali v Novém zákoně. Že v nich není všechno? Je v nich všechno, co potřebujeme vědět, protože kdyby bylo něco, co bychom potřebovali vědět, bylo by to v Bibli.

Znáte pověst o třech prutech krále Svatopluka? Tyto citáty, to jsou takovétoo tři pruty. Když čteme každý z nich zvlášť, můžeme jej snadno zlomit, mávnout rukou. Ale všechny tři dohromady dávají zcela zřejmé svědectví. Bůh praví, že není prostor pro nová zjevení, které by obsahovalo něco, co v Bibli není. Že vše, co nám Bůh chtěl říci, to nám řekl v Bibli.

Ale zároveň uznávám, že závěr v předchozím odstavci neplatí absolutně. Bůh může promlouvat k nám, jednotlivě. I k nám, osobně, může poslat svého proroka, aby nám vyřídil vzkaz od Něj, týkající se našeho života. Ale nikdy se nebude jednat o žádné "jiné evangelium," o nějaké věroučné novinky, spíše se to bude týkat naší poslušnosti, pokání, způsobu našeho života.

A ještě jeden prostor pro Biblické zjevení je otevřen: Zvěst o příchodu Dne Pomsty. Osobně očekávám proroctví o druhém příchodu Pána Ježíše. Vyhlížejme jej společně. Amen.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře