Petr Chelčický: Pravda a mýty o Očištění 8

24. březen 2010 | 06.09 |

Vážený čtenáři tohoto blogu, rád bych Vám nabídnul druhý traktát Petra Chelčického, který se budu snažit převést do srozumitelné češtiny. Toto Chelčického dílo je známe pod názvem "O očistci." Původní text můžete najít v níže uvedené literatuře...  

Ale nám je v Jeho Smlouvě věnována jiná víra. Že On, Ježíš Kristus, vlastní veškerou a plnou moc. A to skutečně ukázal na mnohých lidech, kterým řekl: "Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy..." Marnotratný syn, když se vracel ze svého bohémského života, sotva se přiblížil k rodnému domu, už jej spatřil Jeho Otec, lítostí a milosrdenství tak dojat, že mu přiběhnul na proti a vrhnul se mu kolem krku. A když mu vyznal syn: "Otče, zhřešil jsem proti tobě i proti nebi, již nejsem hoden nazývat se tvým synem," tehdy rozkázal otec svým služebníkům: "Přineste původní jeho roucho a oblečte jej!" A tak dále. Tady v tomto příběhu se nevypráví, že otec vyběhnul svému synu naproti s nějakou sudlicí v ruce, aby mu připravil nějaký očistec, případně, aby ho ohněm prohnal jako hrnčíř hlínu. Ale naopak, můžeme zde vidět velikou radost otcovou, který svého syna zahrnul láskyplnými polibky, ihned ho přijal, vrátil mu jeho postavení v domě, učinil jej hodna sebe sama, oblékl ho do jeho původního rouchu nevinnosti, a uvedl ho do všech věcí, které sám má.

Stejnou Milost i Pravomoc odpouštět prokázal nad těmi, kteří pouhou jednu poslední hodinu pracovali na Jeho Vinici. A jim jako prvním vyplatil jejich odměnu. Učinil je rovným těm, kteří celý den pracovali, nesli břímě dne i vedra. A od nich za dostatečné přijal to, co za jednu hodinu odpracovali. Také se tu nevypráví, že by je poslal do nějakého očistce, kde by mu dodělali to, co jiní odvedli za celý den. Ale naopak, výslovně pravil, že touží i tomu poslednímu dát totéž, co tomu prvnímu. On je dobrý a ctihodný ve všem, co si usmyslel učinit.

A také tuto Milost i Nesmírnou Pravomoc odpouštět ukázal na lotru, který se zjevně opozdil jak v pokání, tak v činění spravedlnosti. Tento lotr poprosil Ježíše: "Pane, až vejdeš do svého králoství, vzpomeň si na mně, na hříšného."  A On, sám trpěl velikou nouzí, bolestí, zoufalstvím a bezmocí, mu slíbil: "V pravdě ti pravím dnes budeš se mnou v ráji." Takto dokázal, že ve svých rukou drží veškerou plnou pravomoc k mocnému rozhřešení hříchu, k mocnému odpuštění hříchu a k mocnému očištění od hříchu. Opět tu nečteme, že by Ježíš prohlásil něco jako: "Hanebný lotře, zlosynu, nejsi mne hoden pro své zločiny. Posílám tě do očistce, abys tam pobyl x let, aby tam z tebe vypálili tvé lotroctví. A pak teprve přijď a já tě přijmu." Nikoliv, pověděl mu: "V pravdě ti pravím dnes budeš se mnou v ráji." Tato Milost i pravomoc zůstává u Něho nyní i navěky. A On jej bude prokazovat až do skonání světa všem lidem, kteří opravdově v Něho věří a poddávají se mu...

==============================

Zdroj původního textu:
Boubín, Jaroslav: Petr Chelčický - spisy z Pařížského sborníku, Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, rok 2008, strana 141.

Vyjádření Historického ústavu:
Historický ústav ani autor nemají námitek proti používání Vašich textů na internetu, pokud bude vždy citován originál díla s odkazem na stránky a zřetelně vyznačeno, že příslušné úpravy, které internetově publikujete, jsou autorsky Vaše.

Historický ústav AV ČR
Prosecká 76
190 00 Praha 9

www.hiu.cas.cz 

Doručeno mejlem: 8.12.2009, v 12:25

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře