Revize: Agnostik, Agalliasis,čtvrtý duchovní zákon

1. leden 2011 | 13.16 |

Jak tak postupuji ve Slovníčku a Rejstříku, postupně se mění i taková představa, idea, náplně těchto dvou snah, získávám i více pramenů, ze kterých mohu čerpat. Krok za krokem se mi to tu tedy nějak rozšiřuje. A tak nastává chvíle, kdy je třeba provést revizi. Dopnit hesla, na které jsem si nevzpomněl, na které jsem nepomyslel, anebo původně nechtěl zahrnout. Hesla uvedená v tomto článku vložím i do již zveřejněných částí, které opatřím poznámkou o revizi. Tak, s chutí do toho a půl je hotovo:

Revize slovníku:

Agnosticismus, agnostik: Termín, kterému jsem se chtěl původně vyhnout obloukem :-). Osobně mu rozumím v několika směrech.Jednak se jedná o filozofický směr, který tvrdí, že některé věci jsou už v podstatě nedokazatelné, nebo nevyvratitelné, například existence Boha. Pak tento termín by se dal pochopit i jako člověk, který popírá filozofii gnosticismu. S touto filozofii se hodně nakazila prvotní církev, apoštolové (hlavně Jan) se měli co ohánět, aby církev před touto herezí varovali.

Běda: Opak blahoslavenectví. Povzdech Bible nad člověkem jdoucí po cestách svévole.

Čtvrté artikulum pražské: Trestání hříchu ve všech stavech. Požadavek husitů rovnosti lidí před zákonem, zejména trestním. Trestat prostě všechny stejně podle jednoho metru. Sedláka jak pána, duchovního jak laika. Aby co je zákázáno sedlákovi bylo zakázáno i jeho vrchnosti. Radikálně pojato to znamená zrušení feudalistických vazeb. Osobně však nesouhlasím s trestem smrti. Viz články pod rubrikou: http://bohu-a.svetu.cz/o-trestu-smrti/012011/

Čtvrtý duchovní zákon: "Ježíše Krista musíme osobně PŘIJMOUT jako Spasitele a Pána, vírou a pozváním."  To je ale opět pouze část pravdy. Ano, je důležité přijmout Krista, ale to nestačí. Musíme se mu i poddat jako svému Pánu a Spasiteli. Slovo Pán znamená v podstatě krále, nebo také "vlastníka otroků, otrokáře." Tím vlastně odevzdáváme Bohu svůj život. Ztrácíme na něj nárok, a naopak, nárok na něj získává Bůh.   Ale to je stále málo. Nestačí, abychom my přijali Krista, ale je nezbytně nutné, aby také Kristus přijal nás. Duch Svatý tedy vede člověka k životu v pokání, uvědomování si své vlastní hříšnosti, nedokonalosti, lítosti nad hříchy i hříšností.

Tedy nestačí Krista přijmout pouze vírou a pozváním, skrze jeden akt učiněný kdysi  dávno v  hluboké minulosti, ale i denodenní věrností, důvěrou, plným odevzdáním se, poslušností pokorou a pokáním.  Podřizování se Kristu je otázkou každého dne, každé chvíle.

Revize rejstříku:

Abdón, soudce: "Malý" soudce z Pireatonu, soudil "Izrael" po osm let. Bible o něm uvádí pouze jediný údaj - že měl čtyřicet synů a třicet vnuků, kteří jezdili na sedmdesáti oslátkách. Viz knihu Soudců, 12. kapitola, od 13. verše.

Adámek, Jarolím: (1915-1969) Římskokatolický kněz, vězeň pro víru. Podílel se na překladu Nového zákona při pracech na Českém ekumenickém překladu Písma.

Adams, Edwin Augustus: (1837 - 1927). Jeden z trojice amerických kazatelů bostonské misie - otců zakladatelů Církve brartské. Působil jako kazatel presbyterského sboru North:Manchesteru. Na pozvání A.W.Clarka se spolu s ním a bratrem Schaufflerem vydal na misii do Rakouského mocnářství. Do Prahy přijeli v roce 1872. Byl snad prvním američanem, který se naučil česky, aby mohl kázat Boží zvěst. Měl velký vliv, například na budoucího kazatele br. Aloise Adlofa. Z této misie se pak vykrystalizovalo společenství, které v roce 1880 založilo Církev bratrskou. První sbor čítal symbolických 12 členů, za první starší byli zvoleni bratři Novotný, Hodek a Burda.  Adams spolu s Clarkem zajišťovali duchovní správu sboru. V Praze pochoval své dvě děti.  V roce 1882 se Adams vrací do vlasti, zde sloužil početné české menšině, v Chicagu  kázal v tamní "Betlémské" kapli. Zemřel blízko Bostonu, devadesátém roce svého života, čtrnáct dní po svém žákovi Adlofovi.

Adams, James: Křesťan, člen Bethany Church. V letech 2005 a 2006 vedl americký team na English campu pořádaném společně se sborem Církve bratrské v Havířově (v roce 2007 mu v této službě zabránila hospitalizace a operace jeho manželky). Od roku 2008 slouží jako misionář a učitel v křesťanské základní škole v Senegalském Dakaru.

Agalliasis: Křesťanka, členka CB. Autorka křesťanského blogu http://www.agalliasis.svetu.cz/ Denodenně zde vycházejí například ranní verše, blog ale obsahuje i nejrůznější citáty, anebo třeba španělské fráze. Agalliasis je šťastné vdaná studentka Vysoké školy :-).

Akvinský, Tomáš: Římskokatolický mnich žijící ve třináctém století, filozof, posmrtně jmenovaný za učitele církve, tvůrce římskokatolické teologie v postsholastickém období. K němu se hlásí filozofie tomistické a novotomistické tradice. Hudební skladatel, složil pět náboženských hymnů. Zformuloval například pět tzv ontologických důkazů existence Boha. Hájil feudalistické uspořádání společnosti. Kromě Bible vycházel hodně z učení Augustina a Aristotela.

Arjuna: Hrdina hinduistických védských hymnů. Odmítnul bojovat ve velké bitvě u Kuruksétře, Bůh Krišna ho musel osobně dlouho přesvědčovat, aby nakonec svolil a do bitvy se zapojil. Rozhovor Krišny s Arjunou, tzv. Bhagavad Gíta, tvoří základ hinduistického učení.

Augustin z Canterbury: Benediktýnský mnich žijící na přelomu šestého a sedmého století. Papež Řehoř I. jej vyslal v čele misie čtyřiceti mnichů do anglosaské Anglie a jmenoval jej za prvního aribiskupa v Canterbury. Anglosasové se již sice setkali s křesťanstvím v rámci irsko-skotské misie, ale toot učení bylo trošku odlišné od Římského. Augustin obrátil na katolickou víru kentského krále Ethelberta, čímž otevřel dveře misii v tomto prostoru. Augustin pak mohl založit dvoje podřízená biskupství (v Rochesteru a v Londýně) a v Canterbury založil benediktýnský klášter pro vzdělávání budoucích kněží. Zemřel asi 26.5.604. Wiki: http://cs.wikipedia.org/wiki/Augustin_z_Canterbury

Bacon, Roger: Františkánský mnich, vědec žijící v třináctém století. Kritik Tomáše Akvinského i scholastiky obecne. Nad slepou poslušností církevních, dávno mrtvých autorit, nad logické vývody a soudy stavěl praktickou zkušenost. Vysoce si vážil mimokřesťanské filozofie, zvlášť Avicennu a Aristotela. Kritizoval malou znalost řečtiny (například u zmíněného Tomáše Akvinského) a matematiky. Setkával se s nedůvěrou církve i vlastního řádu, kurie mu zakazovala zveřejňovat výsledky svých pokusů. Pro neuposlechnutí byl vyhnán do Francie na deset let a po návratu do Anglie byl uvězněn na doživotí. Ve vězení pravděpodobně i zemřel. Wiki: http://cs.wikipedia.org/wiki/Roger_Bacon

Balabán, Milan (*1929) Evangelický teolog, publicista, duchovní Českobratrské církve evangelické (působil například v Šenové u Ostravy), člen sdružení "Nová orientace" kritizující poměry nejenom v církvi, ale i v celé společnosti. V letech 1963 až 1976 se účastnil práce starozákonní překladatelské komise Českého ekumenického překladu Bible. V roce 1975 přišel o státní souhlas, o dva roky později podepsal chartu 1977. Po revoluci učil na ETF Karlově univerzity religionistiku, v roce 2002 obdržel státní vyznamenání za zásluhy o stát.

Balzac, Honoré de: (1799 až 1850) Francouzský spisovatel na pomezí romantismu a realismu. Autorem románového cyklu s autobiografickými prvky "Lidská komedie". Zvlášť "Otec Goriot" působí hlubokým dojmem. Alexandr Flek v jednom svém kázání poznamenal: "Možná Vás Duch Svatý vede číst si Bibli a možná vás povede i přečíst si Balzaca. Možná se tím nedovíte více o Bohu, ale určitě se tím dovíte více o lidech..."

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře