Můj lid to má rád...

8. květen 2009 | 14.23 |

5,26 "V mém lidu se objevují svévolníci, rozhlížejí se, krčí, jako ptáčníci líčí past a lapají lidi.
5,27 Jako klec je plná ptáků, tak jsou jejich domy plné lsti. Proto se stali velkými, zbohatli.
5,28 Tuční jsou, tlustí, zlé události netečně přecházejí, nikoho neobhájí, ani sirotka, a přesto je provází zdar. Za právo ubožáků se na soudu nepostaví.
5,29 Což je za to nemám trestat? je výrok Hospodinův. Což takový pronárod nemá postihnout má pomsta?
5,30 Úděsná, otřesná věc se děje v zemi.
5,31 Proroci prorokují klamně, kněží vládnou na vlastní pěst a můj lid to má rád. Co však uděláte, až nastanou věci poslední?"

Z proroctví proroka Jeremiáše.

Úděsná, otřesná věc se děje v zemi, je výrok Panovníka Hospodina. Avšak, co Bůh myslí tou úděsnou otřesnou věcí? Zbohatnutí svévolníka? Bezpráví? Klamná proroctví? Svévolná bezbožná vláda? Nic z toho, Bůh je zde zděšen a otřesen z něčeho úplně jiného: Že Jeho lid to má rád...

Lidu nevadí zbohatnutí svévolníků. Vždyť i peníze svévolníka nám mohou pomoci, že. Mohou nám přispět na stavbu modlitebny, mohou pomoci vybudovat děstská hřiště, sponzorovat nemocnice. Nechávají se fotit s velkými, symbolickými šeky a lid, lid tleská, lidu se to líbí, lid to má rád...

Svět je plný svévolníků, kteří lapají lidi jako ptáčníci do pasti. Reklamy na hřích jsou na každém kroku. Horoskopy se na nás usmívají z každých novin, z každého rádia. Chodí po ulicích a mluví s lidmi, sektáři nabízející klam, jejich vůdci bohatnou nad obchodem s dušemi. Zpěv bělooděníků se ozývá po městech a vesnicích.  Násilnící propagují násilí, nenávistnící nenávist, smilníci smilství, nadřazenci nadřazenost. A lid? Lid tleská, lid souhlasí, lidu se to líbí, lid to má rád...

Proroci prorokují klamně. Kazatelé kážou klamná slova. Líbivé řeči se ozývají z míst, která jsou určena k bdělosti. A lid to má rád. Svévolníci a cizoložníci vládnou zemi, Boha se na nic neptají, hrají si své hrátky na svém písečku, soudí se o pole, louky, lesy, domy. Nechají se najímat podsvětím, přepisují výsledky voleb, kašlou na zákony a na ústavnost. Vědomně slibují nemožné věci a ještě to po vítězných volbách pyšně přiznávají. Potřební se zatěžují a trestají třiceti stříbrnými za pohled doktorův a za jeden řádek na nějakém papírku, a když se proti tomu mnozí ohradí ve volbách, jsou nařčeni, že se za těchto třicet stříbrných  nechali koupit. A lid? Ten si zvykne, za chvílku mu to již vadit nebude, bude mu to vysvětleno a nakonec, nakonec to, ještě, bude mít rád....

Lidu to vyhovuje. Jen když jsou penízky na nové, dobré, prospěšné projekty. Lid není nikým usvědčován ze svévole a hříšnosti, poslouchá to, co chce slyšet a co se mu líbí. Využívá možností, které nabízí tento svět, které se zamiloval. Usmívá se nad okultismem, nad tzv nevinnými horoskopy. Místo, aby se dotazoval Boha, dotazuje se nejrůznějších šamanů a satonových nohsledů.  Čemu všemu svěřuje lid svou důvěru, když ji nesvěří Bohu!

Lid to má rád... Lid se usmívá. Vždyť o nic nejde, vždyť je to takové nevinné.  Hlavně že máme svobodu, že?

Co však uděláme, až nastanou věci poslední?

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře