Svoboda není anarchie..

5. květen 2009 | 08.40 |
› 

Představme si svět, ve kterém by neexistovaly jízdní řády. Prostě autobusáci a strojvedoucí by jezdili, jak by sami chtěli a tam, kam by sami chtěli. Přišli by jste na zastávku a nevěděli by jste, kdy autobus jede, přijede, jestli vůbec přijede, jestli budete čekat pět minut, hodinu, den, dva, anebo jestli by jste se nedočkali nikdy. Kdy by jste nevěděli, jak ten či onen autobus navazuje na ten či onen vlak a ten či onen vlak zase na ten či onen spoj. A kam vlastně jede a jestli se dostanete tam, kam se dostát potřebujete. Každý by si vyjel tak, jak by sám chtěl, a tam, kam by sám chtěl.

Anebo si představme svět, ve kterém by neexistovaly pravidla silničního provozu. Každý by si jel tak, jak by sám chtěl a jak by sám uznal za vhodné. Jestli vpravo, nebo vlevo, jestli třicítkou, padesátkou, stovkou či dvoustovkou. Neexistovala by přednost zprava, nějaké ty hlavní a vedlejší cesty, přechody pro chodce, semafory, dopravní značky. Kdy by nebyly dány pravidla, jak cestu provozovat, či dokonce, jak, z jakého materiálu, anebo jakým postupem ji vůbec postavit. Byli bychom vůbec schopni dostat se tam či onam? Kolik by asi mrtvých denně bylo na našich cestách a železnicích, když již dnes, při existencí pravidel, to jsou desítky měsíčně? A to i dnes se najdou šoféři, kteří pravidla nerespektují. Ale mohou je nerespektovat právě proto, že jiní je respektují. Teď si přestavme silnice bez jakéhokoliv řízení, domluvy, policajta, bez ničeho. Byli bychom vůbec schopni se dostat z Aše do Ostravy?

Mnozí lidé si spojují křesťanství se samými příkazy a zákazy. A křesťany jako ty, kdo nemají vlastní názory, co nemůžou činit to či ono, opíjet se, nezávazně sexovat, krást, opisovat, podvádět, co musí každou neděli případně v sobotu do kostela, tam odevzdat desátky a jiné sbírky a tak dále a tak dále. Křesťanství mají spojené s nesvobodou...

Ale je tato představa správná? Jsou to opravdu pravidla, co omezují naši svobodu? Anebo ji naopak umožňují? Nejsou to jízdní řády a pravidla silničního provozu, co nám umožňují dostat se z bodu a do bodu be? A naopak, kdyby nic takového neexistovalo, měli bychom opravdu svobodu cestovat? Svoboda není anarchie. Svoboda neznamená nebýt zodpovědný za vlastní činy, za vlastní rozhodnutí, za svůj život. Naopak, svoboda spočívá právě v tom tuto zodpovědnost převzít. Neschovávat se za nějakou falešnou svobodou, ale převzít zodpovědnost za sebe...

Všimli jste si, že mezi občanskými demokraty není nikdo, kdo veřejně vyznává marx - leninistický pohled na svět? A že v KSČM zase není nikdo, kdo by věřil ve všemocnou neviditelnou ruku trhu, kterou není třeba nijak regulovat? Jak to? Copak ODS je nedemokratickou stranou, že do svých řad nepříjímá nikoho s marx leninismem v ústech? 

Naopak. Říká se, že vrána k vráně sedá, rovný rovnýho si hledá. ODS tvoří lidé, kteří sdílí společný pohled na svět, na ekonomiku volného trhu. Stejně tak i jiné politické strany. Členem kroužků rybářů pravděpodobně není nikdo, kdo nevydrží pět minut v klidu a v tichu sedět na sedacích partiích a naopak. Stejně tak i křestaně jsou součástí církve, neboť mají shodnou víru, pohled na svět, ale i životní zásady. Kteří uznávají, že to, co Bůh v Bibli po člověku žádá, je dobré. Dobré a prospěšné. Slouží to k růstu a k povzbuzování.Křesťané nechodí každou neděli, případně sobotu, do kostela, protože musí, ale protože chtějí.  Protože jim křesťanské pravidla a zásady umožňují dostat se tam, kde je dobré být. Kde je prospěšné být. Nejenom pro mne, či tebe, ale pro církev, pro svět a i pro Pána Boha.

Stejně jako jízdní řády a pravidla silničního provozu nám umožňují dostat se z místa a do místa be, tak křesťanům jejich společná víra, pohled na svět, zásady společenského a rodinného života, umožňují dostat se tam, kam patří. Do Boží náruče. Z Boží Milosti. Amen.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: Svoboda není anarchie.. zuzi®pise.cz 05. 05. 2009 - 10:48