Vzkříšení spravedlivého...

1. květen 2009 | 18.17 |

Následující citát z Knihy Moudrosti popisuje soud, vzkříšení spravedlivého a tímto vzkříšením usvědčení svévolníků. Možné vztáhnutí daného místa na Ježíše Krista není Novozákonně podloženo:


Spravedlivý tehdy s velkou neohrožeností předstoupí před ty,
kdo ho sužovali a pohrdali jeho úsilím...


Při pohledu na něho budou zachvácení hrozným strachem
a užasnou nad jeho nečekanou spásou
S úzkostným povzdechem
si pro sebe kajícně řeknou:
"To je ten, kdo nám byl kdysi k smíchu
jako příklad potupy, nám, pošetilým!
Jeho život jsme považovali za nesmyslný
a jeho konec bezcenný
Jaktože je připočten k Synům Božím
a že je jeho úděl mezi svatými?
Zbloudili jsme z cesty Pravdy
světlo spravedlnosti nám nezasvítilo
slunce nám nevzešlo.
Naplno jsme se vydali po cestách nepravosti a záhuby
Neschůdnými pustinami jsme se plahočili
A cestu Hospodinovu jsme nepoznali
Čím nám prospěla domýšlivost?
A k čemu nám je, že jsme se chvástali bohatstvím?
To všechno přešlo jako stín
a jako prchavá zvěst..." 
 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář