Křivdy přicházející od Boha...

30. duben 2009 | 18.21 |

Už dlouhou dobu mám na mysli několik svých prvních článků, které jsem zde uveřejnil. Bývají zbytečně dlouhé. Původně totiž posloužili jako mluvené slovíčko. Možná však některé věci, které bych rád předal dál,  jsou v těchto článcích trošku utopené. To se určitě týká i mého prvního článku, který se jmenuje:  JSME SPASENI SKRZE KŘIVDU...

Zde je link: http://bohu-a.svetu.cz/13388-jsme-spaseni-skrze-krivdu.html.

Z tohoto důvodu nosím v srdci rozhodnutí, že utopené myšlenky z těchto úvah vytáhnu na světlo a věnuji jim samostatné články. Jistě si to zaslouží. Zde je první z nich:

Nést tyto křivdy, křivdy přicházející od Boha,  to je asi to  nejtěžší, co člověka může potkat.. My všichni jsme mrzáci. Všichni se rodíme jako mrzáci. Někdo více, někdo méně. Někdo se narodí jako slepý, jiný jako homosexuál, nebo transexuál. Další jako bezcitný samorost. Nedávno se údajně narodila dívenka, která držela své srdce ve dlani, doslova. Rodí se děti bez mozku, bez šanci přežít pár prvních minut na tomto světě.Obdobné postižení si nese každý z nás, bez vyjímky. Některé postižení jsou viditelné, jiné jsou skryté, ale všichni si nějaké neseme. Všichni se rodíme v otroctví hříchu, ve světě nedokonalosti. Také my nejsme schopni přežít více než pár prchavých okamžiků. Ale ty překážky, které jsou před námi položeny, nejsou pro každého stejné. Život, to není atletický závod, kde má každý rovné podmínky, kde každý uběhne stejnou vzdélenost, kde všchni přeskočí stejný počet překážek stejně velikých. Není to snad křivda? Že se někdo narodí do bídy a hladu, jiný do bohatství, přepychu, nadbytku. Že se někdo narodí slepý a jiný má zrak jako ostříž. Že ten je silnější, zdravější, obratnější, inteligentnější, zručnější, onen se tak tak probíjí životem. Není to snad křivda?

Každý náš nádech je otázkou Boží Milosti. Každý den je Boží dar.Znamená to, že my "zdraví” máme více Boží Milosti? Mnohdy se díváme svrchu. Jestliže Bůh nepošle zázrak a neuzdraví slepého, homosexuála, nemocného rakovinou, obviníme jej z nedostatku víry, upřímnosti. Kroužíme jako Jobovi přátelé větřící hřích. Avšak je například slepota slepého soudem nad oním slepým, anebo nad námi vidícími? Zadarmo jsme dostali, zadarmo dávejme.

Římanům 9, 19 – 23...
Řekneš mi tedy: "Proč si ještě stěžuje? Neboť kdo odolá Vůli Jeho?" Ó člověče, ano ty, kdo jsi, že odmlouváš Bohu? Copak řekne výrobek výrobci: "Proč jsi mě udělal takto?" Anebo nemá hrnčíř hlínu ve své moci, aby z téže hroudy udělal dvě nádoby, jednu pro okrasu, druhou k hanbě? Jestliže však Bůh, i když chce ukázat svůj hněv a uvést ve známost svou mocl, snášel velikou shovívavostí nádoby určené k zahynutí, aby ukázal bohatství své slávy na nádobách milosrdenství, které připravil ke slávě?

Tak co tedy řekneme? Je to tak, že se někdo rodí s "větší Boží Milostí” než druhý? Ale co když Bůh zadržuje svou "přímou Milost” proto, aby ji mohl věnovat "nepřímo?” Co když dává prostor lidem, Svému Lidu, Svému Pozemskému lidu, církvi, aby doplnil to, co chybí k přímé Boží Milosti? A třeba i nejenom církvi a nejenom věřícím lidem, ale  každému z nás. Zní to složitě? Bude hůř :-). Za války bylo bombardováno jedno město a poškozen byl také místní kostel. Socha Krista ztratila obě ruce. Farní rada se domlouvala, co s tím, chvilku to vypadalo na to, že sochu nechají opravit. Nakonec ji nechali tak, jak byla, jenom k ní připsali tabulku: Kristus zde na zemi nemá jiné ruce, než jsou ty tvoje...

Zadarmo jsme dostali, zadarmo dávejme (Mat 10,8c). Zadarmo, Milostí Boží, jsme dostali náš zrak, dáváme jej stejně tak zadarmo těm, kdo zrak nemají? Požehnal nám Bůh rodinou? Jsme I my tedy rodinou těm, kdo rodinu nemají? Požehnal nám Bůh jídlem? Jsme tedy obživou pro ty, kdo pokrm nemají? Stejně (tak) chtěl (Bůh) ukázat bohatství své slávy na těch, nad nimiž se smiloval a které připravil ke slávě (Řím 9, 23). Křivdí tedy Bůh, anebo křivdíme my, jestliže zadržujeme milost, kterou Bůh posílá těmto nepatrným skrze nás, jestliže ji nepředáváme, ač jsme k tomu Bohem denodenně ponoukáni?

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře