Čtyři vznešené tvrzení budhismu...

11. červenec 2010 | 18.08 |
› 

Učení budhismu stojí na tzv čtyřech ušlechtilých pravdách, které ve zhuštěné formě popisují svět. Zkusme se na tyto čtyři tvrzení podívat kriticky, očima křesťanství.

Tvrzení první: Je zde utrpení. První omyl budhismu se ukrývá v této jednoduché, zdánlivě pravdivé větě: Je zde utrpení. Ale vážení přátelé, tato věta není pravdivá. Něco v ní chybí. Nepřítomnost něčeho důležitého z tohoto ušlechtilého tvrzení činí nepravdu. Omyl. Lež. Ne lež budhistů. Ne. Ale lež toho, kdo ji budhistům věnoval.

Na světě totiž není utrpení samo o sobě. Na světě je Milost. Milost. Budhismus však je filozofií bez Boha a není - li osobní Bůh, pak člověk ani nemůže vidět rozměr Milosti v jeho životě. Milost je totiž spjata s osobností. S láskou. Jestliže nevidím osobnost, pak mně zákonitě ani nemůže napadnou hledat Milost, protože ani nečekám, že existuje. Jestliže však z života vypreparuji rozměr Milosti, pak co mi z tohoto života zbyde?Jestliže nevidím Zdroj Dobra ve svém životě, pak nevídím ani samo to dobro. A co pak zbude z života, ve kterém nevidím nic dobrého? Ve kterém nemám komu být za co vděčný? Pak právě zbyde ono budhistické utrpení. Ale ona budhistická věta: Je zde utrpení, vyvěrá právě z onoho nevidění. Nevidění Boha, Otce, Osobnosti, ze které přichází požehnání, Milost, Dobro, které člověk může být vděčný za každý nádech, za každou kapku vody, za každý bochník chleba. Budhistická věta vychází z nevidění požehnání, protože nezná Osobu, od které by to požehnání mohlo pramenit do lidského každodenního života.

Tvrzení druhé: Utrpení vyrůstá z touhy po životě (skt. samudaja - původ, příčina). I v tomto se budhisté mýlí. Naprosto.Když například matce umře dítě, matka trpí. Čím více matka milovala své dítě, tím více trpí z jeho smrti. Ale to přece neznamená, že mateřská láska je něco špatného. Naopak, mateřská láska je velké požehnání, velký Boží dar do života dítěte. Je dobré, když matka své dítě  miluje. Děti, které vyrůstají bez matčiné lásky, vyrůstají ochuzení o jedno z nejdůležitějších a nejzákladnějších potřeb lidského života. Pravda je, že kdyby matka nemilovala své dítě, kdyby netoužila po životě s tím dítětem, pak by z jeho smrti necítila bolest. Avšak byla by tato nebolest dobrem? 

Ona totiž existuje i užitečná bolest, která nám říká, že něco není v pořádku. Když nás bolí zuby, upozorňuje nás to, že naše zuby prostě nejsou v pořádku. Když však matce umře dítě a ona z toho necítí žádnou bolest, pak ji nic neindikuje, že je něco v nepořádku. Lékaři mohou potvrdit, že život bez bolesti je velmi nebezpečný.

Existují lidé, kteří prostě nic necítí. I malomocenství spočívá v tom, že člověk nic necítí. Když si zlomí nohu, neví o tom. Když přijde o prst, neví o tom. Neví o ničem. Neznají strach, opatrnost. Tedy naopak, docházíme k názoru, že nepřítomnost bolesti není v tomto světě dobrá.

Ono totiž utrpení nevychází z touhy po životě. Ale z toho, že svět je poškozen hříšností. Že není dokonalý, není již takový, jaký jej stvořila Boží Ruka.Člověk podle Bible se chtěl intimně sblížit se zlem, "poznat jej". Poznání v bibli znamená manželský akt mezi mužem a ženou. Člověk se chtěl oženit se zlem, spát s ním, milovat se s ním. Poznat jej v celé jeho nahotě. A tak jej poznává. Důvod, proč tu stále je zlo a utrpení, spočívá ve faktu, že člověk stále ještě nepoznal Zlo v celé jeho nahotě. Přes všechny války, nemoce, holocausty, přes všechno utrpení, ještě člověk nepoznal zlo v celé jeho nahotě.

Tvrzení třetí: Utrpení je možné odstranit odstraněním touhy po životě (skt. niródha - zánik, zrušení).Toto neutrpení však je mrtvolnost smrti. Mrtvola nic necítí. Mrtvé tělo nezná utrpení. Nic necítí. Nemá žádnou touhu, žádnou radost, nic. Tato cesta nevede k životu, ale do smrti. Ale Bůh je dárcem života, ne dárcem smrti. Život je dobrý dar, jenom poškozený hříchem. Až hřích zmizí, až bude hřích zničet v ohnivém jezeře, pak opět se život zazelená v původní, ztracené kráse a bohatosti. Smrt však nabízí ten druhý. Smrt je mzdou hříchu.

Zlo nemůže dát dobrý dar. A otrokář je živen tím, co mu jeho pán dá. Je-li jeho pánem zlo, hřích, pak je prostě živen a šacen tím, co mu jeho pán dá. Zlem. Jedem. Zlo dává vždy jen otrávený pokrm.Jedem, který může účinkovat rychle, anebo i pomalu, nepozorovaně. Dny, měsíce, roky. A bible říká, že smrt, ona budhistická netouha, nebolest, je mzdou, odměnou, darem Zla. Ne dobra, ale Zla. 

Tvrzení čtvrté: Touhu po životě je možné odstranit na osmidílné cestě (skt. marga - cesta). Tato osmidílna cesta se skládá z klasického způsobu, jak ovlivnit život: První krok: získat názor, náhled, poznání. Druhý krok rozhodnout se. třetí krok hovořit (jak jazykem ven ze rtů, tak i vnitřně myšlenkama) v souladu se svým cílem, čtvrtý krok jednat v souladu se svým cílem, pátý krok pak spočívá v žít, šestý snažit se, sedmý bdít nad svým stavem a nakonec osmý krok meditace.  Ano, lze odstranit touhu po životě. Ale to není cesta k biblické spáse, ale k jejímu opaku: K necitu, nebolesti, netouze. Ke smrti.

Někeří budhisté se snaží namluvit, že Kristus hovořil o tom samém, co oni, jenom to křesťané, holt, prý nepochopili a překroutili. Například, když Kristus řekl,že "já jsem ta cesta, pravda a život." nehovořil o "já" jako o Ježíši Kristu, ale o "lidském egoismu." Ale, je třeba si uvědomit, že Ježíš Krsitus nepřišel v kontextu budhismu, ale judaismu prvního století. Je třeba jeho výroky chápat v kontextu celé Bible, ne v kontextu budhismu. Protože na příchod Krista byli židé připravováni více jak tisíc let. Jenomže to budhisté, kteří neznají, nevidí, Osobního Boha, prostě nepochopí.

Ano. Budhismus vede pokoji. Ale není to pokoj, jaký dává Bůh, jaký dává Kristus, je to pokoj, jaký dává smrt.  Rozloučím se slovy biblického kazatele, které však je třeba chápat v kontextu Kristova vítězství nad smrtí: Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš. Kazatel 9, 10

 Při psaní tohoto článku jsem čerpal z wikipedie i z rozhovorů s budhisty. Nechť Vám Pán požehná čtení (nejenom) tohoto článku...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 5 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: Čtyři vznešené tvrzení budhismu... kvik®blbne.cz 12. 07. 2010 - 23:29
RE: Čtyři vznešené tvrzení budhismu... bohu-a 12. 07. 2010 - 23:57
RE: Čtyři vznešené tvrzení budhismu... pan sodovka 14. 07. 2010 - 23:07
RE(2x): Čtyři vznešené tvrzení budhismu... bohu-a 16. 07. 2010 - 07:54
RE(3x): Čtyři vznešené tvrzení budhismu... bohu-a 16. 07. 2010 - 07:55