Otázky VIII: Kdo může dosvědčit Kristovu smrt?

26. duben 2009 | 13.59 |

Vítám Vás, vážený čtenáři, u osmého dílu našeho malého seriálu, ve kterém se pokoušíme odpovědět na otázky, které jsem našel na jednom islámském webu ohledně ukřižování:

8. a) Kolik žáků skutečně dosvědčilo domnělé ukřižování Ježíše a jak na to reagovali? b) Může být pravdivý výrok Matouše, který tvrdí (26:56), že Ježíše učedníci opustili a utekli? Má to naznačit mravní výtečnost a charakter takových skvělých žáků tak velkého učitele? Jen milovaný Jan prý byl na místě popravy. Ale jak dlouho byl popravě přítomen. c) Jak dlouho tehdy trvalo, než odsouzenec na kříží zemřel? Podle některých spolehlivých historických zdrojů (viz kapitolu Kříž Cross v The Chambers' Encyclopaedia, 1950) trvalo několik dní, než odsouzenec na kříži zemřel. A proč to tedy trvalo jen několik hodin a ne několik dní? A proč "zemřel" na kříží Ježíš, zatímco dva jeho společníci ho přežili? d) A co tma, která padla na zemi během období ukřižování (Matouš 27:45; Marek 15:33; Lukáš 23:44). Mohlo během období tmy a zmatku dojít na kříži k záměně nebo k nahrazení Ježíše jinou osobou?

Jak vidíme, máme před sebou ne jednu, celou sadu otázek, čeká nás pěkná práce :-)

Takže začneme podotázkami b). Ano, učedníci se zde moc statečně a mravně nezachovali. V době ukřižování byli zalezlí, zamknutí a báli se vystrčit nos. Ale, již to, že tuto ne zrovna pozitivní okolnost, okolnost, jak naznačuje tazatel, silně zpochybňující jejich mravní charakter a důvěryhodnost svědectví, že tuto okolnost sdělili, netajili ji, ale přímo, upřímně a narovinu ji napsali do evangelii, zahrnuli ji do svého svědectví, již to svědčí pro ně. A co více, oni si tím byli naprosto jisti. Byli si jisti, že Kristus zemřel a byli si jisti, že vstal z mrtvých. A za tuto jistotu byli ochotni položit své životy. Deset z jedenácti zemřelo krutou mučednickou smrtí, byli stětí mečem, byli zaživa kuchání z kůže, byli křižování hlavou dolů, kamenování, a žádný z nich před touto ukrutnou smrtí nezapochyboval. Žádný z nich, To minimálně vylučuje jejich vědomý podvod. Najděte mi jedenáct podvodníků a zločinců, kteří by pro svůj společný podvod všichni shodně prošli takovýmto mučením, aniž by se našel alespoň jeden, jehož svědectví by potopilo všechny ostatní. Jak víme z nedávné doby, pod mučením a pod pouhou hrozbou mučení lidé popírají i samotnou pravdu, natož pak vlastní výmysly. V padesátých letech se mnozí obvinění v politických procesech sami přiznávali z věcí, které nespáchali. Najděte mi jedenáct takovýchto podvodníků, z nichž by ani jeden necouvnul. Deset z jedenácti zemřeli krutou mučednickou smrtí, ten jedenáctý byl dlouhá léta vězněn v anticko - římském gulagu na ostrově Patmos s poznámkou "Návrat nežadoucí..." A ani on po mnoholetí utrpení prožitého ve velmi vysokém věku ani na chvilku nezapochyboval. A tak spíše uvěřím svědectví jedenácti takovýchto lidí, kteří byli přímo u toho, kteří si daný děj přímo osahali, než jednoho člověka, Mohameda, žijícího staletí po té, jehož  mohl klidně obelhat satan.

Hlouběji článku na následujícím linku:  http://bohu-a.svetu.cz/14966-proc-nejsem-muslimem-i.html

Kdo tedy může dosvědčit Kristovu smrt, podotázka a)?

I) Římští vojáci... Římští vojáci byli profíci. Vyznali se ve svém řemesle, dovedli spolehlivě určit, je li kdo mrtev, nebo ne. Záměnna, jakou naznačuje tazatel, byla zcela vyloučena: Ono totiž sbyla tma, která sice ovlivňuje vidění, ale rozhodně neovlivňuje slyšení. Zkuste vyměnit ukřižovaného tak, aby to nebylo slyšet!

II) Židovští velerádci a Kristovi nepřátelé. Ano, zrovna ti, kteří nejvíce volali po Kristově smrti. Ti si jo pohlidali, aby Kristus zemřel a aby to byl právě Kristus, kdo umírá...

III) Kristova matka, další ženy, Josef z Aritmie, Nikodém: Lidé, kteří snímali Kristovo mrtvé tělo z kříže. A věřte mi, každá žena pozná svého syna. Každá. OK, připusťme, že právě tato matka byla motivována mlčet. Ale, ona nežila ve vzduchoprázdnu. Zbytek svého života strávila s učedníky. Právě s těmi, u kterých jsme ve výše uvedeném odstavečku vyloučili, že by vědomně podvedli či lhali. Myslíte si, že by je tato žena  nechala ve lži? Vždyť i sami muslimové, t.j. sám tazatel, mají Pannu Marii ve velké úctě!

IV) Ježíš Kristus: Po svém vzkříšení se Kristus mnohokrát zjevil svým učedníkům. Ti si jej dokonce mohli osahat. Mohli si šáhnout do Kristových ran. On Sám je pak vyučoval, že mesiáš toto vše musel vytrpět, musel zemřít, aby vstal z mrtvých, jak je psáno v Písmu. Ježíš Kristus sám otevřel svým učedníkům srdce, aby porozuměli biblickému textu. Ano, právě těch učedníků, u nichž jsme si vyloučili vědomý podvod. 

V) Kristovu smrt dosvědčuje sám Bůh: Víte, aby se mohlo uskutečnit to, co muslimové v Koránu tvrdí, musel sám Bůh podvést mnoho lidí: A to nejenom své nepřátele, jakým byl třeba Pilát, nebo Kaifášové. Ale samotné Kristovi učedníky. Tedy muže, kteří Krista milovali, následovali ho celým svým srdcem. A dále, obelhal je tak, že za tento podvod tito učedníkové byli ochotni položit své životy. A to né nějakou rychlou smrtí, ani žádnou pohodlnou smrtí doma v posteli, ani žádnou hrdinskou smrtí v boji s nepřítelem, ale smrtí ukrutnou a potupnou, smrtí, které žádný divák netleskal, ale naopak, ušklíbl se a ohrnul nos. A co ta krutá hra s Marií? Co to utajení, šest set let ve lži, než přišel Mohamed?   Copak má Bůh zapotřebí cokoliv tajit? Naopak, to podvodníci a vrahoví tají své skutky, aby se na ně nepřišlo. Je však Bůh podvodníkerm? Lhářem? Vrahem? Kdo je v Bibli nazýván lhářem? Bůh? Ne, je jím Satan.  Já osobně raději budu věřit Bohu, který dopředu plánuje, který dopředu říká, co udělá a co ne, než v boha, který až staletí po té trapně vysvětluje, co se vlastně stalo a co ne, kterému se zjevně události vymkly kontrole.

VI) Kristovu smrt dosvědčují mnozí současní lékaři, a to právě na základě popisu událostí v evangeliích, zvláště u Lukáše a Jana. Mnozí dnešní lékaři dosvědčují, že Kristus po tom, čím prošel, a jak jeho zahynutí popsali svědci, prostě zepřít musel, ve chvíli "údajné" smrti prostě již žít nemohl.  Ale, samozřejmě nepopírám, že jiné dnešní lékaři mají zase názor odlišný...

K podotázce C) Doba smrti odsouzence záleží v prvé řadě na zdravotním stavu. Je nesmyslem se domnívat, že ukřižování zaručuje život v délce ještě mnoha hodin, že nikdo prostě nemůže na kříži zemřít dříve, než za x desítek hodin. Jistě, samotný trest je postavený tak, aby odsouzenec umíral co nejdéle, ale smrt mohla přijít prakticky kdykoliv, ať už infarkt, nebo embolie. A vemme si, čím vším Kristus prošel před ukřižováním. Nejdříve byl bičován. Ale jakým bičem. Nebyl to bič, jaký používají třeba žokejové na Velké pardubické, nebo kočí. Byl to sedmivláknový bič, v němž každé vlákno bylo obseto skleněnými a železnými střepy, které ještě rozdírali kůži odsouzence až na kost, až na páteř. Třicet devět ran, které obdržel Ježíš, už samo o sobě byla dávka na hranici života a smrti. A potom tůra na kopec, kdy Kristus, oslabený velkou ztrátou krve, nesl těžké dřevo, právě na oněch zbičovaných zádech. A to hovoříme stále o utrpení fyzické, které plynulo pouze z jeho fyzického trestu. Kristus však trpěl i bolestí za všechny naše hříchy. Takovou bolest si ani nedovedu představit. Zaplatil za každý hřích, který mu je v modlitbě přinesen. A on nenesel pouze naše viny, ale i naše utrpení a naše bolestí. Kolik je jenom bolestí a utrpení na tomto světě. A třeba jenom za poslední hodinu. Kristus na kříži trpí s trpícími. Sečtěme bolest, kterou trpí lidé v tomto okamžiku a dejme je na záda jednomu jedinému. Nepředstavitelné  Dále tu máme i utrpení duchovní, kdy Kristus cítí, že od něj Bůh Otec odstupuje, opouští ho. A naopak, cítí celý Boží hněv. Všimněme si, hněv hluboce milované osoby. Celý Boží hněv za celé lidstvo, to vše cítí na sobě. Takže, být na místě tazatele, nedivil bych se, že Kristus zemřel tak brzy, spíše bych považoval za velký zázrak, že vůbec vydržel tak dlouho.

A podotázka d) Jak jsme si již ukázali, nemohlo. Jednak s tím, že nikdo na celém světě, nemohl s touto tmou dopředu počítat. Potom je nemožné provést záměnu bez nejmenšího hluku. A to tak, aby podvod neodhalili lidé, kteří snímali ukřižené Kristovo tělo, mezi těmito lidmi byla i Kristova matka. Musel by to být podvod od Boha, ale jak jsme si ukázali výše, tento podvod se vůbec neslučuje s morálním charakterem Boha tak, jak jej známe. 

Tazatel však nebere v úvahu jednu zásadní věc: A to, že Kristus sám se nechtěl zachránit. Kristus sám chtěl zemřít. On sám chtěl vzít náš trest na svá záda. Proč? Protože miluje. Amen.  

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře