Relativita lidského stáří...

25. duben 2009 | 20.21 |

Umře - li Spravedlivý třeba předčasně, dojde odpočinutí...

neboť ctihodné stáří nezáleží  v dlouhém věku,
ani se neměří počtem let.
Šediny pro člověka jsou rozumnost
a život bez poskvrny je dlouhý věk
protože se líbil Bohu, Bůh jej miloval
a protože žil mezi hříšníky, byl přenesen.
Byl vzat, aby špatnost nezměnila jeho smýšlení
a lest nesvedla jeho duši.
Neboť kouzlo neřesti zastírá dobro
a vír vášně převrací nezkaženou mysl
Kdo se ukázal dokonalým v krátkosti
dosáhl plnosti dlouhého věku
Jeho duše byla milá Hospodinu
a proto pospíšil vynést ji z prostředí nepravosti
Lidé tomu přihlíželi, ale nepochopili to
ani si to nevzali k srdci
že milost a milosrdenství patří jeho vyvoleným
a že ochraňuje své svaté
Spravedlivý svou smrtí odsuzuje žíjící svévolníky
mládí pak, jež došlo rychlého konce,
letité stáří nespravedlivého
Budou vidět jen skonání moudrého
ale nepochopí, jak o něm Hospodin rozhodl
a k čemu ho zachoval
Uvidí to a pohrdnou jím
Ale Hospodin se jim vysměje
A budou zneuctěnou mrtvolou
navěky pohrdání i mezi mrtvými
Neboť On je srazí po hlavě, že ani nehlesnou
vyvrátí je do základů
a až do konce zůstanou úhorem
ocitnou se v mukách
a jejich památka zanikne.
Při zúčtování hříchů přijdou zlomení strachem
A jejich nepravosti je usvědčí tváří v tvář...

Z nekanonické Knihy moudrosti, 1 stol př. n. l.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře