Odpověď Jenny: O předmanželství a manželství...

30. září 2010 | 04.28 |

Rozhovor s uživatelkou Jenny pokračuje. Jenny se ozvala svou reakcí na článek "O panenství", z tohoto komentáře a z mé odpovědi na ni vznikl článek "O předmanželství". Ani tato úvaha nezůstal bez Jennininy pozornosti. Zamyšleme se tedy společně po třetí na téma mezilidských vztahů...

Děkuji moc Jenny za její komentářík. Bude označen modrou barvou. Svou odpověď pak vybarvím červeně.

jenny: ale to, že si člověk něco odepře, nezmění to pohled na svět? přeci jenom sex je součástí lidských potřeb, je to pud, který člověka nutí zachovávat svůj druh... nemůže jeho potlačování poněkud změnit náhled na svět, popř. na druhou osobu? nemůže se stát, že ta potřeba, která je natolik lidská a prospěšná, jen díky ní se narodí dítě, člověka přinutí hrnout se do vztahu, poté do svatby, aby konečně zažil to o čem lidé tolik mluví a po čem on sám vnitřně hrozně moc touží?

Odepření si předmanželské sexuality by naopak mělo být ovocem a vyjádřením změněného pohledu na svět. Jinými slovy, první by měla být změna pohledu na svět, pak její vyjádření. Bez té změny pohledu na svět je "odepření si" jen a pouze těžkou zkouškou. Je třeba do toho jít dobrovolně, z přesvědčením, že se jedná o správnou věc, že to tak i já chci. A ne proto, abych vyšel vstříc partnerovému přání. 

Ono totiž i sám sex může změnit pohled a mění na svět i na partnera.A otázka zní, který ten pohled na svět a partnera je pravdivější: Ten "změněný" abstinací, anebo "změněný" sexem?  Dnešní společnost je přesexualizovaná. Sex vidíme skoro na každém kroku. Sexem se prodává skoro všechno od aut až po politické body. Křičí na nás z televizních obrazovek a z časopisů pro děti a mládež. A všechno to předčasně přivolává seuxální touhu. To vše mění pohled na svět i na partnery. Předmanželský sexuální vztah je v televizních seriálech a filmech předkládán jako něco, co je v pořádku, co je fajn a co je přirozené. S opačným názorem se v masmédiích nesetkáváme. Už mnohokrát se stalo, že předčasný sexuální vztah vyklíčil do těhotenství a mladí lidé pak šli do manželství s partnery, se kterými by za "normálních" okolností do vztahu nešly. Navíc, předmanželský sexuální život, ať chceme nebo ne, prostě působí inflačně na cenu sexu, devalvuje její hodnotu. Mizí úcta, vděčnost, vážnost ze sexu jako z Božího Daru.

Jistě, nevyzrálost, jakou popisujete, může vehnat  nedočkavce do manželství. Ale ta samá nevyzrálost by měla stejně zhoubné účinky i v předmanželském sexuálním vztahu, neboť problém, který popisujete, není ve skutečnosti problémem abstinace, ale nevyzrálosti. Tím, že "předepíšete" sex, tím nevyzrálost neodstraníte, naopak, dáte ji jiné pole, které může zpustošit, a to ještě ničivější silou. Protože druhý partner nevyzrálost spíše pozná po delší době. Čím sexuje dříve, tím méně času a tím menší šanci má partner pro odhalení nevyzrálosti. Jestliže dva mladi lidi po prvním druhém randě (teď zase já záměrně přeháním) se spolu vyspí a otěhotní (což se může stát i při těch nejmodernějších antikoncepčních metod), pak už bude pozdě na nějaké testování a zkoumání partnera. A i když  se neotěhotní, pak jiné důsledky přesto bývají zničující, ať už se projeví krátkodobě, nebo dlouhodobě.

Jenny: navíc, proč by měl být předmanželský život o tolik jiný než pomanželský? co tak zásadního se změní? ano, svatba je nádherný rituál, kterým si člověk uvtrdí, že s druhou osobou chce zůstat už navždy, mít s ní děti, atd. a taky je to samozřejmě výhodnější, co se právní stránky týče (když pominu, že by se jednou mohli rozvést), ale co se ještě změní? co by mělo být natolik odlišné, když ti dva spolu ještě dva roky předtím bydlí (popř. i spí)? a tím, se se sexem počká až na dobu po svatbě, právě to změní podmínky, zavede do vztahu něco nového, jiného, něco, co předtím nezažili...

Jiný ne o "nádherný rituál." Ale o maželský slib, slib odevzdání se jeden druhému, vyjádřený před Pánem Bohem i před lidmi. V tom spočívá ta "zásadní změna."  Obrovská. Nejde o "papír." Jde o vyjádření slibu. O přijmutí závazku. Zodpovědnosti. Jeden za druhého. A osobně se domnívám, že vlastní sex by měl být až vyjádřením tohoto slibu, závazku a zodpovědnosti. Sex bez slibu, bez závazku a bez zodpovědnosti, není nic jiného než lež. Člověk nelže pouze slovy, ale i mimoslovně. Svým úsměvem, svými gesty. Sexem člověk vyjadřuje, že se touží "stát jedním tělem" s partnerem, ale skutky (t.j. abstencí slibu, závazku a zodpovědnosti) toto vyjádření popírá a činí z ní lež. Sexem člověk vyjadřuje něco, co ještě není pravda. 

Nevím, jak dalece nevěřící člověk může pochopit "zásadnost" této změny: Slib, závazek a zodpovědnost přebíraná před samotným Bohem i před lidmi. Bez svatby vlastně druhému nic neslibuji a ničím se nezavazuji. Nepřebírám žádnou zodpovědnost. Žádné to "v časech dobrých a zlých", ale pouze "v časech dobrých," přijdou - li časy zlé, jestliže vyprchají silné emoce, přicházejí těžkosti, pak končí i veškeré závazky takovéhoto svazku. Jistě. Dva se mohou vzít, ale ve skutečnosti, ve svém srdci, zůstat v předmanželském vztahu. Statistiky rozvodovosti mluvívají za vše. Jistě, mám tě rád, ale dokud je vše OuKej, dokud slouží zdraví, dokud vyděláváš, jsi mladá, atraktivní a když se něco z toho změní, tak půjdu zase o dům dále. Takhle vypadají vztahy, které nevidí, jak "zásadní změnu" v životě člověka tvoří svatba.

Jenny: já neříkám, že vztah má být založen jen na sexu a je logické, že touha postupně vymizí a zůstane jen pečlivě vytvořený vztah, který si ti lidé vypěstovali, ale je opravdu tolik důležité, aby si vzájemnou lásku museli dokazovat tím, že počkají, i když by nemuseli? člověk potřebuje pít, jíst, spát a mezi potřeby, které zkrátka neovlivní patří i touha, copak je třeba si něco odpírat, nestačí, když to člověk sám ví, že mu nejde jen o to jedno? vždyť by přece málo koho napadlo, že si měl odpírat spánek a být vzhůru až do svatby, kdy si spolu ulehnou a konečně se vyspí... pokud by existovalo takové pravidlo (berte to s rezervou, nemyslím to doslova, ale obrazně), podle mě by se lidé brali po třech dnech vztahu, jen proto, aby se už konečně mohli vyspat...

Předmanželský nesexuální vztah je především šance a výzva vybudovat vztah na jiných hodnotách, než na pomíjivém sexuálním zážitku. Tento čas se dá promarnit, nebo i konstruktivně využít. Záleží na každém, jak se k němu postaví...

S přáním všeho dobrého, Vašek M.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: Odpověď Jenny: O předmanželství a manželství... verča 22. 10. 2010 - 13:01