Otázky VII: Proč by Pilát Krista nepropustil?

20. duben 2009 | 17.57 |

Otázka číslo sedm z nejmenovaného islámského webu:

7. Co se vlastně ví o charakteru římského vládce Piláta? Vycházel dobře s Židy, kteří si na něho stěžovali do Říma? Cožpak jeho vláda nevyjadřovala nenávist a pohrdání vůči Židům? Cožpak nebral úplatky? Proč by pak spěchal vykonat jejich vůli nebo vyplnit jejich příkazy? Proč by nepřijal úplatek bohatého Ježíšova příznivce, Josefa Arimatejského? Tento Josef byl podle Lukáše velmi bohatý, velice se o Ježíše zajímal a byl členem rady, kde nesouhlasil s tím, aby byl Ježíš podroben ukřižování. Cožpak by se nepokusil i za cenu úplatku nabídnutého zkorumpovanému vládci zachránit Ježíše před ukřižováním, když se mu to nepodařilo v radě?

Abychom odpověděli tyto otázky, musíme trochu hodně zaspekulovat. První se podívejme, co o Pilátovi píše nezávislý zdroj, wikipedie:
 Pilát Pontský (též Pontius Pilatus) byl v letech asi 26-36 n. l. římským prefektem Judska.Do úřadu byl jmenován roku 26 po svém předchůdci Valeriu Gratovi. Flavius Iosephus a Filón Alexandrijský jej líčí jako tyrana a nepřítele Židů bez pochopení pro jejich zvláštní náboženské tradice - nechal do Jeruzaléma vnést římské zástavy, což bylo vzhledem k předpisu zakazujícímu zobrazovat živé tvory provokací Židů. Židovské obyvatelstvo také popudil, když při stavbě akvaduktu čerpal peníze z chrámového pokladu. Pilátův brutální postup vůči Samařanům nakonec vedl k jeho sesazení - roku 36 byl nahrazen Marcellem. Podle Eusebia byl za Caligulovy vlády Pontský Pilát donucen spáchat sebevraždu. Syn Heroda Velikého zaslal bratrovi do Říma dopis, ve kterém si stěžuje na Pilátovu krutost. Doslova píše, že Pilát páchá "neustálé kruté popravy bez rozsudku".

Takovýto morální profil se nám zachoval po Pilátovi. Krutost, zkorumpovanost, necitlivost k náboženskému cítění, masový vrah, zloděj. Tento profil hraje do karet tazatelovi. Přesto bych rád upozornil na jeden předpoklad, ze kterého vychází, ale který považuji za chybný: Že totiž Kristova smrt byla obyčejná událost, všední událost v životě jak Piláta, tak například Josefa z Arimatie, z čehož pak vyplívá, že i jednání Pilátovo a Josefovo bylo "jako obvykle."Jestliže tedy Pilát jednal obvykle proti židům tvrdě a nesmiřitelně, byly-li jeho vztahy s velerádci obvykle na nože přijímál-li obvykle úplatky, znamená to podle tohoto předpokladu, že se stejně tak i zachoval u soudu s Kristem, neboť to pro něj byl všední soud, všední událost.

Ale zde nemluvíme o něčem obvyklém. Není obvyklé, že Panna počne bez asistence muže a porodí syna. Není obvyklé, že by se Bůh ponížil k člověku, vzal na sebe naše viny a zemřel za ně. V neobvyklých   situacích se i my často zachováváme neobvykle. A navíc, musíme počítat i s režisérem tohoto všeho. To, co se dělo, se dělo na základě plánu BOžího.

 I když tedy například Pilát obvykle neměl dobré vztahy s velerádci a jestliže velerádci si obvykle stěžovali na Piláta do Říma, dovedu si docela živě představit, že zrovna to léto nastala zcela jiná, nová situace. Zcela vyjímečná situace, která umožnila veleradě vydírat Piláta tvrději než kdykoliv před tím a kdykoliv potom. Že mohli o Pilátovi vědět něco, co mohlo právěv tom daném historickém kontextu v té dané historické chvíli stát Piláta krk. Díky kterému vyhrůžka  velerádců: "Vzkážeme do Říma, že nejsi přítel císařův," byla silnější, než kdykoliv před tím a kdykoliv potom a přinutila Piláta zcela vyjímečně Židům ustoupit. Něco, co by třeba nemělo ten daný efekt o rok dříve či o rok později, kdy si už Pilát mohl své postavení upevnit. Jeden z možných důvodů, který považuji za zcela reálný, byl už v minulém článku zmíněný pád Seianův, a sním spojené politické procesy a čistky vedoucích úředníků a římské nobility. Tento pád připadá na rok 30, 31 našeho letopočtu, tedy na dobu, kdy mohl být Kristus ukřižován. Tento důvod mohl být mnohem silnější než případný úplatek Josefa z Arimatie, jestliže tedy něco takového přišlo Josefovi na mysl. Protože, ať už si myslíme, co chceme, přesto rozhodně není vyloučené, že něco takového, t.j. vykoupit Pána svými penězmi, ho vůbec nenapadlo. Vykoupit hříšnými penězmi hříšným způsobem Milovaného a Svatého učitele od Boha!

V neobvyklých chvílích se často nechováme obvykle. Za vyjímečných situacích je zcela možné, že učiníme něco zcela vyjímečného. Že nás nenapadne něco, co by nás jindy napadlo a naopak učiníme něco, co bychom nikdy neučinili. Někdy je tato vyjímečnost nám ku prospěchu, jindy ve vyjímečnosti selžeme. Ale to, jestli selžeme, či ne, i to je v rukou boží, protože abychom ve vyjímečných chvílích neselhali, k tomu potřebujeme Boží Milost. Sami od sebe vždy vykonáme něco, co v konečném důsledku vede k našemu pádu, či selhání. Nechci tedy hodnotit, jestli Pilát za zcela mimořádných okolností selhal, nebo ne, nechci hodnotit ani Josefa z Arimatie, ani velerádce, Jidáše, ani kohokoliv dalšího. Chci jen odhodit svou pýchu a prosit Boha, aby ode mně nevzdaloval Svou Ruku. Amen...  

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře