Bonusy: Co se do slovíčka nevešlo (1. část)...

23. listopad 2010 | 19.08 |

Máte rádi bonusy na koupeném DVD s oblibeným filmem? Co se do snímku nevešlo, pokažené scény, rozhovory s herci či režisérem? V předchozím článku jsem zveřejnil zvukový záznam ze skupinky nad Biblí, která proběhla tuto neděli. Má to váhodu v tom, že takhle nemusím to slovíčko přepisovat. Ale přeci jenom se tam jednak nevešlo všechno, jednak tam nastala diskuze, kterou je ještě třeba trošičku doplnit. Následující dva články tedy budou takovýmto "bonusem," proto bych doporučil čtenáři, který by chtěl být v kontextu, aby si třeba záznam toho slovíčka poslechnul

První malý slovníček: "Enbékáčko" je familirární název biblického překladu, který se dříve nazával "NBK - Nová Bible Kralická," dnes nese název "překlad pro 21. století." Saša (Alexandr) Flek je hlavním iniciátorem a překladatelem tohoto překladu. Citát o tom alkoholikovi nevyslovil kazatel "Bača," jak mylně ve slovíčku uvádím, ale kazatel a evangelista slovenské  BJB Alexandr Barkoci.

Otázka Druhého Izajáše. Prorocká kniha Izajáše má (pravděpodobně) dva lidské autory: Tzv. Prvního Izajáše (do kapitoly 39), který se narodil někdy kolem roku 765 a zemřel někdy po roce 700. Druhý Izajáš žil a působil pravděpodobně v době ke konci babylonského zajetí, zemřel tedy před rokem 537 před Kristem.  Hlavním důvodem této myšlenky představuje fakt, že druhá část knihy Izajáš odráží situaci židovského lidu právě v době těsně před návratem z babylonského zajetí. A my z Bible víme, že proroci mluvili především ke svým současníkům. Jistě, zcela vyjímečně prorok vědomně prorokoval o budoucích událostech, například prorok Daniel, ale to bývalo v nejrůznějších obrazech anebo v až "liturgických" Božích soudech proti pronárodům. Druhá část knihy Izajáše však nese známky toho, že tento prorok hovoří ke svým současníkům.  Jistě, i takovéto texty "krátkodobé" nesou v sobě zvěst "středně - dlouho" dobou, o ktedré však samotný prorok nemusel vědět.

Tento fakt, že kniha Izajáše má (nejméně) dva lidské autory, dva proroky, kteří prorokovali pod jménem "Izajáš," se může stát pro někoho kamenem úrazu proti důvěryhodnosti Bible. Ale Bible sama svědčí o tom, že takto prostě Bůh jednal. Vezměme si proroka Eliáše. Vidíme, že duch proroka Eliáše (dokonce jeho trojnásobný díl) přechází na proroka Elízea. Můžeme tedy proroka Elízea nazvat "druhým Eliášem." Avšak Eliášův duch podle Ježíšova svědectví sdílel i prorok Jan Křtitel. Pak tedy proroka Jana Křtitele můžeme nazvat "třetím Eliášem."

Nepředstavujme si však "reinkarnaci.

" V Bibli, a ve Startém Zákoně zvlášť, není "lidský duch" nositelem lidské individuality. Lidského Já, lidského Ega. Jedná se spíše o dílo Ducha Svatého v člověku. "Co se zrodí z Ducha, je duch." O požehnání a obdarování člověka. Lidé sdílící jednoho ducha se na svět dívají stejným pohledem, sdílí stejné přesvědčení, touží shodnou touhou (například po spravedlnosti), sdílí reakce na podobné události. A tak dále. Ale nejedná se o jednu osobu, osobnost, o "jednu duši." Ale o několik duší sdílícího jednoho ducha. V Novozákonní době je tato otázka ještě trochu složitější o rozměr "Zrození z Ducha Svatého. Tomu se však, dá -li Pán, budeme věnovat v nějakém jiném článku. 

O pokušení. Na skupince vznikla diskuze O pokušení. Řekl jsem tam, že před pokušením máme utíkat. Ano, Bůh říká: Buďte rozhodní a udatní, ale nevolá nás k tomu, abychom byli duchovními sebevrahy. Pokušení, zkoušky, nemáme sami, svévolně, vyhledávat, abychom si ověřili, že v nich obstojíme. Takovéto jednání se podobá "mazlení se s kočkou - lvem - satanem." Avšak. Je třeba říci jedno velké avšak. Ony existují i pokušení - zkoušky, před kterým nelze utéci. V takovémto případě se jedná o zkoušky, které přicházejí od Boha. V drtivé většíně pokušení v našem životě se jedná o pokušení, která si do svého života vnášíme sami. Jen malý zlomek zkoušek přichází od Našeho Boha.

Mám rád film "Muž do každého počasí, Man for all seasons."Film vypráví o životě sv. Thomase Moora. Tam v jedné scéně hlavní hrdina vysvětluje své dceři, že hlavním lidským "úkolem" je únik. Útěk. Před pokušením a před zkouškou. Avšak jestliže neexistuje možnost útěku před pokušením, před zkouškou, pak se jedná o dílo Boží. Ne naše lidské, ale Boží. A pak je naší povinností stát pevně na svém přesvědčení. Nedělat kompromisy, byť tím riskujeme, že se staneme mučedníky. Ale naším přirozeným údělem je útěk.

A k takovýmto zkouškách, které přicházejí od Boha, se týká zaslíbení, kdy Bůh slibuje, že nedopustí zkoušku, která by byla nad naše síly. Ale že On sám nám dá sílu a ukáže nám cestu, kudy jít dále, byť by to byla cesta roklí šeré smrti.

Tak, tolik pro dnešek. Bůh Vám žehnej! VM...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře