Kde je milenec cizoložné ženy?

23. leden 2011 | 05.00 |
› 

Vydáno před dvěmi lety...

Zdravím, vážený čtenáři,
blíží se pomalu druhé výročí tohoto blogu a to už je příležitost jednak poděkovat, že tento blog může fungovat a sloužit Bohu i lidem v tom našem malém českém  internetovém světě, jednak se i ohlédnout zpět za článkami, které se zde objevili. Dneska bychom si připomněli úvahu na téma Kde je milenec cizoložné ženy? , neboť z druhé pětice článků jste na ni, vážení čtenáři, klikali prozatím nejvíce...

Vydáno před dvěmi léty:
Nikodém řekl Ježíšovi: Mistře...
Nikodém pokládá Ježíše za učitele od Boha...
Kde jsou ostatní nikodémovci?
Nikodém viděl Ježíšova znamení...
Kde je milenec cizoložné ženy?

Kde je milenec cizoložné ženy?

Jednou horliví farizeové a zákonici přivedli k Ježíšovi ženu přistiženou při cizoložství a žádali Ježíše o radu, co s ní, neboť Mojžíš přikazoval takové kamenovat. Nepřišli jen tak pro nic za nic, chtěli si Krista vyzkoušet a získat něco, proč jej obžalovat. Kalkulovali s tímto: Buď ji Ježíš dá milost, pak ho můžou obvinit, že pohrdá Mojžíšem, anebo ji nechá ukamenovat, pak jej můžou nakřnout, že má tvrdé srdce. Ježíš chvíli mlčel, ale když na něj nepřestávali naléhat, řekl jednu větu: Kdo je bez hříchu, první hoď kamenem.

Tato věta se stala pro farizee kamenem úrazu a začali se, jeden po druhém ztrácet. Avšak nejenom pro ně. I mnozí dnešní teologové by si rádi házeli kameny a toto Ježíšovo Slovo jim v tom jaksi brání. A tak hledají, jak jej trochu zlehčit a našli ho v pokrytectví těch, kdo tu ženu přiváděli. Ono podle Mojžíšového zákona je potřeba, aby byli ukamenování oba dva, kdo se dopustili cizoložství, ne pouze žena. A tak se ptají, kde je její milenec? Není náhodou jedním z těch, kdo teď na ženu žalují? Nebyla ta žena jenom vlákána do pasti, aby zákoníci mohli Krista "otestovat?" A je-li to tak, byl důvod, proč nekamenovali, jejich hřích, anebo to, že plně nenaplnili Mojžíšův zákon?

Osobně si však myslím, že takto otázka tohoto příběhu vůbec nestojí.

Proč? Neboť Ježíš ji vůbec neřeší. Ježíš se jich ani slůvkem nezeptal: A kde máte toho chlapa? Ježíš vůbec nepodmínil kamenování ženy přítomnosti jejího milence, vůbec ne. Proč? Neboť to ani nevyžaduje Mojžíšův zákon. On sice praví, že oba milenci mají být zabiti, ale neříká, zda v jednom okamžiku. Nemůžeme přeci vidět pointu biblického příběhu tam, kde ji nevidí Ježíš, tam, kde ji nevidí samotná Bible? Ano, teď mluvím o výkladu, ne o aplikaci. Jistě, při kázání můžeme na to upozornit, ale nemůžeme z toho udělat hlavní důvod, proč žena nebyla kamenována. Ten jediný důvod byl v hříšnosti těch, kdo ji chtěli odsuzovat. V hříšnosti nás všech. Ani jeden z nás není bez hříchu, ani jeden z nás nemůže začít kamenovat, nemůže začít popravovat, nemůže stlačit tlačítko s elektřinou do elektrického křesla, nemůže stisknout stříkačku s jedem do těla vrahova, nemůže odsouzenému useknout hlavu, nemůže ho oběsit. Proč? Neboť každý z nás je pro svůj vlastní hřích odsouzený k smrti.

Odpovězme tedy na otázku oněch teologů. Je tedy nepřítomnost milence důvodem nekamenovat ženu? Na to jsme již odpověděli: Není, neboť to Mojžíšův zákon nevyžaduje, nevyžaduje, aby oba dva byli ukamenování v jednu chvíli, v jeden den. Je nepřítomnost milence důkazem toho, že ona žena byla vlákána do pasti, že ji svedl jeden z jejích soudců? Také ne. Onen mladík či jiný milenec mohl být v té chvíli již mrtvý, zabit nedočkavým žárlivým manželem, anebo mohl utéci a nechat ženu na holičkách. Anebo se ani nemuselo vědět, kdo to je, důkazem cizoložstvím mohlo být třeba těhotenství ženy a dlouhá služební cesta manželova.

Jak vidíme, prostor pro spekulace je dokořán otevřen. Ale. My, křesťané bychom neměli stavět na naše spekulace. Neměli bychom stavět na naši rozumnosti. Ale jen a pouze na Slovech Bible. A co praví Ježíš? Ježíš tuto otázku vůbec neřeší, pomíjí ji, nevšímá si ji. Tak bychom si ji neměli všimat ani my...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře