Soud nad Kristem...

18. duben 2009 | 11.33 |

Počíhejme si na Spravedlivého, k ničemu nám není...


jen se protiví naším činům
a vytýká nám prohřešky Zákona
viní nás ze zrady na našem vychování.
Honosí se, že došel poznání Boha
a sám sebe nazývá Hospodinovým služebníkem.
Stal se obžalobou našeho smýšlení
je nám na obtíž i jenom na Něj pohledět.
protože Jeho život se nepodobá životu druhých.
Má nás za zvrhlé
a vyhýbá se našim cestám jako nečistým.
Blahoslaví konečný úděl spravedlivých
a vychloubá se, že Jeho Otcem je Bůh.
Pohleďme, zda jsou Jeho řeči pravdivé
a přezkoumejme, jak to s Ním nakonec dopadne
Jestliže Spravedlivý je Božím Synem,
Bůh se ho ujme
a vytrhne ho z rukou protivníků
Vyzkoušejme ho tupením a mučením,
ať poznáme Jeho mírnost
a přesvědčíme se o Jeho Trpělivosti.
Odsuďme ho k potupné smrti
zda dojde k zastání, jak říká.
Z knihy moudrosti, 1 století př. naším letpočtem.

Takový měli vztah ke Kristu zákoníci a farizeové. Jaký máš vztah s Kristem ty, milý čtenáři? A jaký máš vztah ke křesťanům a k církvi?

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře