XIV: Musíme čekat

12. leden 2010 | 16.45 |

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Vážený čtenáři. Rád bych Vás pozval k četbě Legendy o svatém Václavovi: V Bázni Boží. Rozhodl jsem se ji uveřejňovat zde podruhé, abych ji mohl zpřehlednit a doplnit. Snad Vás znovu zaujme...

              

"Musíte se s knížetem smířit, má Paní..."

Jemně promlouvá vladyka Hněvsa, župan Pražského hradiště, k Drahomíře. Hněvsa pochází ze slovutného rodu Těpticů, už od mládí byl druhem Spytihněvovým. Jakožto pohan podporoval Spytihněvovu politiku, účastnil se mnoha bojů po jeho boku. Ke knížeti Vratislavovi však důvěru nechová, byť současný vládce drží kormidlo vlády ve stejném směru, což mu musí Hněvsa přiznat. Ač, na rozdíl od Spytihněva, je, pravděpodobně, uvědomělým křesťanem, přesto nechává své pohanské bližní žít ve svobodě a nezasahuje proti dávným kultům. S Drahomírou však Hněvsa spřízněn je. Uctívá v ní tajnou velekněžku slovanského kultu, který je spojuje. Proto ho velice zneklidnil rozhovor s knížetem, který skončil před chvíli. Má dávat pozor na Drahomíru, nechat ji hlídat a sledovat a hlásit vše podezřelé. Jak snadno se může stát kozel zahradníkem. 

"Teď si nemůžeme dovolit roztržku s Vratislavem, potřebujeme ho. Váš otec jej potřebuje. První musíme porazit Ptáčníka, pak získáme čas. To je to, co potřebujeme: čas. Abychom opět zesílili. "

"Čas hraje pro ně, pro křesťany..." namítá Drahomíra.

"Jenom tehdy, jestliže zvítězí Jindřich Sas. Avšak stane li se bavor králem, bude to díky nám, pohanům. Bavor nikdy nebude mít tolik moci, aby se obrátil proti nám. A nejsou jenom němci, za hranicemi číhají maďaři. Jsme v kontaktu s lidmi okolo chána. Pujdou s námi!"

"S námi, nebo přes nás? "

"S námi. Arnulfa přece po dva roky velkolepě hostili na svém dvoře. Slabý Arnulf na trůně Karla Velikého se hodí jak jim, tak nám."

"Co navrhuješ?"

"Čekat, má paní. Opět si získejte svého manžela. Hrejte mu hodnou, poddajnou manželku. Hrejte mu zanícenou a obrácenou křesťanku, svedete li to. Musíme čekat..."

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře