Nevěřím na evoluci...

13. duben 2009 | 12.15 |
› 

Nevěřím na evoluci, nevěřím na opičí spolupředky, milióny a miliardy let, neomezený vývoj. Ptáte se, jaký mám důkaz v rukávu? Žádný a ani mne to netrápí...

Jsem totiž věřící a ne vědec. Jsem svobodný od pochybností. Mohu se spolehnout na Slovo, na Slovo od toho, kdo jej vyslovil. Důvěryhodnost Slova stojí na důvěryhodnosti Toho, kdo jej vyslovil. A Boží Slovo vyslovil Bůh, Stvořitel, sám Tvůrce. Není na nás zkoumat, jak to myslel, jestli doslova, či mytologicky. Bůh hovoří o šesti dnech, ve kterých pracoval a o sedmém, ve kterém odpočíval. Takto to vyznávali také židé Staré smlouvy, kterým to bylo určeno. Takto tomu věřil i spoštol Pavel, jehož teologie hříchu a milosti stojí na historicitě genesis.

Neříkám, že mezi biblí a evolucí neexistují rozpory. Také netvrdím, že evoluce není vědecky podloženou teorií. Rozpory tu jsou a je chyba křesťanů, jestli před tímto rozporem zavírají oči. Apoštol Pavel, že přes prvního Adama přišel na svět hřích a skrze hřích i smrt, přes druhého Adama zase milost a skrze milost Život. Jestliže by první Adam byl mýtus, co učiníme s hříchem? Přišel hřích na svět? Existuje, i když Adam neexistoval? A jestli je hřích mýtus, co pak s Milostí? Nebyl-li pád prvního Adama, na co oběť Adama druhého? Před čím nás přišel druhý Adam spasit?

Jakmile Bůh stvořil svět, prohlásil, že je velmi dobrý. Kdy byl svět velmi dobrý podle evoluce? Po první miliardě let, po druhé, po třetí? Opravdu si myslíme, že velmi dobrý svět je svět, kde silní přežívají na úkor slabých, což sám Bůh v Bibli odsuzuje? Je velmi dobrý svět bolesti, nemocí, utrpení, strachu a boje o život, svět dravců a jejich obětí? Evoluce pokládá za tvořící principy boj, násilí, smrt, zmar, jsou to tvořící principy Biblického Boha?

Ano. My, křesťané bychom měli poctivě přiznávat, že mezi Biblí a Evolucí jsou vážné rozpory. Stejně tak bychom měli přiznávat, že pro kreaci tak, jak je popsána v Bibli, nemáme vědecké důkazy. Ale přesto bychom v ní měli věřit dále.

Na posledním sjezdu mládeže CB v Havlíčkově brodě jsme navštívili zajímavou přednášku o evoluci, jejíchž obsahem byli jednotlivé teorie usilující o sjednocení vědy a víry, evoluce a Bible. Už si je moc podrobně nepamatuji, přednáška byla zajímavá. Ale já osobně si nemyslím, že touto cestou bychom měli jít. Myslím si, že bychom měli jako děti přijmout Boží Slovo, bezprostředně, naivně. Není na nás spekulovat, jak to Bůh myslel či nemyslel. Kristus nás vyzívá, abychom zůstavali na Jeho Slovech, né abychom si hráli na telepaty a spekulovali nad tím, jak myslel to či ono. Jeatliže Bůh říká, že svět stvořil za šest dní a sedmý den odpočinul, měli bychom to dětsky přijmout, i když věda může říkat opak.

Co potom učinit s Pavlovým vyjádřením, že i studiem přírody lze poznat Boha? Osobně se domnívám, že abychom při studiu přírody nalezli Boha, musíme přírodu studovat očima Bible a ne Bibli očima přírody. Skládat fakta nalezené v přírodě do Biblického rámce, ne skládat biblické příběhy do toho, co říká věda. Narazíme li na rozpor, otevřeně jej můžeme přiznat. Můžeme přiznat i to, že neznáme odpověd na všechny otázky kladené vědou. Ale stejně tak můžeme společně s Ezechielem vyznávat následující vyznání...

Ezechiel totiž zažil s Bohem velmi velmi zajímavý zážitek. Bůh mu ukázal pláň plnou mrtvých, suchých kostí a zeptal se jej: Mohou tyto kosti ožít? Kdyby se Ezechiele ptalo malé dítě chodící do mateřské školky, věřím, že by Ezechiel odpověděl prakticky hned. Ale ptal se jej sám Stvořitel světa. Ezechiel se mohl ptát svého rozumu, mohl by vědecký zkoumat suché kosti, pozorovat je, srovnávat jejich situací se situací obdobných suchých kostí, pak učinit statoistiku, kolik že suchých kostí v minulosti ožilo a výsledek svého vědeckého výzkumu mohl předložit Bohu. On však učinil něco jiného...

On řekl: Můj Králi, Hospodine, ty to víš...

Vyznávejme spolu s Ezechielem...
Amen...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2.13 (8x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: Nevěřím na evoluci... kristýna 19. 01. 2011 - 10:49
RE: Nevěřím na evoluci... bohu-a 19. 01. 2011 - 12:00
RE: Nevěřím na evoluci... sayonara®pise.cz 28. 01. 2012 - 14:15
RE: Nevěřím na evoluci... bohu-a 01. 02. 2012 - 11:02