Jesus Christ, Superstar...

11. duben 2009 | 23.35 |

Motto:  On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných...

Neboť je svátek, velikonoce, přerušíme proud článečků dštící oheň a síru a podíváme se na něco uvolněnějšího a lehčího. Třeba na muzikál Jesus Christ Superstar, z britské produkce, rok 2000...

Toto zpracování známé látky autorů Tima Riceo a Andrewa L. Webbera mám hodně rád. V době mého hledání mne tento snímek hodně přiblížil k Pánu. Tuším, že ho ČT dávala o velikonocí roku 2002 nebo 2003, případně obou. Podívejme se tedy na ukázky:

1)Jesus must die..

 Must die, must die, this Jesus must die, like John before him... Tuším, že toto něco zpívají. Pamatuji si, jak jsem měl tento muzikál nahraný na video o pokoušel se přeložit, oč se tam jedná :-) Porada Kaifáše s veleradou, že je lépe, aby zemřel jeden člověk, než celý národ kvůli němu...

2) Šimon Zelóta a ubohý jeruzalém...

 Ano, na tento rozpor mezi představami židů o mesiášovi a samotnou postavou Ježíše Krista nám ukazuje i Písmo. Židé si mesiáše představovali jako někoho, kdo povede úspěšný odboj proti Římanům, Ježíš však odmítá tuto hru hrát. Mou pacifistickou duši tato scéna hodně oslovovala...

3) Modlitba v Getsemaně:

 Uznávám, tato část není teologicky moc přesná. Přesto mne uchvacovala: Show me the reason, why wanted me to die...Jistě, Ježíě velmi dobře znal "reason," cestu kříže. Ale věřím tomu, že v Getsemaně vybojoval těžký zápas, i se svými pochybnostmi, strachem, chutí jít jinou cestou. Vybojoval si svůj boj se satanem a rozhodl se jednak pro poslušnost Otci, jednak pro Lásku ke svým ověčkám. V Janově evangeliu vyznává: Nikdo mi můj život nebere, já sám jej dávám, jako výkupné za mnohé.

.. Tato scéna mi pomohla pochopit právě tuto biblickou citaci...

4) Zatčení Pána Ježíše:

 Pomiňme další teologickou nepřesnost, kdy Ježíš vyzívá Petra, aby se vrátil ke svému rybolovu. Zde a i na příští ukázce mne velmi chytla za srdce krvežíznivost davu. Ten samý dav, který vyzíval Ježíše, aby stanul včele pomsty, teď, když Ježíš odmítá jít cestou lidských představ, velmi touží po jeho smrti. Tak to často bývá i v našich životech. Často když odmítneme být účastni lidských nečestných her, začnou nás ti co nás donedávna plácali po ramenou, nenávidět. Ale židé zde reprezentovali celý svět. Kněžská role židovského národa před BOhem byla i v tom, že židé zastupovali před Boží Tváří i všechny ostatní národy. Uvědomil jsem si, i díky dnešním kostýmům a všenárodnostního obsazení muzikálů, že když jsem žil bez Krista, nenáviděl jsem jej stejně. I já křičel: Ukřižuj ho, Krucify him... Anebo minimálně jsem k tomuto křiku mlčel, kdo mlčí, ten souhlasí...

5) Soud před Pilátem...

Opět, kvežíznivý dav volající po Kristově smrti. Líbí se mi herec, který hraje Piláta, jde pěkně vidět, jak Pilát má strach. Bojí se. Bojí se jak Pána BOha, neboť pro svůj sen věděl, že odsuzuje nevinného, tak i císaře. Malý historický exkurz. V té době vládnul císař Tiberius, jehož hlavní vlastností ke stáří byla paranoia, nedůvěra, strach o život a o trůn. V té době, kolem roku 29, padl císařův oblíbenec Seianus, ktewrému císař hodně věřil, prakticky mu svěřil vládu na celou Římskou říši. Dostalo se na povrch, že Seianus plánoval císaře zradit. Už tak podezíravý císař přestal lidem úplně věřit. Pád Seiánův nastartoval politické procesy, které do té doby neměly obdoby. Jestliže tedy židovští veleradní říkali Pilátovi, že jestliže Krista neukřižuje, dají vědět císaři, musíme brát i v tomto kontextu. Veleradní Piláta vydírali, že ho před císařem obviní ze spiknutí, v té době by to pro Piláta znamenalo jistou smrt. Pilát si tedy vybírá, koho se bojí více: Nějakého vzdáleného Boha, kterého řečtí filozofové popisují jako zcela absolutního, od světa odřízeného a na svět nezasahujícího, anebo se bojí  zcela konkrétního císaře s jeho vraženou mašinérií. A Pilát si vbral. Pro strach z císaře se nebál poslat nevinného člověka na krutou smrt, aby se sám zachránil...

6) Ukřižování:

Co k tomu dodat? Snad jen citát z knihy Izajáš:

Izajáš 53:1Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? 2 Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. 3 Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. 4 Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. 5 Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.

...

10 Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. 11 Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se dny. "Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme. 12 Proto mu dávám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky." On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře