K čemu je nám naše moudrost?

9. duben 2009 | 22.40 |

Stud polil moudré, zachvátil je děs, jsou polapeni. Hle, odvrhli Hospodinovo slovo, k čemu jim bude moudrost? Jeremiáš 8,9

K čemu je moudrost lidem, kteří odvrhli Boha? Kteří se otočili zády k Jeho Slovu? Lidem, kteří netouží naslouchat Bohu a když promluví, zacpou si uši, aby neslyšeli? K čemu moudrost nepocházející od Boha?

Žádný člověk nevidí za nejbližší roh. Žádný člověk nikdy dopředu nedovede odhadnout všechny důsledky svých činů. Každý dobrý úmysl se bez Boha obrátí ve zlo. Dnešní planeta je zničena dobrými úmysly. Lidstvo se probouzí pět minut po dvanácté a zjišťuje, že pomalu na všechno je pozdě. Dynamit, velkolepý vynález ulehčující práci dělníkům, přinesl Nobelovi jen trápení, když byl poprvé zneužit pro válečné účely. Když lidstvo v hlubokém dávnověku sestrojilo kolo, vůz, ihned jej použili k zabíjení. Freóny způsobují katastrofu v ozónové vrstvě, výfukové plyny v povětří, antikoncepce ve vodě. Sem tam se potopí ropný trajekt a jeho náklad zničí mořskou faunu a flóru na kilometry daleko. Pýcha Titaniku skončila na ledovci, pýcha sovětských inženýrů v Černobylu. Hiroshima a Nagasaki, Osvětim a Buchenvald,  mlčící svědci lidské zloby, za kterými stály a stojí přitažlivé ideje schopné zfanatizovat davy. Čas od času puká i pýcha ekonomická, semtam nám šoky způsobí cena ropy. Zprávy jsou plné masakrů nevinných lidí, kteří se proviní třeba tím, že studují na špatné škole ve špatný den. A malé děti si půjčují nabité zbraně svých rodičů, aby zabili chůvu, nevlastní matku, anebo své pravé rodiče.  A když se fanouškovi nelíbí, že fotbalový útočník soupeřící družstva jde sám na brankáře, tak co je jednodušší, než jej odprásknout. Fotbalová sportovní setkání připomínají spíše vojenská cvičení. Žijeme uprostřed kultury rozbíjených skleněných tabulí.

Ubývá pitné vody, ubývá čerstvého vzduchu, ubývá deštných pralesů. Na mnoha místech vládne hladomor. A chvěje se zem.Společnost trosečníků uprostřed anonymného davu. A dnešní vědci si uprostřed švýcarských hor hrajou na stavitele babylónké věže.

K čemu je nám naše moudrost? Naše věda? Naše učenost? Jestliže odvrhujeme Boží Slovo?

http://pedersen.blog.idnes.cz/c/78744/Ceka-nas-hruzny-svet-na-zazrak.html

Říká-li Edóm: "Jsme zničeni, avšak na troskách budeme znovu stavět", praví Hospodin zástupů toto: "Jen ať si stavějí, já budu bořit." Malachiáš 1,4

Ta dravá šelma, kterou jsi viděl, byla a není; vystoupí ještě z propasti, ale půjde do záhuby... Zj 17,8

Je pokolení, které zlořečí svému otci a své matce nežehná, pokolení, které se pokládá za čisté, ale není umyto od své špíny, pokolení, jež zvysoka hledí a přezíravě zvedá víčka, pokolení, jehož zuby jsou meče a jehož špičáky jsou dýky, aby požíralo v zemi utišené a ubožáky mezi lidm... Přísloví 30,11

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře