Tohle není můj tatínek...

5. duben 2009 | 21.33 |

V naší rodině se traduje příběh, kde jsem hlavním hrdinou já ve věku dvou, tří, možná čtyř let. Můj tatínek odjakživa nosívá krakonošský plnovous, teda od mého jaktěživa. Jednou však přišel, nevím odkaď, údajně oholený, maje jenom knírek. Jak zareagoval Venoušek, tedy já? Venoušek zalezl pod stůl a křičel: Tohle není můj tatínek!

Nejednáme někdy obdobně? Kdy Bůh zareaguje jinak, než čekáme a my zalezeme pod stůl a říkáme: Tohle není náš Tatínek? Neříkáme si občas věty typu: Kdyby existoval Bůh, to či ono by se nám nestalo? Neříkáme si občas, když nás postihne to či ono, že Bůh není Dobrým Bohem? A nepěstujeme takovéto představy i my, křesťané, když děláme z Boha automat, kde na jedné straně vrazíme modlitbu a z druhé strany vyletí zázrak? Když říkáme, že Bůh uzdraví každého, kdo k němu s vírou přijde? A když pak uzdravení nepřijde, nehledíme na toho či onoho člověka skrze prsty a neříkáme si, že jeho víra selhala? 

A abych se nepovyšoval pro vyjímečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán od těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil, ale on mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." 2Kor 12, 7nn

Ale on jí odpověděl: "Mluvíš jako nějaká bláhová žena. To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme?" Job 2, 10.

Bůh nestojí o ženštiny, kterým musí zaplatit za to, aby se mu oddaly, Bůh touží po nevěstě, která se mu oddává a poddává z lásky k Němu.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3.5 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: Tohle není můj tatínek... divokepaze®pise.cz 07. 04. 2009 - 14:24