5 mýtů o křesťanství podruhé...

27. květen 2010 | 08.58 |
› 

No, vlastně ani nevím, jestli jich bude pět. Ale jako "obchodní značka" se mi název těchto článků docela líbí. Tak, pojďme se již po druhé na některé mýty o křesťanství podívat...

O našich bratrů katolíků koluje několik nespravedlivých mýtů, které mají svůj původ v knihách pana Alberta Rivery. Ten například napsal, že když se katolík pokřižuje, neuctívá tím Svatou Trojici a Smrt Krista na kříži, ale zapomenutého boha, jehož jméno začíná na Té (tuším Támuz). Křtem děti se údajně novorozenci zasvěcují nějakým démonikým silám. A oplatka při mši svaté nese jakési tři písmenka, která odkazují (tuším) k babylonským bohům.

Ale to je, vážený čtenáři, nesmysl. Neboť mocnému Jménu Ježíš se nemohou rovnat žádné falešné a bezmocné modly, světlo Kristovo přemáhá temnotu. Okultní síly nemohou jednat tam, kde se ve víře vzývá TrojJediný Bůh. I sám Kristus praví: Podle vaší víry se vám staň (Mt 9,29). Jestliže rodiče přivedou své novonarozené dítě před oltář, který čistou vírou považují za Boží, když jej svěří knězi, aby jej pokřtil, s čistou a prostou vírou v Krista, jestli upřímně a z nejhlubších hlubin věřícícho srdce skládají křestní sliby, pak křest ve jména Otce i Syna i Ducha Svatého je před Boží Tváři platný. Kde je čistá víra v Ježíše Krista, tam křest ve jméně TrojJediného Boha nemůže dítě zasvětit v nějaké okultní síly. Protože pak by to znamenalo, že okultní síly jsou mocnější a silnější, než jméno Ježíše Krista. Ale je to Satan, kdo se bojí Krista a né naopak.

Totéž platí i o oné oplatce. Jesliže věřící s čistou a prostou vírou věří, že přijímá opravdové Kristovo tělo, pak nemůže přijímat očarovanou oplatku. Právě proto, že víra v Krista přemáhá nečisté síly. Taktéž když se věřící pokřižuje, neuctívá tím boha, o kterém v životě neslyšel. Protože podle jeho víry se s ním děje. Podle obsahu jeho srdce. Na tom záleží. Ježíš praví, že jen a pouze to, co vynáší lidské srdce, jenom to člověka znesvěcuje a znečisťuje. A čistá víra v Ježíše Krista vyvěrající z prostého srdce nikdy nikoho neznesvětí...

Obdobně prý křesťané nemají slavit vánoce. Údajně se jedná o pohanský svátek slunovratu a když křesťan slaví vánoce, proviňuje se modlářstvím. Nemůžeme prý dokázat, kdy se Kristus narodil. Odpověď je naprosto totožná, jako v předchozím případě. Ano, vánoce původně pohanským svátkem byly. Ano, původně se oslavoval návrat boha Slunce. Avšak
na druhé straně já osobně naopak tleskám našim otcům ve víře, že dokázaly pomocí tohoto pohanského svátku přiblížit Kristovu zvěst. Mnohem lepší než neuvážené ničení původní kultury a zvyků, jak pseudomisionáři předváděli například při tzv. evangelizaci indiánů, je využít tuto kulturu a tyto zvyky pro zvěstování evangelia. Když Pavel kázal v Aténách, také hned vášnivě nezboural všechny sochy pohanského kultu, ale všimnul si oltáře věnovanému "neznámému" bohu a hned jej využil k tomu, aby hlásal dobrou zvěst.

Dnes již nikdo se bohu slunce neklaní.

Ale každoroční vánoce a její dojemná atmosféra nám poskytují jedinečnou příležitost připomenout Kristovu zvěst sekulární společnosti. Jindy by nás nevěřící hnali holí, tak o vánocích často dokonce sami navštíví kostely, aby se poklonili "neznámému bohu." Že křesťané potenciál tohoto svátku ještě nedovedou využít, je nabíledni.

Vlasta Fürst si v jednom svém článku postěžoval, že podle sekulární společnosti by křesťan měl být chudý levičák. Osobně však vidím nebezpečnější jiný mýtus kolující v církvi: Že křesťan musí být bohatý a zdravý pravičák. Jednou jsem navštívil jedno evangelizační shromáždění sboru hnutí víry a tam jsem se například dozvěděl, že v "jeho" církvi nikdo nemůže být nemocný a chudý, protože jestli by byl, on by za ním chodil a ptal se jej: Proč jsi nemocný a chudý? Lidé vyznávající hnutí proserity zapomínají, že když učedníci následovali Krista, měli často takový hlad, že i v polích si trhali obilí a jedli je takto syrové. Také Bůh nevyvedl Izrael z Egypta přes nějaké bohaté údolí, ale přes poušť, kde byl všeho nedostatek. A mana, která padala z nebe, pršela v množství nezbytně nutném k přežití toho onoho dne. A ze skály jim také netoklo víno čí pivo, ale obyčejná voda. Job, ač byl věrný a sparvedlivý, ve vteřině přišel o veškerý svůj majetek, rodinu i zdraví. A přišli jeho přátelé a ptali se jej: Jaktože jsi nemocný a chudý? Nejsi náhodou hříšník? Pravděpodobně by Jób v době své zkoušky nenašel místo povzbuzení a podpory v mnoha dnešních církví. Jákob si od svého setkání s Bohem odnesl zchromlou nohu, která se mu už nevyléčila a až do konce života na ní napadal. Pavel zase prožíval potíže se zrakem, který ztrácel, aby se nemohl vyvyšovat, že duchovním zrakem vidí věci, které jiní nevidí. Více v článku: http://bohu-a.svetu.cz/8656-setkani-s-jezisem-muze-prinest-i-onemo.html

Další mýtus slýchávám z úst mnohách nevěřících. Ti tvrdí, že Bůh k nim nikdy nepromluvil. Ale ani to není tak docela pravda. Vážený čtenáři, již to, že čtete tento článek, dokazuje, že Bůh k Vám hovoří a chce hovořit. Už pouze fakt, že jste na internetu uviděl název tohoto článku, znamená, že Bůh Vás volá, k Vám křičí. Že jdete kolem knihkupectví a tam za vitrínou vystavují Bibli, je Božím voláním k Vám: Kup si tu knihu. Přečti si ji! Zamysli se nad ní! Že existují místa, kde se i dnes hlásá Boží Slovo, uctívá TrojJediný Bůh, a že si tato místa zcela jednoduše můžete najít třeba na internetu, znamená, že Bůh nezavřel dveře ani před Vámi. Bůh hovoří ke každému člověku. To jen člověk si občas zacpe uši, aby neslyšel.

A pátý mýtus pro dnešek. Mnozí křesťané dnes - pro mne nepochopitelně - si myslí, že evoluce neodporuje biblické zvěsti. Bůh prý klidně mohl evoluci použít ke své stvořitelské činnosti, vždyť Bible nepopisuje, JAK Bůh tvořil, ale že stvořil. Na druhé straně však bible také zcela jasně popisuje, JAK DLOUHO Bůh tvořil svět: Nebyly to milióny a miliardy let, ale šest východů a západů slunce. A Bůh také prohlásil své stvoření za dobré a dokončené, kdy by to mohl prohlásit u Evoluci? Po první, druhé, či třetí miliardě let? Evoluce považuje smrt, nemoce, boj o přežití, zneužívání slabých silnými, za stvořitelské motory vývoje. Opravdu však takto tvoří Bůh zjevený v Bibli? Jak by Bůh vůbec mohl soudit zkažený svět, jestliže by sám tyto evoluční praktiky využíval ve své činnosti? Evoluce taktéž protiřečí zprávě o stvoření člověka. Který australopitékus či homo byl Adamem? A co pád do hříchu? Existuje vůbec hřích, anebo jsou to instinkty zděděné po zvířecích předcích? Více a podrobněji v článku: http://bohu-a.svetu.cz/16578-neverim-na-evoluci.html

Děkuji za pozornost

 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 5 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře