Zamlžená srdce

30. březen 2009 | 17.29 |

Už pošesté z Boží Milosti otvíráme Boží Slovo z Učení na hoře, abychom se nechali dotknout a proustopit Duchem Svatým:

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Mat5,8.
Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilstva, krádeže, lživá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znečišťují.
Mat 15,18n


Boha nelze vidět očima. Nelze jej zkoumat smysly, zavřít do laboratoře, položit před Něj IQ testy, zkoumat Jeho Psychiku, změřit jej, zvážit jej. Bůh nikdy nebude subjektem vědeckého bádání. Boha lze spatřit jedinně Srdcem. Jedinně Srdcem se Mu můžeme přiblížit, Jej obejmout, k Němu volat, Jeho Poznávat.Srdce, to je takovým naším dalekohledem. Srdce, raketa, která nás nese směrem k našim bližním, anebo i směrem od nich. To neplatí jen o vztahu k Bohu, ale i k lidem. Srdce. Lidská srdce. Kdo zná jeho tajemství, jeho zákoutí?

Ty reklamy zná každý z nás. Navštíví kamarádka kamarádku, tam se dozví, že ona má velkej problém: Neumyté okno. A tak sáhne do kabelky a vytáhne zázračný čistící prostředek, který, pravděpodobně, vždy nosí sebou. Nosím dioptrické brýle a někdy u sebe pozoruji zajímavou oční vadu: S brýlemi nevidím nic, bez nich všechno. Takovéto chvíle mi vždy připomenou, že je čas pustit vodu a brýle vykoupat. Když člověk jde sněhovou bouří, jsou brýle spíše na překážku. A také známe, my, brejlovci, chvíle, kdy z chladného venku vstoupíme například do vytopeného obchodu, brýle se okamžitě zamlží a člověk oslepne. Ale tato situace ještě není nejhorší. Protože když si uvědomujeme, že skrze brýle nevidíme, můžeme učinit kroky, které tuto překážku odstraní. Mnohem děsivější je, když si tuto situaci vůbec neuvědomíme, případně, je-li nám to úplně jedno.

Skrze neprůhledné sklo nelze vidět. Proč tedy žijeme v domnění, že skrze ušpiněné srdce to bude lepší? Když nám zamlžené brýle zabrání pozorovat okolí, uděláme vše pro to, abychom tuto překážku odstranili, jaktože nám zamlžená srdce nevadí? Nepřekáží? Ztratili jsme schopnost vidět Boha a co my? My nic. Nevadí nám to. Copak si to neuvědomujeme? Anebo je nám to jedno?

Co naše srdce znečišťuje? Ježíš Kristus, při jiné příležitosti, nám to prozrazuje: špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilstva, krádeže, lživá svědectví, urážky. V našem srdci můžeme zabíjet, smilnit, krást, urážet, i když se to neprojeví to viditelného hmotného světa. Ale jak si ještě v budoucnosti, dá-li Pán, ukážeme, odráží se to v našem duševním světě. Nemáme pouze fyzické tělo složené z buněk, atomů a molekul, máme i duševní tělo složené z našich myšlenek, emocí, pocitů. A toto naše duševní tělo je tělesně postižené, jsme mrzáci, ale nejde to vidět, že? Lidé nás mohou pomluvit, když budeme mít špinavé okno, ale nemohou, když budeme mít špinavé srdce.

Tak proč bychom se snažili, když nám jde jenom o to, jak vypadáme před druhými? Anebo ne? Anebo nám záleží i na tom, jak vypadáme před Bohem? Protože On naše srdce má jako na dlani a bolí jej pohled na nás. Stydíme se před Ním?

Naše srdce jsou zamlžená a my, v tom lepším případě, vyhlížíme kamrádku z reklamy, která vytáhne zázračný čistící prostředek a vše bude OK... Kdo je ta kamarádka a co je čistícím prostředkem? Král David jednou zhřešil, zcizoložil s ženou jednoho velitele svého vojska, kterého pak poslal ve válce do sebevražedné mise, aby se jej zbavil. Pak si, díky Božího zásahu, uvědomil, co udělal, podíval se do svého vnitřního Já a zděsil se. A začal volat k Bohu: "Stvoř ve mně srdce čisté, ó Bože můj! Stvoř ve mne srdce čisté, aby se to již nezopakovalo, neboť bez Tvého zásahu podlehnu pokušení znovu!" Jedinně Jedinný Bůh nám může z naší ubohosti pomoci, jedinně Jedinný Bůh nás může povznést. Zázračný čistící prostředek je Krev Našeho Pána, Ježíše Krista, který umíral právě pro Nás. V mé bývalé práci v Brně čistila okna zvenčí skupina horolezců, kteří zavěšeni na lanech se spouštěli ze střechy. Ježíš Kristus, zavěšen na kříži, umírá, aby čistil naše srdce, neboť Jedinně Nevinnost, Jedinně Čistota bez jediné vady, může naše srdce zbavit nánosů vin, prachu, špíny. Bůh skrze proroka Ezechiele pět či šest staletí před naším letopočtem slibuje, že vyjme z nás naše srdce kamenná a vloží do Nás srdce čistá, z masa Citlivosti, Lásky. Tento slib Bůh naplnil na Golgotském kříži a implementuje Jej skrze Dar Ducha Svatého, který přijímáme vírou v Ježíše Krista.

Nosme vždy sebou zázračný čistící prostředek. Je jím poznání vlastní hříšnosti, děs nad sebou samým, pokora před Bohem, poznáním neschopnosti pomoci si vlastních sil, volání k Bohu o Milost. Je jím krev Ježíše Krista na Golgotě prolitá. Amen.

Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov mém nitru pevného ducha..
Jen mě neodvrhuj od své tváře, Ducha svého Svatého mi neber!
Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě Duchem oddanosti...
Z žalmu 51, od 13 verše...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře