Otázka muslimů č. IV: Držení čestného Slova

29. březen 2009 | 09.22 |

Pokračujeme v seriálů odpovědí na otázky, které muslimové pokládají ohledně ukřižování. Otázky jsem před čase, resp před velmi dlouhým časem, našel na jednom islámském webu.

4. Je snad naplněním slibu (že bude ochraňovat a bránit své věrné a milované) fakt, že Ježíš byl opuštěn, a stal se proto snadnou kořistí nepřátel Božích? Máme to snad považovat za způsob plnění povinností nebo dodržování čestného slova?

 Nebylo by to naplněním slibu, kdyby se pro to Ježíš nerozhodnul dobrovolně a z lásky k člověku. Naopak, tím, že Ježíš neutekl před Smrtí, před tím, čím si projde Každý Člověk, Naplnil Svou Božskou Povinnost. Víte, vztah, který se zakládá pouze na zištnosti, je vztahem laciným. Když však tento vztah projde bouří těžkostí, bolestí, nsnází a utrpení, je překalen ohněm. Jestliže železo neprojde ohněm, pak se na nic nehodí. Projde - li ohněm, je očištěno, zpevněno, připraveno pro svůj úkol.

Bůh v Bibli neslibuje snadný život. Neslibuje prosperitu, bohatství, ani to, že odstarní každý kámen z cesty. Bůh v Bibli slibuje něco jiného: Že ať se stane cokoliv, člověk těžkostmi nepůjde sám. Naopak, těžkostí života učí člověka plně se spolehnout na Pánovo vedení, na Jeho Milost. Při sňatku si dva slibují, že spolu vytrvají. v dobách dobrých i zlých, že si vždy budou oporou, budou si stát bok po boku. A vztah s Bohem, to je takové manželství. A naopak, chvíle, kdy služebník stojí jakoby opuštěn od Boha, v rukou Božích nepřátel, a raději zemře s Kristem, než aby přijmul život od Zlého, takový krok vyžaduje plnou  víru a důvěru v Boha. V takovýchto krocích, v takovýchto chvílích se Bůh oslavuje a raduje. Být svědkem neznamená svědčit slovy, ale životem.

Ježíš Kristus nám dal příklad. Příklad, kterým se oslavuje Bůh. Nic tak neoslaví Boha jako láska. Jako osobní vztah. Je málo mít k Bohu vztah jako ke vzdálenému orientálnímu panovníkovi. Boha oslavuje vztah založený na nezištné lásce. Když člověk jde sloužit Bohu i do míst, kde ví, že mu hrozí nebezpečí. Kde ví, že mu půjde o život. Boha oslavují rodiče, kteří se například nevzdají svého postiženého dítěte, i když ví, že stárání se o něj přinese řadu těžkostí a omezení, nevzdají se svého dítěte, neboť milují Boha a oslavují jej Svým Životem. Stejně tak oslavuje Boha i manžel, který zůstává v manželství, i když je obtížné, i když nefunguje, i když zraňuje. Zůstává v něm, neboť miluje a oslavuje Boha. Toto jsou drobné příběhy evangelií z denodenního života, které mohou číst i nevěřící lidé, kteří se nikdy nepodívají do Bible. Drobné příběhy evanglií, které svědčí o Bohu, Jeho Milosti, Jeho Lásce všem pozemským i nebeským mocnostem. Příběhy, které smdrí Satanovi, jimi svědčí lidé, které Satan hluboce nenávidí, a proto je pronásleduje, pro Jméno Jejich Pána Ježíše Krista.

Jak bych se já osobně zachoval ve chvíli vrcholné zkoušky? Vím, že bez Boha a bez Jeho Milosti bych zklamal. Proto prosím Boha, aby mne této zkoušky vyvaroval a jestli mne nevyvaruje, ať mne v takovémto okamžiku posilní, neboť jsem zbabělec a bez Něj bych utekl. Bez Boha bych Nic nezvládnul.

Nezištná Láska k Bohu, ne proto, jak je Bůh mocný, bohatý, kolik mi vztah k Bohu přinese, ale pro to, jaký Bůh je, jak moc miluje, jak se za nás obětovává, takový vztah Boha oslavuje. Ježíš Kristus z lásky k nám obětoval všechno, co naše láska k Ježíši Kristu? Je laciná?

Za něco jednou stejně položíme svůj život, za co to bude? Nápis na jedněch záchodových dveří...

Bůh nestojí o děvky, kterým musí zaplatit, aby se mu poddaly v manželském aktu, Bůh touží po nevěstě, která se mu oddává a poddává z Lásky---

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře