Ješua Sírachovec: O přátelství v čase nouze...

24. duben 2010 | 05.15 |

Z poraněného oka vytrysknou slzy,
ze zraněného srdce vzejde zkušenost.
Kdo hází kamením po ptácích, plaší je,
kdo uráží přítele, zničí přátelství.

Jestliže jsi vytasil meč na přítele,
neztrácej naději,
neboť je možno přátelství obnovit.
Jestliže sis otevřel ústa na přítele,
neboj se,
neboť je možné smíření.

Ale před potupou a pýchou,
před vyzrazeným tajemstvím
a zákeřnou ranou
uteče každý přítel.

Získej si důvěru bližního,
když je v nouzi,
abys byl spolu s ním naplněn jeho štěstím.

V čas soužení u něho vytrvej,
abys měl podíl na jeho dědictví.

Oheň se napřed projevuje kouřením z komína a dýmem,
podobně nadávky se objevují před krveprolitím.

Nebudu mít strach chránit přítele
a neobrátím se k němu zády.
Potká-li mě kvůli němu něco zlého,
každý, kdo to uslyší,
bude se mít před ním na pozoru.

Z knihy Ješuy Sírachovce, 22. kapitoly...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře