O hladu a o žízni...

27. březen 2009 | 09.18 |

Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Mat 5,6.
Blaze Vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni...
Luk 6,21

Úvodem tohoto článečku bych se rád omluvil. V našem seriálu jsem omylem přeskočil jeden verš. Nebylo to nijak záměrné, ale třeba nám, anebo pouze mi osobně, chtěl Bůh něco říci. A tak se dneska vratíme o jeden verš nahoru a povíme si něco o hladu a žízni. Ale nejdřív se zamysleme nad tím, co to vlastně je Biblická spravedlnost.

Neboť biblický pojem spravedlnosti není totožný s naším českým pijmem spravedlnosti. Anebo minimálně s tým, jak já osobně chápu pojem spravedlnost. Když se řekne spravedlnost, tak si představím přiměřenost viny a trestu. Že každý zlý čin musí být po zásluze potrestán a dobrý čin po zásluze odměněn. Po zásluze, přiměřeně. Za malý zločin malý trest, za velké Zlo velký Trest. Když ve svých  článcích hovořím o spravedlnosti, tak vždy v tomto slova smyslu.

Ale v biblickém slova smyslu to znamená něco trošku jiného. Tam spravedlnost znemaná soulad s Boží Vůlí. Spravedlivý člověk je ten, kdo žije v Souladu s Bohem, který jedná tak, jak ho Bůh vede a jak si Bůh přeje.

Dnešní svět jako celek však není spravedlivý ani v jednom z těchto dvou významů. Dnešní svět ztratil Svou spravedlnost, ztratil ji v ráji. Bible v dnešním textu hovoří o hladu. Jaké jsou předpoklady hladu? Hlavním předpokladem je nedostatek. Máme li nedostatek jídla, hladovíme po jídlu, máme - li nedostatek vody, žízníme po vodě. Druhým takovým nutným předpokladem je povědomí o tom, že hladovíme a žízníme. Musíme to prostě vědět. Bůh nám vložil do těla mechanismy, kterými poznámefyzický hlad a fyzickou žízeň. Stejně tak obdobné mechanismy vložil i do naší duše a do našeho ducha. Ale. Jak moc jsme citliví na tyto receptory? Nasloucháme jim? Nenechávame je zakrnět?

Jaké jsou důsledky hladu a žízně? Především touha. Máme - li žízeň, pak toužíme po vodě, je li naše žízeň veliká, pak touha po vodě je to jediné, co máme v srdci, představa sklenice vody tvoří to jedinné, co máme před očima. Druhým důsledkem je čin. Máme-li žízeň, pak hledáme vodu,  pak jdeme vodě naproti. Stejně tak i hlad, máme - li hlad, pak se snažíme opatřit si jídlo.

Biblický text se nás dnes ptá: Žízníme po Spravedlnosti? Hladovíme po Boží Vůli? Vyhlížeme Boží Vůli? Hledáme - ji denodenně? Ptáme se Boha denodenně, co si On přeje a co ne? Je Boží vůle, Boží Spravedlnost, to jedinné, co přebývá v našem srdci? Žijeme s představou Biblicky Spravedlivého Světa, Nového Jeruzaléma, denodenně? Toužíme po něm?

Lukáš zdůrazňuje slovo: Nyní. Teď. To znamená, v tomto světě. Jsme v tomto světě cizinci, nebo domácí? Vyhlížíme příchod Pána Ježíše, Božího Krásloství, Nového Jeruzaléma, se stejnou touhou s jakou člověk ztracený na poušti žízní po vodě? Hladový člověk si velmi váží každého, i toho nejmenšího kousku jídla. Vážíme si i my každého kousku Boží Vůle? Milosti? Spravedlnosti? Anebo nás lákadla dnešního světa tak pohlcují, že vlastně po příchodu Nového Světa ani netoužíme? Co když jsme si tak zamilovali zábavy, diskotéky, cestování, sex, drogy, práci a kdo ví co ještě, co když jsme si zamilovali tento svět, to, co nám nabízí, co nám nabízí satan skrze něj, že je v nás žízeň po Boží Vůli, po Novém Jeruzalémně zcela uhašena?

Blží Vůle, Boží Spravedlnost se vtělila do Syna, do Ježíše Krista. Je Ježíš Kristus předmětem našeho hladu, naší žízně? Máme touhu po Kristově přítomnosti ve svém srdci? Máme představu Ježíše Krista před Svýma očima? Vyhlížíme jej? Jdeme mu naproti? Voláme k Němu: Pane přijď? Pane přijď do Mého Života? A přišel - li do Našich životů, přebývá v nás žízeň a hlad po tom, aby přišel i do životů našich blízkých, aby se stal Pánem našich blízkých dříve, než přijde jako Pn a Soudce celého Světa?

Nechť v nás tento svět, nechť v nás kníže tohoto světa,  nechť v nás satan tento hlad, tuto žízeň neuhasí. Amen.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře