Samařanka neví, kdo je Ježíš Kristus...

8. březen 2011 | 20.58 |
› 

Vydáno před dvěmi lety...

Zdravím, vážený čtenáři,

tento blog slaví druhé výročí a to už je příležitost jednak poděkovat, že tento blog může fungovat a sloužit Bohu i lidem v tom našem malém českém  internetovém světě, jednak se i ohlédnout zpět za článkami, které se zde objevili. Dneska bychom si připomněli úvahu na téma Samařanka neví, kdo je Ježíš Kristus... , neboť z následující pětice článků jste na ni, vážení čtenáři, klikali prozatím nejvíce...


Vydáno před dvěmi léty:

Žídé se Samařany neobcují... 
Moc sugesce...
Samařanka neví, kdo je Ježíš Kristus...
Voda, kterou piješ, je otrávená...
Možná máš pocit..

Samařanka neví, kdo je Ježíš Kristus...

Ježíš odpověděl: Kdybys věděla, kdo je ten, který ti říká: *Dej mi napít,* požádala bys ty Jeho... Jan 4, 10b 

Kdyby Samařanka věděla, kdo je Ježíš, požádala by ona Jej o pomoc. Možná, kdybys ty, stejně jako Nikodém, věděl, kdo je Ježíš, přišel bys již dnes za Ním. Kdo to tedy je, ten  Ježíš Kristus?

Ježíš Kristus je Bůh, Stvořitel. Vše, co existuje, povstalo skrze Něj a bez Něho nevzniklo Nic, co je. Zároveň se Kristus stal Tělem, člověkem. Mocný, slavný král vzal na sebe šaty žebráka, aby Nám přinesl Boží Slovo. On Sám je Božím Slovem vtěleným v těle.

Ježíš Kristus je Spasitel, Beránek, který snímá hřích Světa, bere jej na Svá Bedra, aby jej zničil na Golgotském kříži. Ježíš Kristus je plátce Našeho dluhu, našich vin, naším vykupytelem z otroctví hříchu, z otroctví Satana, plátce platící Svou Krví, svou osobností, svým životem, platící Svým tělem.

Ježíš Kristus je zdrojem Nového Života, moci, která mění lidská srdce, lidské oči, lidské ruce, lidské duše. 

Ježíš Kristus však je i Pánem. Pánem vedoucí člověka cestou životem. Dárce Svobody.  Vlastníkem. Ježíš je Pravda, Cesta a Život, nikdo nepřichází k Otci než Skrze Něj. Vzkříšení a Život. 

Ježíš Kristus je Pánem ukazující, co je dobré a co zlé. Dávající moc dobrého se držet a zlé odmítnout. Je Pánem čekající na tebe. Podpůrce, který člověka zvedá, když zakopne. Když se řekne Pán, člověk si představí nařízení a zákazy, to můžeš, to nesmíš. Člověk si představí nesvobodu. Ale copak pravidla jsou znakem nesvobody?  Když vyjedeme autem nebo bicyclem na silnici, jsme vděčni, že existují nějaká pravidla. Díky těmto pravidlům můžeme dosahovat cílů. Kdyby na silnicích nebyla pravidla, semafory, povinnost jezdit vpravo, vznikl by chaos, nikdo by nikam nemohl dojet, nikdo by nikomu nedával přednost a každou chvíli by hrozila i čelní srážka. Pravidla silničního provozu nám dávají svobodu pohybovat se na silnicích. Stejně tak tím, že Kristus je Naším Pánem, je i Dárcem Svobody. Ježíš je naším Pánem ne proto, že si to vynucuje násilím, ale proto, že Jeho Přikázání jsou dobrá a křesťané je berou za svá.

Ježíš Kristus přebírá náš život, svěříme-li mu Jej, umírá spolu s ním na kříži a dává Nám za Něj Život Svůj, Své vzkříšení. Vyměňuje Naší Vodu, kterou pijeme každý den, za Vodu Života, jejímž Zdrojem a Pramenem je On Sám. 

Ježíš Kristus je Pán a Spasitel. Není li On Tvým Pánem, pak sloužíš Zlu, není li On tvým Vlastníkem, tak patříš Satanu. Nežívi=li tě Kristus, pak tě platí Smrt. Rodíme se pod vládou Satana, v Otroctví hříchu, ze kterého nás vykupuje Svou Krví Beránek, ten ukřižovany, ten Obětovaný. Vykoupí=li tě On, pak Satan na tebe přestává mít právní nárok. Umře li tvůj tělesný život spolu s Kristem na kříži, pak umíráš i Satanu. Žádný otrokář nemůže přikazovat mrtvému služebníku, může, ale není mu to na nic. Zemřeš li s Kristem na Kříži, budeš spolu s Ním i žít. 

Otázka ale zní: Chceš to? Toužíš po Tom? Anebo je otroctví hříchu pro tebe sladkým potěšením?      

Seznamte se: zde Ježíš Kristus a zde čtenář XY. 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře