XL:Místo zkázy...

27. leden 2010 | 19.15 |

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Místo zkázy. I drsní muži cítí v koutku očích slzy, když jej vidí. Celé pole je zničené, podupané, ani z letošní úrody nebude nic. Chlap mohutné postavy jen bere do hrsti půdu a drolí ji mezi prsty. Ostatní jakoby čekali na jeho reakci. Zjevně jej druzí uznávají za autoritu.
Avšak teď cítí marnost. Už podruhé za sebou se jim nic neurodí. Letos snad vinou divoké zvěře, snad vinou nepřejících sousedů. Kdo ví. Už loni úroda nestala za řeč, vesnice se musela u knízete zadlužit, aby mohla zasít. A teď? Bohové je opustili...
"Pojďme domů, tu už nic nezachráníme," říká vesničan. 
Smůtný průvod se vrací do vesnice. "Můžeme požádat rodové staršiny o pomoc," navrhuje jeden z chasníků.
"Už loni se na nás rod vykašlal," odpoví mu vladyka. A pak po chvíli pokračuje: "Nemáme jinou možnost, musíme se poddat knížeti..."
"A stát se otroky a nevolníky?"
"Minulý rok jsme se zaručili sebou samými. A letos nemůžeme zaplatit splátku. Propadli jsme přemyslovcům, musíme si to přiznat..."
"To raději zemřu hlady..."
"Tak si zemři!" Vladykův výkřik umlčí reptala. "Ale já mám ženu a děti. Nechci, aby zahynuli pro nějakou nesmyslnou pýchu..."
Druhý den se hradiště Lštění stává svědkem konce svobody několika rodin. Vesnického vladyku přijímá ve své pracovně župan Dubš, velitel zdejší posádky. Zatímco místní farář si zapisuje jména, Dubše upoutá vladykův syn, asi patnáctiletý, svalnatý hoch. Pak vesničané přijímají kožené obojky jako viditelní znamení jejich nového stavu. A při tom se Dubš rozpovídá:
"Kníže staví na východních hranicích novou pevnost. Jsou tam volné pole, které potřebuje obdělat. Pošlu vás tam. Dám vám napsat i doporučení. Znám vás, jste poctiví pracanti, kteří holt měli smůlu. Nemusíte se bát, že bychom rozdělovali rodiny. Knížeti jde hlavně o úrodu. Budete mít ale další povinnosti v pevnosti. Jednak na stavbě, jednak ve strážní službě."
Pak se zadívá na chlapce:
"Jak se jmenuješ, synku?"
"Říkají mi Podiven."
"Zapamatuji si tě... A teď, můžete odejít..."

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře