Tma bývá družkou uprchlíků...

18. březen 2010 | 17.38 |

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Tma bývá družkou uprchlíků, stejně jako zrádců a pletichářů.

Téže noci se setkávají Hněvsa a vladyka Ctirad. Nescházejí se poprvé, již spolu jednali v předvečer, veřejně, před očima obou vojsk. Podle nepsaného zvyku Hněvsa jako parlamentář útočníků slavnostně vyzval Budečské osadníky, aby se vzdali a propustili Drahomíru, což Ctirad stejně slavnostně odmítl. Avšak v tichosti, aby to slyšel jen velitel, si Hněvsa vyžádal novou schůzku, utajenou. Na základě domluveného hesla jej strážný propustil do hradiště a Hněvsa, nikým nepozorován, v černé kápi, mohl vstoupit do županova domu.

Teď, pozván dále, přijímá pohoštění, teplé víno k zahřátí, pohodlné usazení, odpočinutí. Ctirad ho mlčky pozoruje. I zdejší župan si dovede zpočítat, že jedna plus jedna jsou dvě. Třeba mu Hněvsa přináší nové možnosti.

Ctirad se totiž cítí uražen. Nese v sobě křivdu, ale nedává ji znát. O to zákeřnější rána rozežírá jeho duši. V době Vratislavově patřil k nejmocnějším mužům. Velel družině, nejvýznamější úřad v zemi. Ano, větší vliv než on míval princ Kazimír, ale ten spíše z pozice přítele, než z oficiálního úřadu. A pak mise v Sasku, kde budoval spojenectví s Jindřichem Ptáčníkem. Zvykl si tvořit dějiny.

Zde však se stává pouhým vykonavatelem. Hluboce se jej dotklo, že si jej Václav nevybral mezi své tři zástupce. Že jej zastínil Tichan, který vždy podléhal jeho autoritě a jeho velení, to by ještě přijal. Byť Tichan je v podstatě jenom přivandrovalec, zatímco on pochází ze slovutného rodu Těpticů, jako spousta hrdiných reků z dávné i blízké minulosti. Tichan však je křesťan, představitel Moravské civilizace a za ta léta společné služby mohl mnohokrát ocenit jeho vyjímečné schopnosti a velkou odvahu. Ale Ctihlava nepřekousnul. Pohan, barbar. Stařec nad hrobem.

A co více, Vršovec, rod, na který Těpticové od věků žárlí, nad jeho vojenskou silou, jeho bohatství, vlivem, statky.

Již netvoří, jen vykonává. Ano, Budeč je v dnešní době největší osadou, na exponovaném místě, může mu lichotit vladařova důvěra, vždyť mu byla svěřena do péče samotná kněžna matka! Ale přesto se považuje za odkopnutého psa, který zůstal nedoceněn, s věrností neodměněnou. Byl odsunut, slouží jen jako hlína k zaplácnutí veliké díry.

Proto s nedočkavostí čeká na Hněvsou nabídku, možná dokonce na příležitost změnit tábor. Všechny trumfy drží v ruce: Významnou pevnost s početnou posádkou, a hlavně, s Drahomíru. Dobře ví, proč Radslav se v prvním rozběhu vyhnul Praze a zaútočil na Budeč. A také si dovede zpočítat, že Radslav nemá na dobývání čas. Tichan v Praze nepotřebuje ani týden na svolání hotovosti a ztáhnutí posádek z Hradišť. Ale kdyby Kouřimští bez boje získali Budeč, mohli by se okamžitě vhnout na Prahu a zmáčknout ji dříve, než dorazí posily.

Ano, touží změnit strany. Vášnivý odpor k Drahomíře v něj uhasili nenaplněné ambice, ctižádost, mocichtivost. Ano, Drahomíra je sice hlavou pohnské opozice, ale do jejího tábora patří i křesťané, mimochodem právě vojvodové Radslav s Hořiborem.

"Copak mi nabízíš výměnou za Budeč a Drahomíru?"

Nač chodit okolo horké kaše? Hněvsa si ho přišel koupit jako nevěstku, nač tedy předstírat ctnost?

"Sám víš, že stojíš na nesprávné straně. Václav umírá, či dokonce již zemřel, nemáš za koho bojovat. Všechno si prohrál, můžeš ztratit dokonce i své hrdlo..."

"Nepřeháněj," odpoví Ctirad, "Tichan drží v Praze i kněžice Boleslava. Ano, i Boleslav je pouhým chlapcem. Tím lépe, jsou potřeba regenti a z regentů se mohou zrodit noví panovníci..."

"Snad si nemyslíš, že bojujeme za Boleslava? Válčíme za Drahomíru, za její svazek s Radslavem. Syn z jejich spojení, to je kníže, kterého potřebujeme..."

"Pchá! Ženeš se za vidinou, která ještě ani není na světě... A kdo ví, jestli Drahomíra stále ještě může mít děti..."

"I kdyby nemohla, použili bychom její dceru, Přibyslavu... Je na čase překonat rozdrobení země na pidiknižátka. Potřebujeme silného vladaře, který sjednotí celé Čechy pod jedno žezlo, abychom se postavili všem cizákům..."

"Co nabízíš mne?"

"Kořist... Václav je padavka, za jeho vlády k výbojům nedojde. Ale když ho odstraníme a na jeho místo zvolíme Radslavovo dítě anebo třeba Boleslava, když si ho vychováme, nastane nová doba, ve které bude možno dojít k velké moci a k velkému bohatství, jakéhosi si ani nedovedeme představit. Můžeme si podrobit kmeny a národy, můžeme se stát obávaní a silní, můžeme být postrachem světa..."

"Anebo můžeme zahynout a potopit vše slovanské..."

"Anebo můžeme zahynout. Ale co je život, Ctirade? Jenom prchavý okamžik, který dneska je a zítra zmizí.Nestojí vůbec za řeč, jestliže si jej nepřilepšíme. Hrejme vysoko, vysoko sázejme, ano, můžeme prohrát, ale můžeme i sebrat výhru. Tak vol, Ctirade, chceš někde v ústraní a v bezpečí vyhnít za živa? Anebo bereš bohatství, slávu, moc, sázku, riziko?

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.5 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře