Legenda IV: Dva mlýnské kameny

25. březen 2009 | 08.01 |
› 

                Pomalu se stmívá a vládu nad zemí přebírá noc. Na Pražském hradišti se scházejí slovanská knížata. Vratislav svolává poradu, jsa o to požádán bavorskými vyslanci. Řeč se má vést o vévodovi a jeho vyhlídkách na korunu Karla Velikého. Nálada není optimální. Nejsou všcihni, Radslav odmítl sedět u jednoho stolu s pohany a nepřišel, toto odmítnutí pálí přítomné jako urážka

"Vlastně se nacházíme mezi dvěmi mlýnskými kameny", řeční Vratislav. "Z jedné strany  ničí Uhři, z druhé vraždí Němci. Mají plnou pusu Krista, avšak v jeho jménu kradou a zabíjejí. Nejlepší by bylo, kdybyste se pánové, nechali pokřtít. Vzali by jste němcům záminku k loupení a prapor, pod kterým vraždí.."

"To máme opustit víru svých otců jenom proto, abychom si zachránili životy?", oponuje Dravoj.

"Kdo tak neučiní, zahyne a sebou do podsvětí si vezme i svůj lid!"

Sálem se ozývá hučení nesouhlasu s Vratislavovými slovy.

"Co je to život bez svého náboženství, tedy bez svého svědomí? A stejně nám z této strany nehrozí nebezpečí, vždyť Teutoni se bijí mezi sebou! Bavor nás proti sasům potřebuje a my potřebujeme jeho. Plazí se a je mu jedno, že obětujeme bohům našich otců "

"Věčně nás potřebovat nebude. A i když se Bavor stane králem, jednou, až nabere své síly, se otočí proti vám! Nebude to dlouho trvat, Teutoni se sjednotí pod silným vladařem, ať už Ptáčníkem, Arnulfem, nebo pod někým třetím, a potom zaútočí!"

"Jim nejde o Krista," promluvil tichým klidným hlasem Hořibor. "Kdyby jim šlo, jako první by se chovali podle přikázání toho Ježíše, nezabíjeli by, milovali by nás jako sebe samého a kázali by evangelium s biblí, a nikoliv mečem v ruce. Oni chtějí jen loupit a vraždit, dychtí jen po své moci a ne po našem spasení. A kdyby neměli záminku v náboženství, našli by ji jinde. V barvě pleti, očí, vlasů, či v předcích."

"Toutoni jsou silnější než všichni Slované dohromady, jsou vyspělejší, mají lepší zbraně, jejich těžcí rytíří jsou nejlepší na světě. Proti maďarům máme šanci, proti Teutonům ne. "

"Na Maďary nemají, vždyť se před nimi třesou jak osiky," povídá Dravoj.

"I před Avary se třásli strachy a přeci jenom, kde jsou Avaři teď? To, co říkám, se do deseti  let vyplní."

"To, co říkám já, se vyplní do tisíce let", hřímá Hořibor. "Jdu spát, dobrou."

Spolu s Hořiborem se zvedají další hosté a nakonec osamějí Vratislav s malým Václavem.

"Jdi spát, Václave, už je pozdě."

"Tati, proč se jenom křesťané nechovají podle Bible?"

"Nevím, co se píše v Bibli a je mi to vcelku jedno. Žiji si svým vlastním životem a o mou spásu se starají jiní: mniši a kněží, které si platím. I když jsou k ničemu, tak ať se aspoň modlí!"

"Nerozumím tomu."

"Já vlastně taky ne. Ale neboj, jednou vše pochopíme, oba dva, a nejenom my."

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře