Bohem požehnaný pláč...

19. březen 2009 | 18.36 |

Blaze těm, kdo nyní pláčí, neboť oni budou potěšěni... Mat 5,4.

Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát... Lukáš 6,21

Věděli jste, že existuje pláč, který je Bohu drahý? Kterému Pán žehná? Víte, že slzy, které padají z Vašich očí, Vám mohou být mnohonásobně vynahrazeny? Že Vaše bolest trhá Bohu srdce? Ale né každý pláč je Bohu blízký, ani né každá slza pohne Božím okem. Kdo jsou ti, kdo pláčí Bohu?

Požehnaný pláč pláče nad sebou samým.  Lítostí nad svým životem.  Nad tím, že jsme tolik let promarnili, kolik příležitostí jsme si nevšimli a nechali nevyužité. Pláč nad vlastní ubohostí, neschopností, bezbranností, bezmocností. Pláč nad sebou samým. Ale nejedná se o sebelístost. Sebelítost je pláč, který směřujeme do sebe. Pláč, o kterém hovoří Bible, je pláčem, který adresujeme Bohu. Kdy nás bolí hlavně bolest, kterou jsme způsobili druhým, bolest, kterou způsobujeme Bohu. Kdy nás mrzí čas, který jsme neprožili s Pánem, neboť vidíme, že tento čas byl naprosto zbytečný, promarněný. Pláč nad naší slepotou, nad naší hluchotou. Nad našimi proviněními. Našimi vinami.

Požehnaný pláč pláče i nad blízkými.   Kdy vidíme,že voda, kterou pijí každý den, je otrávená, kdy vidíme, že cesta, kterou denodenně kráčí, vede do smrti. Kdy tuto vodu a tuto cestu předkládáme Bohu a voláme: Vidíš ji, Pane můj? Požehnaný pláč pláče nad hříchy našich blízkých, nad jejich nevírou,  časem, který oni neprožívají s Pánem, nad jejich slepotou a hluchotou, nad tím, že nevnímají Boží Lásku, že neděkují za Boží Požehnání, neboť si myslí, že vše, co mají, si sami vybudovali. Pláč nad tím, že nenávidí Mého Pána.  Požehnaný pláč pláče i s plačícím, bolí ho jeho bolest, zranění. Požehnaný pláč sdílí životní stesky s blízkými.   Bojí se o své blízké. Když Vaše dítě nejde pozdě do noci domů, pláčete strachem, hrůzou o něho. Požehnaný pláč je pláčem lásky.

Požehnaný pláč vyvěrá z bolesti. Není to nic vnějšího, co se neotírá o vnitřní svět. Požehnaný pláč třese duší, požehnaný pláč tryská ze srdce. Požehnaný pláč je v nespravedlnosti světa, který přinášíme Bohu k nohám. Požehnaný pláč jsou slzy kvůli křivdám, které však neoplacíme. Požehnaný pláč si uvědomuje, že odplata patří Bohu.

Protože kdybychom se mstili sami, pak by ta pomsta, sice zpočátku sladká, ale posléze hořká v ústech, by byla naši jedinou odměnou.

Požehnaný pláč není určený sousedům. Požehnaný pláč se nestaví na odiv svým bližním. Požehnaný pláč odevzdáváme Bohu.

Požehnaný pláč pláče pro to, že mu něco chybí. Že mu chybí věci a lidi, kterých se vzdává právě proto, že Boha chce více. Vzdal se jich, protože jej svádí na špatnou cestu, protože slouží jinému pánu, protože pramení ve Zlu.Ten, kdo následuje Pána, zažívá nepochopení, ze strany blízkých, rodičů, spolužákú, kamarádů. Toto nepochopení bolí,  může dokonce vést k tomu, že si budeme muset vybrat, mezi Bohem na jedné straně a světem na straně druhé. A ztráta blízkých, lidé, kterých si vážíme, které milujeme, se neobejde bez slz. Ať už se vzdáme pro Krista čehokoliv, Pán nám vždy dá mnohem více. Naše slzy, proléváne z lásky k němu,  jsou jeho pokladem. Pokladem, který se pak otevírá i nám.

Požehnaný pláč přichází k Pánu, odevzdává se mu. A Bůh setře každou slzu z očí. Váží si, každé bolesti, která přichází, neboť jeho milujeme více, než cokoliv na světě. Bůh si váží každičké chvilky,  kterou mu vyznáváme svou lásku a věrnost, byť ta chvíle není lehká.

Říká se, že Láska bolí. Ale stojí za to. Protože v těžkých chvílích se rodí blízký vztah. Nemůžeme se důvěrně sblížit s nikým, s kým neprojdeme těžkostmi, ve kterých si uvědomíme, jak moc se vzájemně máme rádi. Ve kterých si uvědomujeme, jak moc nám pomáhá podpora blízké osoby. To platí o vztahu s rodiči, o vztahu s manželem, manželkou, s přáteli, ale i s Bohem. Bůh chce, abychom procházeli těžkostí, neboť právě tehdy se může zjevit Jeho Láska. Když jde všechno, jako po másle, tak většinou ani nevnímáme, jak velkou cenu má podpora lidí, kteří jsou kolem nás. A naopak, přátelství je vzájemně trošku laciné. Až přijde bouře, tehdy se ukáže hodnota všeho.

Požehnaný pláč buduje vztah. Vztah lásky, vztah důvěry. Vztah k Bohu Otci, Ježíši Kristu i k Duchu Svatému. Ámen.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře