Kolosální význam Gutenbergova vynálezu...

4. červenec 2010 | 10.21 |

Kolosální význam Gutenbergova vynálezu (nejen) pro život křesťana...
====================================================================


Dokážeme my, křesťané, ocenit vynález pana Gutenberga a jeho přínos pro náš každodenní život? Jsme si vůbec vědomi, jaký je to obrovský dar, že můžeme mít Celé Slovo Boží kdykoliv po ruce a kdykoliv si v něm najít poučení a povzbuzení? Uvědomujeme si vůbec, že předchozí generace, naší otcové, takovouto možnost neměli?

V polovině patnáctého století se stalo něco převratného. Johan Gutenberg vynalezl knihtisk. Teda, on ho vlastně ani tak neobjevil, knihtisk znali už číňané, kteří však jeho obrovských možností nevyužili. Plným právem však můžeme říci, že Gutenbergovým činem - knihtiskem bible - zkončil věk středověku a začal novověk. Začala doba tištěného slova.

Máme sklon Guttenbergův vynález nedoceňovat. Neboť všechny důsledky tohoto objevu se vlivem setrvačnosti objevily až později, v dalších desetiletí a staletí. Pojďme se tedy blíže zamyslet nad jeho dosahem. Co se tedy stalo?

V prvé řadě, obrovským způsobem, řečeno tržně, klesla cena informace. Knihu, kterou průměrný mnich opisoval celý život, bylo možné najednou vytisknout za jedinný den. Takovýto obrovský skok v cenně se už nikdy v historii neopakoval. Roztočila se spirála. Levnější informace znamená její dostopnost více lidem, širšímu okruhu, doslova všem, toto má za následek vzrůst vzdělanosti, vzrůst vzdělanosti vede k rozšíření množiny lidských vědomostí, informací. Růst množiny informací znamená růst vzdělanosti. A tak pořád dokola.

Vzrůst vzdělanosti ale znamené také vzrůst produktivity práce pramenící z nových postupů a vynálezů. To opět má svůj důsledek v tom, že si více lidí mohlo uvolnit ruce a věnovat se studiu a rozšíření množiny informaci. Rozšíření vzrůstu vzdělání vede k vzrůstu produktivity práce a tak dokola.

Ve středověku až devadesát procent obyvatel pracovalo ve zemědělství. Podívejme se kolem sebe. Kolik lidí dneska pracuje v zemědělství? Víme vůbec, jaký to je obrovský dar, že máme tolik lékařů, vědců, učitelů, dělníků, stavařů, řidičů autobusu? Tolik lidí se už v uvozovkách "osvobodilo" od práci na půdě. Dnes již pouhý zlomek lidí svou prací živí ten zbytek. To však neznamená, že ten zbytek není užitečný, že...

Uvědomujeme si, jaká je to milost, že můžeme mít Boží Slovo celý den při ruce? Že se kdykoliv můžeme do něho podívat, najít poučení, pohlazení, povzbuzení? Naši předkové tuto milost neměli. V drtivé většině to byly, v důsledku vysoké ceny informace, anaflabeti. A ti, co číst uměli, si jen málokdy mohli dovolit Bibli celou. Často měli u sebe jenom pár opsaných veršíků, vytržených z kontextu, neboť jinak to nešlo. Knihy navíc, ručně opisované knihy, nebyly tak lehce přenosné. My si můžeme doslova strčit Bibli do kapsy a jít. Uvědomujeme si vůbec, jaká obrovská je to milost? Milost od Pána Boha?

(Napsáno v březnu roku 2007 pro granosalis.cz)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře