Izajáš: A dá mu jméno Immanuel

26. květen 2010 | 12.24 |

Hospodin promluvil znovu k Achazovi:
"Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha,
buď dole z hlubin nebo nahoře z výšin."

Achaz odpověděl: "Nechci žádat
a nebudu pokoušet Hospodina."

I řekl Izajáš: "Slyšte, dome Davidův!
Což je vám málo zkoušet trpělivost lidí,
že chcete zkoušet i trpělivost mého Boha?

Proto vám dá znamení sám Panovník:
Hle, dívka počne a porodí syna
a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh).


Bude jíst smetanu a med,
aby dovedl zavrhnout zlé a volit dobré.
Ještě než bude chlapec umět zavrhnout
zlé a volit dobré,
bude opuštěna země,
z jejíchž obou králů máš hrůzu.

Na tebe, na tvůj lid
a na dům tvého otce Hospodin v těch dnech,
jakých nebylo ode dne,
kdy Efrajim odpadl od Judy,
přivede asyrského krále."

Z knihy proroka Izajáše, 7. kapitoly...

Poznámka: Hlavním "úkolem" proroků nebylo předvídat dalekou budoucnost, ale přinášet Boží Slovo do konkrétní situace. Dnes nalézáme krále Achaze ve smrtelném nebezpečí. Judu ohrožovala dvojice králoství: Král Izraelský a král Aramejský.Avšak prorok Izajáš přichází a povzbuzuje krále Božím poselstvím: Dříve, než dívka počne a porodí, Bůh zbaví Judu jeho nebezpečí.

Avšak prorokovo "krátkodobé" slovo může v sobě nést i dlouhodobé poslelství od Boha příštím generacím, proroctví, o kterém samotný prorok ani nemusí vědět. Stejně tak i toto slovo předvídá Ježíše Krista. I to, že v Kristu "S námi je Bůh, Immanuel." Nepředvídá zde tedy pouze příchod nějakého proroka, ale samotného Boha, který se narodí skrze "dívku." To zde označuje mladou, sotva dospělou ženu, která ještě nerodila.  Evangelisté v Boží insipraci v této dívce vidí Pannu, v čemž kritikové křesťanství spatřují kámen úrazu. Na druhé straně i panna je dívkou, která ještě nerodila. Jedná se tedy o konkrétizaci obecného pojmu. A to né svévolně, ale v Boží insipraci. Ten samý Bůh, který zde vedl Izajáše, vedl i evangelisty v poznání, že tato dívka je Panna.  Nejsou tedy vzájemně v protikladu. Ten by nastal, kdyby evangelisté naopak konkrétní pojem "Panna" zobecnili na "dívku."

Pannu v této Izajášovské dívce rozeznali i překladatelé staré Septuaginty, ze které evangelisté hojně čerpali.  Což neznamená, že překladatelé Septuaginty překládali v Boží inspiraci, ale že evangelisté v Boží inspiraci využívali tohoto překladu ve své práci...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře