Paul Washer: O jistotě spasení... Úvod...

29. květen 2010 | 22.35 |

Vizi, kterou chovám pro tenhleten cyklus přednášek, nevidím v nějakém početním růstu církve ani ve změně světa. Má vize spočívá v něčem jiném: Jsou to Ovce. Vy. Rád vás tu vidím, zdravé a silné, ale v tom nespočívá zdraví církve. Naše otázka zní: Žijete správně? Rostete v Pánu? Manželé: Jste Vlajkou, Obrazem, Lásky v Ježíši Kristu? Děti: Rostete v uplatňování Lásky? V poslušnosti Pánu? Rostete ve Svatosti? V Lásce? Nebo jsme škrcení denodenními problémy?

Sami sebe zkoušejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe otestujte. Jestliže nerozeznáte, že Ježíš Kristus je ve Vás, pak jste v testu neobstáli! 2. Kor 13,5


Existuje tolik lidí, kteří chodí do sborů v neděli, anebo na biblické hodiny, jako je tahleta, a ještě neznají Pána. A to i když jsou zapojeni do služeb a do náboženských aktivit. A přesto Jej neznají. A jak je to možné? Protože kázání a biblická učení se stávají příliš obecným, bezobsážných a lehkým v USA těchto dnech. Tráví se v něm mnoho času zjišťováním, co je správné a co nikoliv, zatímco my potřebujeme pochopit něco jiného. Tak moc se vykonalo v naší křesťanské evangelikální komunitě, co není ani biblické, ani historické. Převzali jsme evangelium Ježíše Krista, zredukovali jej a sedli si na čtyři jednoduché duchovní zákony a na modlitbu, kterou je třeba zopakovat a tím to vše končí. Ale takto nezní křesťanská zvěst.


Můžeme pozorovat lidi, velmi velmi krásné lidi, náboženské mlůvčí, jak v televizi promlouvají o náboženství, že lidé potřebují vejít do Chrámu, nakonec se podívají do kamery a řeknou: Pomodli se tuto modlitbu, jestli chceš, aby Ježíš opravil tvůj život. Existuje mnoho kazatelů, kteří tvrdí: My věříme, my víme, že jestli zopakujete tuto modlitbu, Bůh Vám dává věčný život... Ale toto není pravda, vážení přátelé, toto není pravda. Uveďme se do problému.Jistě znáte mnoho mnoho lidí, kteří přicházejí (nejen) v Americe těchto dnů a říkají: Já nechci žádný teologický sbor, já nechci žádnou doktrínu. Oni říkají: Nechceme žádnou teologii. A myslí to upřímně. Tvrdí, že jejich Bůh je ztracený Bůh. Říkají, že nechodí s Bohem, a ani nevím, co to znamená. Také, další říkají, že nemají žádnou doktrínu, že nejsou vyučováni. A co více: "Nemám rád, když mně někdo poučuje. Nemám žádný zisk, prospěch, z věčného života, z chválení Pána, ze služby Bohu.”

Všechno, co činíme, musí být založeno, musí vyvěrat z učení, z doktríny. To neznamená, že kdokoliv může učit cokoliv. Ježíš je naší doktrínou, on vyučoval Pravdu. Na tom potřebujeme stát. Na Pravdě. A teď, definujme si dvě velmi důležité doktríny: První je o Zabezpečení věřících a druhé je Učení o Jistotě. Dnes v Americe jsme obě tyto učení zkombinovali, pomíchali, čímž jsme je obě ztratili.

Co to znamená: učení o Zabezpečení? Že Bůh věrně, opravdově, zachranil, spasil, jednotlivé věřící, a drží je, ochraňuje je do posledního dne, pozvedá je z jejich Pádu.

Toto nazýváme Učením, doktrínou, o Zabezpečení. Že jestliže opravdově věříš v Ježíše Krista, jsi zachráněný Bohem. Teď se podívejme na druhé učení, O jistoté. Toto druhé učení, tato druhá doktrína, se nás ptá: A jak ty víš, že věříš? Jak se můžeš opravdově ujistit, že tvá víra je víra přinášející spasení? Nic není důležitého nad tyto otázky.

Mnoho lidí v této zemi declaruje, že jsou spaseni. Ti všichni věří, že věří. Já věřím. Můžeme zavítat, kamkoliv chceme, na diskotéku, na ródeo, do parku, na jakékoliv místo, všude tam narazíme na lidi, kteří vyznávají, že věří. A věří, že jsou spaseni. A při tom neexistuje žádný důkaz o jejich Novém životě. Neexistuje žádný důkaz o Kristu. O Naprosto Přirozené Práci Boží. Přichází nám na mysli tato otázka: Jak se můžeme, vy i já, ujistit, jak získat potvrzení, že naše víra je víra přinášející skutečnou spásu. Jak poznáváš, že věříš? Tak zní důležitá otázka pro tvůj život, zamysli se nad tím. Existují poskrvění věřící, kteří declarují, že věří, a při tom jejich vyznání neobstojí.

Jak poznáš, že jsi spasený. Co takhle tímto způsobem: Zeptal jsem se jednoho věřícího, jestli je spasený, jestli jde do nebe, odpověděl: Ano. Na to jsem položil otázku: "A proč, z jakého důvodu, si to myslíš? Proč bys měl jít do nebe?" "Protože věřím." Má další otázka: "A jak to víš, že věříš? Jak víš, že to, co nazýváš víra, je skutečně víra přinášející spasení?"

Teď, mnoho příkladů mohou přínést lidé, kteří navštívili pastora a řekli mu: "Pane kazateli, já si nejsem plně jistý, že jsem křesťanem." Víte, jak zní hlavní pastorova odpověď? Ten se zeptá: "Stalo se někdy ve tvém životě, že by ses někdy pomodlil za to, aby Kristus přišel do tvého života?" Návštěvník odpoví: "Ano." Druhá otázka: "A myslel jsi to upřímně?" "Myslím, že jo." A tak ho pastor ubezpečí: "Tvé pochybnosti jsou útoky satana. Potřebuješ více důvěřovat Bohu. Ty jsi spasený." Mnozí z Vás podobný rozhovor mohli zaslechnout na mnoha místech. Mnozí z Vás takovýto rozhovor vedli na mnoha místech.

Toto jsme udělali z evangélia Ježíše Krista! Zde stojí apoštol Pavel a zde tato bibli, tak pojďme se společně ujistit o příslušnosti naši církve. Copak jsou zde opravdoví křesťané, kteří nepochybují o své příslušnosti, kteří jsou na ní hrdí? Tato otázka se táže naší církve ve které jsou lidé vyznávají víru v Ježíše Krista, kteří se nazývají křesťané. A teď tu apoštol Pavel povídá něco o Jistotě. Pojďme si pravdivě povykládat, lidičkové, jestli jsme doopravdy přesvědčeni o spásonosnosti své víře, nebo ne.

Vezměme si verš pátý, který říká toto: Otestujte sami sebe. Prozkoumejme to. Vyzkoušejte se, jestli stále zůstáváš ve víře. Zopakuj si tyto zkoušky sebe sama! Ono není nutné se vracet do historie k bodu, kdy jsi se pomodlil. Důležité však je, co jsi dělal právě od té chvíle, a co děláš teď. To, jak žiješ teď, rozhoduje, co se skutečně stane potom. Protože jestli Bůh s tebou začal pracovat, pak s tebou pracuje stále. Jestliže jsi začal žít v pokání, pak činit pokání budeš i nadále.. Jestliže jsi uvěřil tehdy, věříš i teď. Protože když Bůh začne dobré dílo, pak jej i dokončí.

Takže, zde jsou napsána dva slova pro vás. Ne pouze pro tuto církev. Ale pro Vás a pro mne, jsou dáno tato dvě slova. Slyšte je: Otestujte se. Jděte se nechat vyzkoušet. A jaké "maturitní otázky” můžeme použít? Pouze jedinné. A to Slovo Boží. Vyzkoušejte svůj život Světlem Božího Slova.. Vyzkoušejte svůj život, prozkoušejte své křesťanství. To byste měli udělat. Prozkoušejte se.

Někdy, když půjdete na túru do hor, může se Vám přihodit, že narazíte na chatrný most, který se Vám postaví do cesty. Já bych ho otestovat. Proč? Protože je tak chatrný. Otestujte ten most. Proč? Protože Váš život na tom závisí. Copak to nevidíte? Poslouchněte mne! Mluvíme spolu o tom, jak nebezpečné je přejít most. Může Vás to stát život! A život Vašich dětí! Záleží na tom, jak pečlivě most vyzkoušíte. Nemluvíme zde o něčem, co by bylo druhotné, na čem by nezáleželo. To je právě to! Nemyslím teď pouze na Vás, ale také na děti. Kolik lidí jde do pekla, protože uvěřili v nějakém lacinném biblickém rychlokurzu na dovolené?

Tenhle článek si nedělá nárok na přesný ani doslovný překlad,přednášky kazatele Paula Washera, na to nejsem dost dobrý angličtinář. Jedná se pouze o parafrázi  některých myšlenek, které mne osobně oslovili.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: Paul Washer: O jistotě spasení... Úvod... vladka 15. 07. 2010 - 15:28
RE: Paul Washer: O jistotě spasení... Úvod... bohu-a 16. 07. 2010 - 07:50