Izajáš: To je ta Cesta, jděte po ní!

14. srpen 2010 | 11.13 |

Nyní jdi, napiš to
před nimi na desku,
zaznamenej do knihy
a zůstane to svědectvím
do posledního dne,
navždy, navěky.

Neboť je to lid vzpurný,
synové prolhaní, synové,
kteří nechtějí poslouchat
Hospodinův zákon.


Říkají vidoucím:
"Nedívejte se,"
a těm, kdo mají dar vidění:
"Neukazujte nám, co je správné!
Jen nám pochlebujte, jen nás balamuťte!
Opusťte cestu, odbočte ze stezky,
přestaňte se Svatým Izraele!"

Proto praví Svatý Izraele toto:
"Poněvadž pohrdáte tímto slovem
a spoléháte na útisk a převrácenost
a o ně se opíráte,


proto vám tato nepravost
bude jako rozestupující se trhlina
v bortící se nedostupné hradbě,
jež se zhroutí náhle, znenadání.

Bude to,
jako když někdo roztříští
hliněný džbán napadrť,
nelítostně, že se nenajde
po rozbití ani střípek,
aby se v něm dal
přenést oheň z ohniště
či nabrat voda z louže."


Neboť toto praví
Panovník Hospodin,
Svatý Izraele:

"V obrácení a ztišení bude vaše spása,
v klidu a důvěře vaše vítězství.


Vy však nechcete, říkáte:
‚Nikoli! Utečeme na koních.‘
A vskutku budete utíkat.
‚Ujedeme na lehkonohých.‘
A vskutku vaši pronásledovatelé budou lehkonozí.

Jeden tisíc vás uteče
před pohrůžkou jediného,
před pohrůžkou pěti utečete všichni,
až zůstanete jako opuštěná žerď na vrcholu hory,
jako korouhev na pahorku."


Hospodin vyčkává,
chce se nad vámi smilovat,
vyvýší se, slituje se nad vámi.

Vždyť Hospodin je Bohem práva,
blaze těm, kdo ho očekávají.


Neboť lid bude sídlit
na Sijónu, v Jeruzalémě.
Nebudeš už nikdy plakat.
Milostivě se nad tebou smiluje,
až budeš úpěnlivě volat;
uslyší a odpoví ti.

Ač vám dával Panovník
chléb soužení a vodu útlaku,
On, Tvůj Učitel,
už se nebude držet stranou.


Na vlastní oči uzříš Svého Učitele
a na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo:

"To je ta cesta, jděte po ní,"
ať budete chtít doprava nebo doleva.


Pak prohlásíš své stříbrem
potažené vytesané modly
i pozlacené lité modly
za nečisté a jako nečisté
je rozmetáš.

Řekneš jim: "Táhni!"

Z knihy proroka Izajáše,
30.kapitoly

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře